Skader

Kontakt skadeafdelingen

Åbningstider: Mandag til torsdag: 8.30-16 fredag 9.00-16.00

(+45) 91 37 53 00

Meld øvrige skader

Billetafbestilling (ikke afbestilling af rejse)

Billetafbestilling er henvendt til afbestilling af koncertbilletter og lignende. For afbestilling af rejse, klik her

Venligst vedlæg følgende dokumentation:

 • Kreditkortnummer skal oplyses i anmeldelsen
 • Dokumentation for at billetten er betalt med kortet
 • Dokumentation for årsagen til afbestillingen
 •  Billetten

Hole-in-one

Venligst vedlæg følgende dokumentation:

 • Kreditkortnummer skal oplyses i anmeldelsen
 • Dokumentation for at green fee er betalt med kortet
 • Dateret score card, som er underskrevet af dig, et vidne og en professionel ansat i klubben
 • Dateret kvittering for barudgifter i forbindelse med hole-in-one

ID-tyveri

Venligst vedlæg følgende dokumentation:

 • Kreditkortnummer skal oplyses i anmeldelsen, hvis forsikringen er på dit kreditkort
 • Politirapport
 • Udførlig beskrivelse af hændelsesforløbet
 • Dokumentation for erstatningskravet

Købsforsikring 

Venligst vedlæg følgende dokumentation:

 • Kreditkortnummer skal oplyses i anmeldelsen
 • Dokumentation for at varen er købt med kortet
 • Dokumentation for hvilket beløb du har betalt for varen
 • Dokumentation for dit køb af varen, f.eks. i form af kvittering
 • Detaljeret beskrivelse af hændelsesforløbet
 • Ved tyveri, skal politirapport vedlægges

Nøgle 

Venligst vedlæg følgende dokumentation:

 • Forsikringsbeviset, du modtog da du fik forsikringen
 • Udførlig beskrivelse af hvordan skaden skete
 • Dokumentation for ekstraudgifter i forbindelse med skaden

Prissikring

Venligst vedlæg følgende dokumentation:

 • Kortnummeret skal oplyses ved anmeldelsen
 • Dokumentation for at varen er købt med kortet
 • Dokumentation for den pris, du købte varen til, samt dato for køb
 • Dokumentation for den identiske vare og dennes pris, hvor længe denne pris gælder, samt hvilken forretning du har fundet varen i

Udvidet reklamationsret

Venligst vedlæg følgende dokumentation:

 • Kortnummeret skal oplyses ved anmeldelsen
 • Dokumentation for at varen er købt med kortet, samt dato og pris ved købet
 • Udførlig beskrivelse af hændelsesforløbet for skaden

Websafe

Venligst vedlæg følgende dokumentation:

 • Kortnummeret skal oplyses ved anmeldelsen, hvis forsikringen er tilknyttet et kreditkort. Ellers policenummer
 • En hændelse, der indebærer en krænkelse, skal anmeldes til politiet og en kopi af politianmeldelsen skal vedlægges skadeformularen.
 • Desuden skal følgende dokumentation sendes til AIG:
  • Printe et tydeligt billede af den krænkende information, som er verificeret ved underskrift af en anden person som ægte og i overensstemmelse med den digitale information.
  • Den Internetadresse (URL), hvoraf informationen fremgår.

Sikrede skal fremsende så korrekte og fuldstændige oplysninger som muligt om hvad der er sket. Sikrede må ikke tilbageholde information, som kan have betydning for håndtering af skaden. Hvis der er givet urigtige oplysninger, eller hvis information om skaden er tilbageholdt af sikrede, kan retten til erstatning bortfalde helt eller delvist i medfør af Forsikringsaftalelovens regler herom.

Skadeudbetalinger vil blive betalt på grundlag af fakturaer sendt til AIG af det selskab, der udfører serviceydelserne i relation til skaden.

Enhver skade, der anmeldes mere end 6 måneder efter udløb af forsikringen, vil ikke blive dækket under forsikringen.