Fortrolighedspolitik

Indledning

AIG Europe S.A.  (“AIG Denmark””, "vi/os") og andre associerede selskaber og datterselskaber af American International Group, Inc. (samlet kaldet "AIG") værdsætter din tillid til os og forpligter os hermed til at håndtere dine personoplysninger (defineret nedenfor) på korrekt vis i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Dette er vores primære fortrolighedspolitik, som beskriver, hvordan vi bruger de personoplysninger, som vi indsamler som en del af vores vigtige forretningsaktiviteter. 

Ord som "dig" eller "din" henviser til enhver person, som vi har et forretningsmæssigt forhold til, herunder forsikringstagere, forsikrede eller skadelidte under en forsikringspolice, kommercielle forsikringsmæglere, udpegede repræsentanter, vidner eller andre, som vi har et forretningsmæssigt forhold til samt brugere af AIG Digital Services.

Denne fortrolighedspolitik vil blive suppleret med yderligere fortrolighedspolitikker, der er tilpasset til vores specifikke forhold til dig, og hvor dette er praktisk for at give dig et fuldstændigt billede af, hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger.

Formålet med denne politik er at forklare, hvilke personoplysninger vi indsamler, tilgår, bruger, opbevarer, overfører og/eller videregiver (samlet "behandler"), årsagerne til, at vi behandler dine personoplysninger, hvem personoplysninger videregives til og dine rettigheder under relevant lovgivning.

Vi bruger ordet personoplysninger til at beskrive oplysninger om dig og andre personer (f.eks. din partner eller andre medlemmer af din familie), og ud fra hvilke du eller de kan identificeres. 

Vores mål er at sikre en ansvarlig og sikker håndtering af personoplysninger, som afbalancerer fordelene ved aktiviteter, som f.eks. forskning og dataanalyse for at forbedre vores produkter og levering af tjenester, med vores andre forpligtelser, herunder at udvise retfærdighed, gennemsigtighed og undgå diskrimination. 

Personoplysninger indhentes fra en række forskellige kilder, herunder:

 • ansøgnings-, forslags- og kravformularer samt andre formularer;
 • telefonopkald, e-mails, møder og anden kommunikation;
 • tjenesteudbydere, mæglere og agenter, efterforskere, vidner, læger, fører- og køretøjslicensmyndigheder, kreditoplysningsbureauer, din arbejdsgiver og andre tredjeparter;
 • denne hjemmeside (”Webstedet”);
 • de softwareapplikationer, vi stiller til rådighed, på computere, smartphones og andre mobilenheder (”Apps”); og
 • vores sociale mediesider, andet indhold på sociale medier, værktøjer og applikationer (vores indhold på ”Sociale Medier”).

I denne fortrolighedspolitik henviser vi til hjemmesiden, apps og indhold på sociale medier som AIG Digital Services.

Medmindre andet er angivet, må AIG Digital Services kun bruges af myndige personer. Mindreårige (dvs. personer under 18 år) og personer uden juridisk kompetence må ikke selv afgive personoplysninger via AIG Digital Services, men kun via behørigt autoriserede agenter, værger eller juridiske rådgivere.

Personoplysninger kan gives til os direkte af dig eller af en tredjepart.  For eksempel kan en forsikringstager give personoplysninger om dig, så du kan drage fordel af deres forsikringspolice.

Bemærk:

Ved at give os personoplysninger om en anden person, erklærer du, at du har (medmindre vi har aftalt andet skriftligt): (a) informeret personen om indholdet af denne fortrolighedspolitik og alle andre gældende fortrolighedsmeddelelser, der er givet til dig; og (b) har fået vedkommendes tilladelse (hvor dette kræves og på en sådan måde, som det kræves af gældende lovgivning) til at dele dennes personoplysninger med os i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik og andre gældende fortrolighedsmeddelelser.

Da vi beskæftiger os med forsikringer, skadebehandling, assistance og hertil relaterede tjenester, omfatter de personoplysninger, som vi opbevarer og behandler følgende afhængigt af vores individuelle forhold:

Type af personoplysninger Eksempler

1. Kontaktoplysninger

Navn, adresse, e-mail, telefonnummer og oplysninger om profiler på sociale netværk

2. Generelle oplysninger

Køn, ægteskabelig og familiemæssig status, fødselsdato og -sted, fysiske karakteristika (alt efter omstændighederne), din status som direktør eller partner eller andet ejerskab eller ledelsesinteresse i en virksomhed, din underskrift og andre identifikatorer

3. Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

Uddannelsesmæssig baggrund, arbejdsgiveroplysninger og ansættelseshistorik, færdigheder og erfaring, professionelle licenser, medlemskaber og tilknytninger

4. Oplysninger om forsikringer og krav

Police- og kravnumre, forhold til forsikringstager, forsikret, skadelidte eller anden relevant person, dato og årsag til skade på ejendom, tab eller tyveri, skade, invaliditet eller død, aktivitetsregistreringer (f.eks. kørselsoptegnelser) og andre oplysninger, der er relevante for udstedelse af forsikringspolicer og vurdering og afvikling af skader. For ansvarsforsikring vil dette omfatte detaljer om tvisten, kravet eller sagen, der involverer dig.

5. CPR-nummer og andre officielle identifikationsnumre

CPR-nummer, pasnummer, kørekortnummer eller andre statsligt udstedte identifikationsnumre eller -dokumenter

6. Finansielle oplysninger og kontooplysninger

Betalingskortnummer (kredit- eller debetkort), bankkontonummer eller andet finansielt kontonummer og kontooplysninger, kredithistorik, kreditreferenceoplysninger og kreditscore, aktiver, indkomst og andre økonomiske oplysninger, kontologinoplysninger og adgangskoder til adgang til forsikringspolice, krav og andre konti og AIG Digital Services

7. Medicinsk tilstand og sundhedsstatus

Nuværende eller tidligere fysisk, mental eller medicinsk tilstand, sundhedsstatus, oplysninger om skader eller handicap, medicinske diagnoser, medicinske indgreb og behandling, personlige vaner (f.eks. rygning eller indtagelse af alkohol), receptoplysninger og sygehistorik

8. Andre følsomme oplysninger

Oplysninger om religiøs overbevisning, etnicitet, politiske holdninger eller fagforeningsmedlemskab (f.eks. hvis en forsikringsansøgning indgives gennem en tredjeparts markedsføringspartner, der er en professionel, handelsmæssig, religiøs, samfundsmæssig eller politisk organisation), seksuel orientering og præference, eller genetisk eller biometrisk information

Vi kan indhente oplysninger om straffeattester eller civile retssager (f.eks. for at forebygge, opdage og efterforske svindel)

Oplysninger, der gives frivilligt til os (f.eks. præferencer udtrykt vedrørende medicinsk behandling baseret på religiøs overbevisning) (som er indsamlet i overensstemmelse med gældende lov)

9. Telefonoptagelser

Optagelser af telefonopkald med vores medarbejdere og callcentre

10. Billeder og videooptagelser

Billeder (herunder fotografier og billeder) eller videooptagelser, der oprettes i forbindelse med vores forsikrings- eller andre forretningsaktiviteter, herunder til vurdering af skader, administration og afvikling, tvister eller til andre relevante formål som tilladt ved lov, samt videoovervågningsoptagelser, der er optaget med udstyr i vores lokaler

11. Oplysninger til at opdage, efterforske eller forebygge kriminalitet, herunder bedrageri og hvidvaskning af penge

Forsikringsselskaber indsamler, opbevarer og deler almindeligvis oplysninger om deres tidligere forhold med forsikringstagere og skadelidte med det formål at opdage, efterforske og forebygge svindel, hvidvaskning af penge og andre kriminelle aktiviteter. I denne henseende kan vi have en juridisk pligt til at videregive sådanne oplysninger til de relevante tilsynsmyndigheder, statslige myndigheder, håndhævende myndigheder og/eller andre statslige organer.

12. Oplysninger, der gør det muligt for os at levere produkter og tjenester

Placering og identifikation af forsikret ejendom (f.eks. ejendommens adresse, køretøjets nummerplade eller identifikationsnummer), rejseplaner, alderskategorier for personer, der skal forsikres, detaljer om de risici, der skal forsikres mod, tidligere ulykkes- eller tabshistorik og tabsårsag, status som virksomhedsleder eller -direktør eller -partner eller anden ejerskabs- eller ledelsesinteresse i en virksomhed, historik for tvister, civil- eller straffesager eller formelle undersøgelser, der involverer dig, og oplysninger om andre forsikringer, du måtte have

13. Marketingpræferencer, marketingaktiviteter og kundefeedback

Markedsføringspræferencer, oplysninger relateret til konkurrencer, præmielodtrækninger eller anden kampagnedeltagelse eller svar på frivillige kundetilfredshedsundersøgelser

Vi indsamler muligvis også oplysninger om interaktion med og svar på vores markedsføringskommunikation for at forbedre vores markedsføringskommunikation

14. Oplysninger om onlineaktivitet

Vi modtager personoplysninger om dig, når du bruger AIG Digital Services. Dette kan omfatte dit konto-id og dit profilbillede til sociale medier, din IP-adresse og andre online-id'er (i det omfang de er personoplysninger) samt andre personoplysninger, som du giver os online

Hvis du vælger at forbinde en konto fra en tjenesteudbyder for sociale medier til en AIG Digital Services-konto, kan personoplysninger fra din konto hos det sociale medie blive delt med os. Dette kan omfatte personoplysninger, der er en del af din profil på din konto hos det sociale medie eller profilerne på dine venner og andre forbundne personer

15. Supplerende oplysninger fra andre kilder

Vi og vores tjenesteudbydere kan supplere de personoplysninger, vi indsamler, med oplysninger fra andre kilder (f.eks. offentligt tilgængelige oplysninger fra sociale medier online og andre informationsressourcer, kommercielle tredjepartskilder og oplysninger fra vores koncernselskaber og forretningspartnere). Vi vil bruge sådanne supplerende oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning (herunder indhentning af dit samtykke, hvor dette kræves)

Vi bruger personoplysninger som en del af vores forretningsaktiviteter.  De formål, som vi bruger dine personoplysninger til, vil variere baseret på vores forretningsforhold, herunder typen af kommunikation mellem os og de tjenester, vi leverer. Personoplysninger vil blive brugt til forskellige formål, afhængigt af om du er forsikringstager, forsikret eller skadelidt under en forsikringspolice, en kommerciel forsikringsmægler eller udpeget repræsentant, et vidne eller en anden person, som vi har et forretningsmæssigt forhold til.

Juridisk begrundelse

Databeskyttelsesloven søger at sikre, at den måde, som personoplysninger behandles på, er retfærdig. For at overholde loven skal vi informere dig om den juridiske begrundelse (nogle gange også omtalt som et juridisk eller lovligt grundlag), som vi påberåber os for at bruge dine personoplysninger. Mens loven giver flere juridiske begrundelser, beskriver nedenstående tabel de vigtigste juridiske begrundelser, der gælder for vores formål med at bruge personoplysninger.

Vi kan være forpligtet til at indhente personoplysninger fra dig for at overholde gældende lovkrav, og visse personoplysninger kan være nødvendige for at gøre os i stand til at opfylde vilkårene i vores kontrakt med dig (eller en anden person), eller som forberedelse til at indgå en kontrakt med dig (eller en anden person), eller for at udøve en af vores eller vores tredjeparters ret og/eller legitime interesse. Vi kan informere dig om dette på det tidspunkt, hvor vi indhenter personoplysningerne fra dig.  Hvis du ikke giver os relevante personoplysninger under disse omstændigheder, kan vi muligvis ikke levere vores produkter eller tjenester til dig.  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, bedes du kontakte os ved at bruge kontaktoplysningerne længere nede (se afsnittet 'Hvem skal du kontakte vedrørende dine personoplysninger?').

Hvor vi påberåber os vores legitime forretningsinteresser eller en tredjeparts legitime interesser for at retfærdiggøre formålene med at bruge dine personoplysninger, vil disse legitime interesser blive beskrevet i en supplerende meddelelse om beskyttelse af personoplysninger (som er tilpasset til vores forhold til dig, hvor dette er nyttigt for at give dig et komplet billede af, hvordan vi indsamler og bruger personoplysninger), men under alle omstændigheder vil vores legitime interesser normalt være:

 • udøvelse af vores kommercielle aktiviteter og mål, eller af en tredjeparts ret (for eksempel ved at udføre direkte markedsføring);
 • overholdelse af gældende juridiske og regulatoriske forpligtelser og eventuelle retningslinjer, standarder og adfærdskodekser (for eksempel ved at udføre baggrundstjek eller på anden måde forhindre, opdage eller efterforske svig eller hvidvaskning af penge);
 • forbedring og udvikling af vores eller tredjeparters forretningsdrift og serviceudbud;
 • beskyttelse af vores eller tredjeparters aktiver, information, forretning, aktionærer, medarbejdere og kunder (for eksempel sikring af it-netværk og informationssikkerhed, håndhævelse af krav, herunder inkasso); 
 • beskyttelse af vores IT-netværk/-systemer, forebygge/opdage kriminalitet og sikre overholdelse af interne roller for brug af systemet; og
 • analyse af konkurrencen på markedet for vores tjenester (for eksempel ved at udføre undersøgelser, herunder markedsundersøgelser).

Vi kan være nødt til at indsamle, bruge og videregive personoplysninger i forbindelse med sager af vigtig offentlig interesse, f.eks. når vi skal overholde vores forpligtelser i henhold til love og regler om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og andre love og regler, der har til formål at forhindre økonomisk kriminalitet.  I så fald er den juridiske begrundelse for vores brug af personoplysninger, at brugen er nødvendig af hensyn til den offentlige interesse. Der kan også gælde yderligere begrundelser afhængigt af omstændighederne.

Følsomme/særlige kategorier af personoplysninger

For mere følsomme/særlige kategorier af personoplysninger vil vi enten basere vores behandling på:

 • dit udtrykkelige samtykke; eller
 • en eller flere af de andre juridiske begrundelser i tabellen nedenfor (som gælder for alle personoplysninger) og typisk en af følgende yderligere begrundelser, som kun er påkrævet, når vi behandler følsomme/særlige kategorier af personoplysninger (men andre juridiske begrundelser kan være mulige at basere dette på):
  • brugen er nødvendig for at fastslå, udøve eller forsvare juridiske krav, eller når domstole handler i deres juridiske kapacitet (for eksempel når en domstol udsteder en retskendelse, der kræver behandling af personoplysninger);
  • brugen er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af lovgivningen i EØS/medlemsstaten eller Storbritannien (alt efter hvad der er relevant); eller
  • brugen er nødvendig med henblik på forebyggende behandling eller arbejdsmedicin, medicinsk diagnosticering eller levering af sundheds- eller socialhjælp eller behandling.

Disse mere følsomme/særlige kategorier af personoplysninger omfatter personoplysninger, der angiver racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger eller fagforeningsmedlemskab, samt behandling af genetiske oplysninger, biometriske oplysninger med det entydige formål at identificere en fysisk person, oplysninger vedrørende helbred eller oplysninger vedrørende en persons sexliv eller seksuelle orientering.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med strafferetslige og generelle lovovertrædelser er underlagt kravene i gældende lovgivning og kan kræve en yderligere juridisk begrundelse ud over dem, der er angivet i tabellen nedenfor.

Hovedformål

Nedenstående tabel angiver de vigtigste formål, som vi bruger personoplysninger til i forhold til de typer personoplysninger, vi indsamler og bruger, og den juridiske begrundelse, vi påberåber os for en sådan indsamling og brug:

Beskrivelse af formålet Typer af personoplysninger Hvorfor behandler vi personoplysninger (vores juridiske begrundelse)

A. Kommunikation med dig og andre personer

 • Kontaktoplysninger
 • Generelle oplysninger
 • Telefonoptagelser
 • Marketingpræferencer, marketingaktiviteter og kundefeedback
 • Oplysninger om online-aktivitet
 • Supplerende oplysninger fra andre kilder
 • Dine personoplysninger er nødvendige for at indgå i en kontrakt med dig eller forberede os på at indgå en kontrakt med dig
 • Dine personoplysninger er nødvendige for at overholde lovkrav
 • Det er i vores eller en relevant tredjeparts legitime interesse

B. Foretage vurderinger og tage beslutninger (automatiserede og ikke-automatiserede, herunder ved at profilere enkeltpersoner) om: (i) levering og vilkår for forsikring og (ii) afvikling af krav og levering af assistance og andre tjenester.

 • Kontaktoplysninger
 • Generelle oplysninger
 • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse
 • Oplysninger om forsikringer og krav
 • Finansielle oplysninger og kontooplysninger
 • Medicinsk tilstand og helbredsstatus
 • Andre følsomme oplysninger
 • Telefonoptagelser
 • Billeder og videooptagelser
 • Oplysninger til at registrere, efterforske eller forebygge kriminalitet, herunder bedrageri og hvidvaskning af penge
 • Oplysninger, der gør det muligt for os at levere produkter og tjenester
 • Marketingpræferencer, marketingaktiviteter og kundefeedback
 • Oplysninger om online-aktivitet
 • Supplerende oplysninger fra andre kilder
 • Du har givet samtykke
 • Dine personoplysninger er nødvendige for at indgå i en kontrakt med dig eller forberede os på at indgå en kontrakt med dig
 • Dine personoplysninger er nødvendige for at overholde lovkrav
 • Det er i vores eller en relevant tredjeparts legitime interesse

C. Tilbyde forsikring, finansielle tjenester, skades- og hjælpetjenester og andre produkter og tjenester, som vi tilbyder, herunder skadesvurdering, administration, afvikling og tvistbilæggelse samt administration, vedligeholdelse, styring og håndtering af sådanne produkter og/eller tjenester, herunder eventuelle fornyelser. Disse aktiviteter omfatter: (i) at sende dig vigtige oplysninger om ændringer i vores policer, andre vilkår og betingelser, fornyelse af policer, AIG Digital Services og andre administrative oplysninger; (ii) at behandle, vurdere og afgøre eventuelle ansøgninger eller anmodninger fra dig om forsikringsprodukter eller -tjenester; (iii) behandling af dine personoplysninger i forbindelse med eventuelle krav fremsat under forsikringsprodukter eller i forbindelse med tjenester leveret af os, herunder, men ikke begrænset til, fremsættelse, forsvar, analyse, undersøgelse, behandling, vurdering, afgørelse eller besvarelse af sådanne krav; (iv) udførelse af funktioner og aktiviteter relateret til forsikringsprodukter og/eller -tjenester leveret af os, herunder, men ikke begrænset til, indhentning af genforsikring, revision, rapportering og generel service og vedligeholdelse af online- og andre tjenester.

 • Kontaktoplysninger
 • Generelle oplysninger
 • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse
 • Oplysninger om forsikringer og krav
 • CPR-nummer og andre officielle identifikationsnumre
 • Finansielle oplysninger og kontooplysninger
 • Medicinsk tilstand og helbredsstatus
 • Andre følsomme oplysninger
 • Telefonoptagelser
 • Billeder og videooptagelser
 • Oplysninger til at registrere, efterforske eller forebygge kriminalitet, herunder bedrageri og hvidvaskning af penge
 • Oplysninger, der gør det muligt for os at levere produkter og tjenester
 • Marketingpræferencer, marketingaktiviteter og kundefeedback
 • Oplysninger om online-aktivitet
 • Supplerende oplysninger fra andre kilder
 • Dine personoplysninger er nødvendige for at indgå i en kontrakt med dig eller forberede os på at indgå en kontrakt med dig
 • Det er i vores eller en relevant tredjeparts legitime interesse

D. Vurdering af din berettigelse til betalingsplaner, og behandling af dine præmie- og andre betalinger.

 

 • Kontaktoplysninger
 • Generelle oplysninger
 • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse
 • Oplysninger om forsikringer og krav
 • CPR-nummer og andre officielle identifikationsnumre
 • Finansielle oplysninger og kontooplysninger
 • Medicinsk tilstand og helbredsstatus
 • Andre følsomme oplysninger
 • Oplysninger til at registrere, efterforske eller forebygge kriminalitet, herunder bedrageri og hvidvaskning af penge
 • Oplysninger, der gør det muligt for os at levere produkter og tjenester
 • Supplerende oplysninger fra andre kilder
 • Dine personoplysninger er nødvendige for at indgå i en kontrakt med dig eller forberede os på at indgå en kontrakt med dig
 • Dine personoplysninger er nødvendige for at overholde lovkrav
 • Det er i vores eller en relevant tredjeparts legitime interesse

E. Forbedre kvaliteten af vores produkter og tjenester, sørge for personaleuddannelse og sikre informationssikkerhed (for eksempel kan vi til dette formål optage eller overvåge telefonopkald).

 • Kontaktoplysninger
 • Generelle oplysninger
 • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse
 • Oplysninger om forsikringer og krav
 • Finansielle oplysninger og kontooplysninger
 • Telefonoptagelser
 • Billeder og videooptagelser
 • Oplysninger til at registrere, efterforske eller forebygge kriminalitet, herunder bedrageri og hvidvaskning af penge
 • Oplysninger, der gør det muligt for os at levere produkter og tjenester
 • Marketingpræferencer, marketingaktiviteter og kundefeedback
 • Oplysninger om online-aktivitet
 • Supplerende oplysninger fra andre kilder
 • Dine personoplysninger er nødvendige for at overholde lovkrav
 • Det er i vores eller en relevant tredjeparts legitime interesse

F. Forebygge, opdage og efterforske kriminalitet, herunder svindel og hvidvaskning af penge, og analysere og håndtere andre kommercielle risici.

 • Kontaktoplysninger
 • Generelle oplysninger
 • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse
 • Oplysninger om forsikringer og krav
 • CPR-nummer og andre officielle identifikationsnumre
 • Finansielle oplysninger og kontooplysninger
 • Medicinsk tilstand og helbredsstatus
 • Andre følsomme oplysninger
 • Telefonoptagelser
 • Billeder og videooptagelser
 • Oplysninger til at registrere, efterforske eller forebygge kriminalitet, herunder bedrageri og hvidvaskning af penge
 • Oplysninger, der gør det muligt for os at levere produkter og tjenester
 • Marketingpræferencer, marketingaktiviteter og kundefeedback
 • Oplysninger om online-aktivitet
 • Supplerende oplysninger fra andre kilder
 • Dine personoplysninger er nødvendige for at overholde lovkrav
 • Det er i vores eller en relevant tredjeparts legitime interesse

G. Udføre forskning og dataanalyse, forretnings- og procesforbedringer, herunder analyse af vores kundebase og andre personer, hvis personoplysninger vi indsamler, gennemføre markedsundersøgelser, herunder kundetilfredshedsundersøgelser, med henblik på forretningsinnovation og vurdere de risici, som vores virksomhed står over for, i overensstemmelse med gældende lovgivning (herunder indhentning af samtykke, hvor det er nødvendigt).

 • Kontaktoplysninger
 • Generelle oplysninger
 • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse
 • Oplysninger om forsikringer og krav
 • Finansielle oplysninger og kontooplysninger
 • Medicinsk tilstand og helbredsstatus
 • Andre følsomme oplysninger
 • Telefonoptagelser
 • Billeder og videooptagelser
 • Oplysninger til at registrere, efterforske eller forebygge kriminalitet, herunder bedrageri og hvidvaskning af penge
 • Oplysninger, der gør det muligt for os at levere produkter og tjenester
 • Marketingpræferencer, marketingaktiviteter og kundefeedback
 • Oplysninger om online-aktivitet
 • Supplerende oplysninger fra andre kilder
 • Du har givet samtykke (i tilfælde, hvor en juridisk begrundelse ud over vores legitime interesser er påkrævet i henhold til gældende lovgivning)
 • Det er i vores eller en relevant tredjeparts legitime interesse

 

 

H. Angive markedsføringsoplysninger i overensstemmelse med præferencer, du har oplyst os om (markedsføringsoplysninger kan være om produkter og tjenester, der tilbydes af vores tredjepartspartnere, underlagt dine udtrykte præferencer). Vi kan udføre markedsføringsaktiviteter i overensstemmelse med dine præferencer ved at bruge e-mail, SMS og andre sms-beskeder, post eller telefon.

 

 

 

 • Kontaktoplysninger
 • Generelle oplysninger
 • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse
 • Oplysninger om forsikringer og krav
 • Finansielle oplysninger og kontooplysninger
 • Oplysninger, der gør det muligt for os at levere produkter og tjenester
 • Marketingpræferencer, marketingaktiviteter og kundefeedback
 • Oplysninger om online-aktivitet
 • Supplerende oplysninger fra andre kilder
 • Du har givet samtykke (i tilfælde, hvor en juridisk begrundelse ud over vores legitime interesser er påkrævet i henhold til gældende lovgivning)
 • Det er i vores eller en relevant tredjeparts legitime interesse

 

 

I. Gøre det muligt for dig at deltage i konkurrencer, lodtrækninger og lignende kampagner og administrere disse aktiviteter. Disse aktiviteter er underlagt yderligere vilkår og betingelser, som vil indeholde flere oplysninger om, hvordan vi bruger og videregiver dine personoplysninger, hvor dette er nyttigt for at give dig et fuldt billede af, hvordan vi indsamler og bruger personoplysninger. Derfor anbefaler vi, at du også gennemgår dem.

 

 • Kontaktoplysninger
 • Generelle oplysninger
 • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse
 • Oplysninger om forsikringer og krav
 • Oplysninger, der gør det muligt for os at levere produkter og tjenester
 • Marketingpræferencer, marketingaktiviteter og kundefeedback
 • Oplysninger om online-aktivitet
 • Supplerende oplysninger fra andre kilder
 • Dine personoplysninger er nødvendige for at indgå i en kontrakt med dig eller forberede os på at indgå en kontrakt med dig
 • Det er i vores eller en relevant tredjeparts legitime interesse

 

 

J. Tilpasse din oplevelse, når du bruger AIG Digital Services eller besøger tredjepartswebsteder ved at præsentere oplysninger og reklamer, der er skræddersyet til dig, identificere dig over for alle, som du sender beskeder til via AIG Digital Services, og lette deling på sociale medier.

 

 • Kontaktoplysninger
 • Generelle oplysninger
 • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse
 • Oplysninger om forsikringer og krav
 • Oplysninger, der gør det muligt for os at levere produkter og tjenester
 • Marketingpræferencer, marketingaktiviteter og kundefeedback
 • Oplysninger om online-aktivitet
 • Supplerende oplysninger fra andre kilder

 

 • Du har givet samtykke (i tilfælde, hvor personalisering opnås ved brug af cookies)
 • Det er i vores eller en relevant tredjeparts legitime interesse

 

 

K. Administrere vores forretningsdrift og IT-infrastruktur i overensstemmelse med vores interne politikker og procedurer, herunder dem, der vedrører økonomi og regnskab; fakturering og opkrævninger; drift af IT-systemer; hosting af data og websteder; dataanalyse; forretningskontinuitet; arkivering; dokument- og printadministration; og revision.

 

 • Kontaktoplysninger
 • Generelle oplysninger
 • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse
 • Oplysninger om forsikringer og krav
 • CPR-nummer og andre officielle identifikationsnumre
 • Finansielle oplysninger og kontooplysninger
 • Medicinsk tilstand og helbredsstatus
 • Andre følsomme oplysninger
 • Telefonoptagelser
 • Billeder og videooptagelser
 • Oplysninger til at registrere, efterforske eller forebygge kriminalitet, herunder bedrageri og hvidvaskning af penge
 • Oplysninger, der gør det muligt for os at levere produkter og tjenester
 • Marketingpræferencer, marketingaktiviteter og kundefeedback
 • Oplysninger om online-aktivitet
 • Supplerende oplysninger fra andre kilder

 

 • Dine personoplysninger er nødvendige for at indgå i en kontrakt med dig eller forberede os på at indgå en kontrakt med dig
 • Dine personoplysninger er nødvendige for at overholde lovkrav
 • Det er i vores eller en relevant tredjeparts legitime interesse

 

 

 

L. Håndtere klager, feedback og forespørgsler og håndtere anmodninger om dataadgang eller rettelse af oplysninger eller udøvelse af andre rettigheder i forbindelse med personoplysninger.

 

 • Kontaktoplysninger
 • Generelle oplysninger
 • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse
 • Oplysninger om forsikringer og krav
 • CPR-nummer og andre officielle identifikationsnumre
 • Finansielle oplysninger og kontooplysninger
 • Medicinsk tilstand og helbredsstatus
 • Andre følsomme oplysninger
 • Telefonoptagelser
 • Billeder og videooptagelser
 • Oplysninger til at registrere, efterforske eller forebygge kriminalitet, herunder bedrageri og hvidvaskning af penge
 • Oplysninger, der gør det muligt for os at levere produkter og tjenester
 • Marketingpræferencer, marketingaktiviteter og kundefeedback
 • Oplysninger om online-aktivitet
 • Supplerende oplysninger fra andre kilder

 

 • Dine personoplysninger er nødvendige for at indgå i en kontrakt med dig eller forberede os på at indgå en kontrakt med dig
 • Dine personoplysninger er nødvendige for at overholde lovkrav
 • Det er i vores eller en relevant tredjeparts legitime interesse

 

 

 

M. Overholde gældende love og regulatoriske forpligtelser (herunder love og regler uden for dit bopælsland), for eksempel love og regler vedrørende hvidvaskning af penge, sanktioner og anti-terrorisme; overholde juridiske processer og retskendelser; og svare på anmodninger fra offentlige og statslige myndigheder (herunder dem uden for dit bopælsland); opfylde kravene om at videregive oplysninger i henhold til enhver lov, der er bindende for os, eller med henblik på at overholde eventuelle regler eller retningslinjer udstedt af enhver regulerende eller anden myndighed, der har jurisdiktion over AIG Denmark eller ethvert AIG-tilknyttet selskab; og til revision, overholdelse, undersøgelse og inspektionsformål.

 

 • Kontaktoplysninger
 • Generelle oplysninger
 • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse
 • Oplysninger om forsikringer og krav
 • CPR-nummer og andre officielle identifikationsnumre
 • Finansielle oplysninger og kontooplysninger
 • Medicinsk tilstand og helbredsstatus
 • Andre følsomme oplysninger
 • Telefonoptagelser
 • Billeder og videooptagelser
 • Oplysninger til at registrere, efterforske eller forebygge kriminalitet, herunder bedrageri og hvidvaskning af penge
 • Oplysninger, der gør det muligt for os at levere produkter og tjenester
 • Marketingpræferencer, marketingaktiviteter og kundefeedback
 • Oplysninger om online-aktivitet
 • Supplerende oplysninger fra andre kilder

 

 • Dine personoplysninger er nødvendige for at overholde lovkrav
 • Det er i vores eller en relevant tredjeparts legitime interesse

 

 

N. Fastlægge, håndhæve og forsvare juridiske rettigheder for at beskytte vores forretningsaktiviteter og vores koncernselskabers eller forretningspartneres aktiviteter og sikre vores rettigheder, privatliv, sikkerhed eller ejendom og vores koncernselskabers eller forretningspartneres, dine eller andre personers eller tredjeparters rettigheder; for at håndhæve vores vilkår og betingelser; og forfølge tilgængelige retsmidler og begrænse vores skader.

 

 • Kontaktoplysninger
 • Generelle oplysninger
 • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse
 • Oplysninger om forsikringer og krav
 • CPR-nummer og andre officielle identifikationsnumre
 • Finansielle oplysninger og kontooplysninger
 • Medicinsk tilstand og helbredsstatus
 • Andre følsomme oplysninger
 • Telefonoptagelser
 • Billeder og videooptagelser
 • Oplysninger til at registrere, efterforske eller forebygge kriminalitet, herunder bedrageri og hvidvaskning af penge
 • Oplysninger, der gør det muligt for os at levere produkter og tjenester
 • Marketingpræferencer, marketingaktiviteter og kundefeedback
 • Oplysninger om online-aktivitet
 • Supplerende oplysninger fra andre kilder

 

 • Dine personoplysninger er nødvendige for at indgå i en kontrakt med dig eller forberede os på at indgå en kontrakt med dig
 • Dine personoplysninger er nødvendige for at overholde lovkrav
 • Det er i vores eller en relevant tredjeparts legitime interesse

 

 

 

O. Fra tid til anden matche de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, med ethvert af de formål, der er anført i denne fortrolighedspolitik.

 

 • Kontaktoplysninger
 • Generelle oplysninger
 • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse
 • Oplysninger om forsikringer og krav
 • CPR-nummer og andre officielle identifikationsnumre
 • Finansielle oplysninger og kontooplysninger
 • Medicinsk tilstand og helbredsstatus
 • Andre følsomme oplysninger
 • Telefonoptagelser
 • Billeder og videooptagelser
 • Oplysninger til at registrere, efterforske eller forebygge kriminalitet, herunder bedrageri og hvidvaskning af penge
 • Oplysninger, der gør det muligt for os at levere produkter og tjenester
 • Marketingpræferencer, marketingaktiviteter og kundefeedback
 • Oplysninger om online-aktivitet
 • Supplerende oplysninger fra andre kilder

 

 • Du har givet dit samtykke (hvis relevant)
 • Dine personoplysninger er nødvendige for at indgå i en kontrakt med dig eller forberede os på at indgå en kontrakt med dig
 • Dine personoplysninger er nødvendige for at overholde lovkrav
 • Det er i vores eller en relevant tredjeparts legitime interesse

 

 

 

 

P. Gennemførelse af baggrunds- og identitetstjek, f.eks. med henblik på at bekræfte din identitet for at kunne svare på din anmodning om at få udleveret en kopi af din police eller anden dokumentation, enhver anmodning fra dig om at ændre din adresse i vores registre eller enhver anmodning fra dig om at ændre din bankkonto, betalingsoplysninger eller andre oplysninger i vores registre.

 

 • Kontaktoplysninger
 • Generelle oplysninger
 • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse
 • Oplysninger om forsikringer og krav
 • CPR-nummer og andre officielle identifikationsnumre
 • Finansielle oplysninger og kontooplysninger
 • Medicinsk tilstand og helbredsstatus
 • Andre følsomme oplysninger
 • Telefonoptagelser
 • Billeder og videooptagelser
 • Oplysninger til at registrere, efterforske eller forebygge kriminalitet, herunder bedrageri og hvidvaskning af penge
 • Oplysninger, der gør det muligt for os at levere produkter og tjenester
 • Oplysninger om online-aktivitet
 • Supplerende oplysninger fra andre kilder

 

 • Du har givet samtykke (i tilfælde, hvor en juridisk begrundelse ud over vores legitime interesser er påkrævet i henhold til gældende lovgivning)
 • Dine personoplysninger er nødvendige for at indgå i en kontrakt med dig eller forberede os på at indgå en kontrakt med dig
 • Dine personoplysninger er nødvendige for at overholde lovkrav
 • Det er i vores eller en relevant tredjeparts legitime interesse

 

 

 

 

Q. Udføre kredittjek af dig, såsom at analysere, verificere og/eller kontrollere din kredit-, betalingsstatus og/eller status i forhold til din evne til at bruge tjenesterne.

 

 • Kontaktoplysninger
 • Generelle oplysninger
 • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse
 • Oplysninger om forsikringer og krav
 • CPR-nummer og andre officielle identifikationsnumre
 • Finansielle oplysninger og kontooplysninger
 • Andre følsomme oplysninger
 • Telefonoptagelser
 • Billeder og videooptagelser
 • Oplysninger til at registrere, efterforske eller forebygge kriminalitet, herunder bedrageri og hvidvaskning af penge
 • Oplysninger, der gør det muligt for os at levere produkter og tjenester
 • Oplysninger om online-aktivitet
 • Supplerende oplysninger fra andre kilder

 

 • Du har givet samtykke (i tilfælde, hvor en juridisk begrundelse ud over vores legitime interesser er påkrævet i henhold til gældende lovgivning)
 • Dine personoplysninger er nødvendige for at indgå i en kontrakt med dig eller forberede os på at indgå en kontrakt med dig
 • Dine personoplysninger er nødvendige for at overholde lovkrav
 • Det er i vores eller en relevant tredjeparts legitime interesse

 

 

 

 

R. Udførelse af due diligence eller andre screeningsaktiviteter i overensstemmelse med juridiske eller lovgivningsmæssige forpligtelser eller risikostyringsprocedurer, der kan være påkrævet ved lov, eller som kan være indført af os.

 

 • Kontaktoplysninger
 • Generelle oplysninger
 • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse
 • Oplysninger om forsikringer og krav
 • CPR-nummer og andre officielle identifikationsnumre
 • Finansielle oplysninger og kontooplysninger
 • Medicinsk tilstand og helbredsstatus
 • Andre følsomme oplysninger
 • Telefonoptagelser
 • Billeder og videooptagelser
 • Oplysninger til at registrere, efterforske eller forebygge kriminalitet, herunder bedrageri og hvidvaskning af penge
 • Oplysninger, der gør det muligt for os at levere produkter og tjenester
 • Marketingpræferencer, marketingaktiviteter og kundefeedback
 • Oplysninger om online-aktivitet
 • Supplerende oplysninger fra andre kilder

 

 • Du har givet samtykke (i tilfælde, hvor en juridisk begrundelse ud over vores legitime interesser er påkrævet i henhold til gældende lovgivning)
 • Dine personoplysninger er nødvendige for at indgå i en kontrakt med dig eller forberede os på at indgå en kontrakt med dig
 • Dine personoplysninger er nødvendige for at overholde lovkrav
 • Det er i vores eller en relevant tredjeparts legitime interesse

 

 

 

 

S. Fastsættelse af ethvert gældsbeløb, der skyldes til eller af dig, og opkrævning eller inddrivelse af ethvert skyldigt beløb fra dig eller enhver person, der har stillet sikkerhed eller forpligtet sig til sådanne forpligtelser for dig.

 

 • Kontaktoplysninger
 • Generelle oplysninger
 • Oplysninger om forsikringer og krav
 • CPR-nummer og andre officielle identifikationsnumre
 • Finansielle oplysninger og kontooplysninger
 • Andre følsomme oplysninger
 • Telefonoptagelser
 • Billeder og videooptagelser
 • Oplysninger til at registrere, efterforske eller forebygge kriminalitet, herunder bedrageri og hvidvaskning af penge
 • Oplysninger, der gør det muligt for os at levere produkter og tjenester
 • Oplysninger om online-aktivitet
 • Supplerende oplysninger fra andre kilder

 

 • Dine personoplysninger er nødvendige for at indgå i en kontrakt med dig eller forberede os på at indgå en kontrakt med dig
 • Dine personoplysninger er nødvendige for at overholde lovkrav
 • Det er i vores eller en relevant tredjeparts legitime interesse

 

 

 

T. Gøre det muligt for en faktisk eller foreslået køber, erhverver, overdrager, deltager eller underdeltager af AIGs rettigheder eller forretning at evaluere den transaktion, der skal være genstand for en reorganisering, fusion, salg, joint venture, overdragelse, overførsel, deltagelse eller underdeltagelse.

 

 

 

 • Kontaktoplysninger
 • Generelle oplysninger
 • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse
 • Oplysninger om forsikringer og krav
 • CPR-nummer og andre officielle identifikationsnumre
 • Finansielle oplysninger og kontooplysninger
 • Medicinsk tilstand og helbredsstatus
 • Andre følsomme oplysninger
 • Telefonoptagelser
 • Billeder og videooptagelser
 • Oplysninger til at registrere, efterforske eller forebygge kriminalitet, herunder bedrageri og hvidvaskning af penge
 • Oplysninger, der gør det muligt for os at levere produkter og tjenester
 • Marketingpræferencer, marketingaktiviteter og kundefeedback
 • Oplysninger om online-aktivitet
 • Supplerende oplysninger fra andre kilder

 

 • Du har givet samtykke (i tilfælde, hvor en juridisk begrundelse ud over vores legitime interesser er påkrævet i henhold til gældende lovgivning)
 • Dine personoplysninger er nødvendige for at overholde lovkrav
 • Det er i vores eller en relevant tredjeparts legitime interesse

 

 

 

Vi bruger personoplysninger som en del af vores forretningsaktiviteter.  De formål, som vi bruger dine personoplysninger til, vil variere baseret på vores forretningsforhold, herunder typen af kommunikation mellem os og de tjenester, vi leverer. Personoplysninger vil blive brugt til forskellige formål, afhængigt af om du er forsikringstager, forsikret eller skadelidt under en forsikringspolice, en kommerciel forsikringsmægler eller udpeget repræsentant, et vidne eller en anden person, som vi har et forretningsmæssigt forhold til.

Vi kan om nødvendigt indhente dit samtykke til indsamling, brug, videregivelse og/eller anden behandling af dine personoplysninger som beskrevet i denne fortrolighedspolitik gennem anden relevant dokumentation (f.eks. gennem ansøgningsskemaer). Ethvert samtykke fra dig vil ikke blive påvirket af opsigelsen eller udløbet af din forsikringspolice.

Hvis vi er afhængige af dit samtykke til at indsamle, bruge, videregive eller behandle dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os (se afsnittet 'Hvem skal du kontakte vedrørende dine personoplysninger?' i denne fortrolighedspolitik for kontaktoplysninger). Vi vil trække dit samtykke tilbage, så snart det er teknisk muligt, og under alle omstændigheder inden for en rimelig periode efter modtagelsen af din anmodning. Vi vil herefter ophøre med at indsamle, bruge eller videregive dine personoplysninger, medmindre det kræves i henhold til gældende lovgivning.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil du ikke lide nogen skade, men vi kan muligvis ikke give dig de tjenester, du har anmodet om. Vi vil informere dig om konsekvenserne af en sådan tilbagetrækning af samtykke, hvor det er relevant. 

Vi er forpligtet til at efterforske og forebygge svindel og anden økonomisk kriminalitet.  Vi tager denne forpligtelse meget alvorligt og bruger personoplysninger på forskellige måder til dette formål. 

For eksempel, hvis det er relevant for vores forhold til dig, vil vi (hvor det er tilladt i henhold til gældende lovgivning):

 • indsende dine personoplysninger (herunder detaljer om eventuelle krav, du fremsætter, for eksempel detaljer om skader), så de vises i registre over krav, der er deles mellem forskellige forsikringsudbydere;
 • søge i registre over tidligere krav, når vi vurderer et krav; og
 • dele dine personoplysninger med andre forsikringsselskaber, bedrageriforebyggende databaser og retshåndhævende myndigheder. 

For yderligere oplysninger henvises der til afsnittet 'Hvem deles mine personoplysninger med?'. Du kan også kontakte os ved at bruge vores kontaktoplysningerne (se afsnittet nedenfor 'Hvem skal du kontakte vedrørende dine personoplysninger?'). 

Nogle gange træffes der beslutninger om dig ved hjælp af automatiseret computersoftware og -systemer som en del af vores forretningsdrift.  Disse beslutninger involverer ikke menneskelig håndtering, og softwaren og systemerne anvender foruddefineret logisk programmering og kriterier for at træffe en beslutning og vurdere, hvordan vi kan hjælpe dig i forbindelse med leveringen af tjenester.

For eksempel bruger vi nogle gange automatiseret beslutningstagning som en del af behandlingen af personoplysninger til at:

 • at beslutte, om et rejseforsikringskrav skal betales som anmodet (f.eks. hvis forudspecificerede kriterier opfyldes af de svar, som du giver, vil kravet blive betalt automatisk uden behovet for yderligere menneskelig håndtering); eller
 • identificere allerede kendte eksisterende medicinske tilstande i forbindelse med vores rejseforsikringsvirksomhed for at beslutte, om vi kan tilbyde forsikring til dig og på hvilke vilkår; eller
 • generelt vurdere din berettigelse til forsikring ved hjælp af et foruddefineret sæt kriterier.

Vi giver dig flere oplysninger om eventuelle automatiserede beslutningsprocesser før eller på det tidspunkt, hvor vi har til hensigt at træffe beslutninger på denne måde. Under visse omstændigheder har du ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling. Se også afsnittet 'Hvad er dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger?' nedenfor for yderligere oplysninger om denne ret.

Hvor det er nødvendigt for at gøre det, vil vi indhente dit samtykke, inden vi indsamler dine personoplysninger til ovennævnte behandlingsaktiviteter.

AIG-koncernen omfatter en række virksomheder, herunder, men ikke begrænset til, AIG-moderselskabet American International Group, Inc., American International Group UK Limited og AIG Europe SA-landefilialer i Europa.

Hvert AIG-koncernselskab, der behandler dine personoplysninger, er ansvarlige for at beskytte dem i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik, vores interne standarder og procedurer og kravene i databeskyttelseslovgivningen.

Dit forhold til os vil afgøre, hvilke af vores koncernselskaber, der har adgang til og behandler dine personoplysninger, og hvilke af vores koncernselskaber, der er dataansvarlige og dermed ansvarlige for dine personoplysninger. En liste over de vigtigste selskaber i AIG-koncernen, der er dataansvarlige, er tilgængelig her www.aig.com/datacontrollers. Hvis du er en individuel forsikringstager, vil det AIG-koncernselskab, der tegner din forsikringspolice, normalt være den virksomhed, der er ansvarlig for dine personoplysninger. Afhængigt af vores forhold til dig, vil vi give yderligere oplysninger i en supplerende fortrolighedserklæring, der er tilpasset til vores forhold.

Hvis du ønsker mere præcis information om den eller de specifikke virksomheder i AIG-koncernen, der har adgang til og er ansvarlige for dine personoplysninger (herunder identiteten af de relevante AIG-virksomheder, der er dataansvarlige for dine personoplysninger), bedes du kontakte os ved at bruge kontaktoplysningerne længere nede (se afsnittet nedenfor 'Hvem skal du kontakte vedrørende dine personoplysninger?').

Vi kan også dele dine oplysninger med tredjeparter (se afsnittet 'Hvem deles personoplysninger med?').  Disse tredjeparter vil påtage sig et vist ansvar i henhold til databeskyttelsesloven for at beskytte de personoplysninger, de modtager fra os.

I forbindelse med de formål, der er beskrevet ovenfor (se afsnittet 'Hvordan bruger vi personoplysninger?'), er vi nogle gange nødt til at dele dine personoplysninger med tredjeparter (dette kan også omfatte, at vi modtager personoplysninger fra tredjeparter eller at vi giver dem personoplysninger). 

Disse tredjeparter kan omfatte:

Type af trejdeparter Eksempler
Vores koncernvirksomheder

Vi er en del af koncernen American International Group, Inc. AIG har koncernselskaber over hele verden, både i og uden for Europa/Danmark (f.eks. i USA).  Vi kan dele dine personoplysninger med andre koncernselskaber (herunder til administrative regnskabsformål). AIG Denmark er ansvarlig for forvaltning og sikkerhed af fælles anvendte personoplysninger.  Adgangen til personoplysninger inden for AIG-koncernen er begrænset til de personer, der har behov for at få adgang til oplysningerne til vores forretningsformål]

En liste over de vigtigste selskaber i AIG-koncernen findes her www.aig.com/datacontrollers

Andre forsikrings- og forsikringsdistributionsparter

Hvor det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan AIG dele personoplysninger med andre tredjeparter, f.eks. andre forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber, forsikrings- og genforsikringsmæglere, andre formidlere og agenter, udpegede repræsentanter, distributører, affinity marketing-partnere og finansielle institutioner, forhandlere af værdipapirer og andre forretningspartnere.

Vores tjenesteudbydere

Eksterne tredjepartsudbydere af tjenester, såsom læger og sikkerhedsfolk, revisorer, aktuarer, eksperter, advokater og andre professionelle rådgivere; udbydere af rejse- og lægehjælp; udbydere af callcenter-tjenester; udbydere af vej- og ulykkeshjælp; udbydere af IT-systemer, support- og hostingtjenester; udbydere af applikationstjenester; udbydere af print-, reklame-, marketing- og markedsundersøgelses- og dataanalysetjenester; banker og finansielle institutioner, der udbyder kontiservice til os; tredjepartsskadeadministratorer; udbydere af dokument- og arkivstyring; skadeefterforskere og -behandlere; byggekonsulenter; ingeniører; tilsynsmænd; jurykonsulenter; oversættere; og andre tredjepartsleverandører og outsourcede tjenesteudbydere, der hjælper os med at udføre vores forretningsaktiviteter.

Modtagere af din delingsaktivitet på sociale medier

Hvor du har venner og andre forbindelser knyttet til din konto fra et socialt medie, kan andre webstedsbrugere og udbyderen af din konto fra et socialt medie modtage dine personoplysninger i forbindelse med din delingsaktivitet på det sociale medie (f.eks. hvis du forbinder en konto fra en anden udbyder af sociale medier med din AIG Digital Services-konto eller logger ind på din AIG Digital Services-konto fra en konto fra et socialt medie).  Hvis du forbinder din AIG Digital Services-konto og en konto fra et socialt medie på denne måde, giver du (1) tilladelse til, at vi deler oplysninger med udbyderen af kontoen fra det sociale medie; og (2) du forstår, at brugen af de personoplysninger, vi deler, vil være underlagt den anden tjenesteudbyders fortrolighedspolitik.  Hvis du ikke ønsker, at dine personoplysninger deles med andre brugere eller med udbyderen af sociale medier, skal du ikke forbinde en konto fra sociale medier med din AIG Digital Services-konto og ikke bruge delingsfunktionen, når du bruger AIG Digital Services.

Statslige myndigheder og tredjeparter involveret i retssager

Vi kan også dele personoplysninger med: (a) regeringer eller andre offentlige myndigheder (herunder, men ikke begrænset til, arbejdsskadestyrelser, domstole, tilsynsorganer, retshåndhævende myndigheder, skattemyndigheder og politi- efterforskningsmyndigheder); og (b) tredjepartsdeltagere i retssager og deres revisorer, advokater og andre rådgivere og repræsentanter, som vi mener er nødvendige eller passende.

Andre tredjeparter

Vi kan dele personoplysninger med betalingsmodtagere, udbydere af beredskabstjenester (brand, politi og medicinske beredskabstjenester), detailhandlere, medicinske netværk, organisationer og leverandører, rejseselskaber, kreditbureauer, kreditrapporteringsbureauer, andre personer, der er involveret i en hændelse, der er genstand for et krav, samt købere og potentielle købere eller andre parter i enhver faktisk eller foreslået reorganisering, fusion, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden transaktion vedrørende hele eller dele af vores forretninger, aktiver, virksomheder eller aktier (dvs. virksomhedsaktier). 

Hvor det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan personoplysninger (herunder detaljer om skader) blive registreret i skadesregistre og delt med andre forsikringsselskaber. Vi kan søge i disse registre, når vi behandler krav for at forebygge, opdage og efterforske svindel. 

Hvis du nyder fordel af en anden parts forsikringspolice eller serviceaftale med AIG (f.eks. en police tegnet af din arbejdsgiver), kan personoplysninger vedrørende administrationen af denne forsikringspolice eller service deles med den anden part.

Du kan også dele personoplysninger på opslagstavler, chat, profilsider og blogs og andre AIG Digital Services, hvor du kan sende oplysninger og materialer (herunder, men ikke begrænset til, vores indhold på sociale medier) til.  Bemærk venligst, at alle oplysninger, du sender eller videregiver via disse tjenester, bliver offentlige oplysninger og kan være tilgængelige for besøgende og brugere af AIG Digital Services og for offentligheden generelt.  Vi opfordrer dig til at være meget forsigtig, når du beslutter dig for at videregive dine personoplysninger eller andre oplysninger, mens du bruger AIG Digital Services

På grund af vores forretningsaktiviteters globale karakter behandler vi personoplysninger internationalt til de formål, der er beskrevet ovenfor (se afsnittet "Hvordan bruger vi personoplysninger?").  Afhængigt af arten af vores forhold til dig vil vi muligvis overføre dine personoplysninger til parter i andre lande.  De lande uden for Storbritannien og EØS, som vi kan overføre personoplysninger til, omfatter USA, Kina, Mexico, Malaysia, Filippinerne, Bermuda og andre lande, der har databeskyttelsesordninger, som er forskellige fra dem i det land, hvor du er bosiddende herunder lande, som muligvis ikke yder tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger af den britiske regering og/eller Europa-Kommissionen.

Vi kan f.eks. overføre personoplysninger for at behandle krav i forbindelse med internationale rejseforsikringer og medicinsk nødhjælp, mens du er i udlandet.  Vi kan overføre oplysninger internationalt til vores koncernselskaber, tjenesteudbydere, forretningspartnere, statslige eller offentlige myndigheder og andre tredjeparter.

Når vi foretager disse overførsler, vil vi tage alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at dine personoplysninger er tilstrækkeligt beskyttet og overføres i overensstemmelse med kravene i databeskyttelsesloven, herunder ved at: 

 • sørge for, at et land er blevet godkendt af Europa-Kommissionen eller den britiske regering (alt efter omstændighederne) til at yde et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse; eller
 • bruge dataoverførselsaftaler i den form, der er godkendt af Europa-Kommissionen og, hvor det er relevant, den britiske regering og tilladt i henhold til artikel 46 i EU's generelle databeskyttelsesforordning eller Storbritanniens generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) (den relevante databeskyttelseslov).

Hvis der ikke findes en dataoverførselsaftale, kan vi bruge andre mekanismer, der anerkendes af den relevante databeskyttelseslovgivning til at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger, der overføres uden for EØS/UK (f.eks. den transatlantiske databeskyttelsesramme mellem Europa-Kommissionen og USA eller enhver anden ramme, der måtte erstatte denne i fremtiden).

Det indebærer typisk brug af standardkontraktbestemmelser, der er godkendt eller påbudt af den relevante databeskyttelsesmyndighed, eller passende dataoverførselsaftaler. 

Hvis du ønsker yderligere information om disse overførsler eller ønsker at anmode om flere detaljer om de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet, bedes du kontakte os ved at bruge kontaktoplysningerne længere nede (se afsnittet 'Hvem skal du kontakte vedrørende dine personoplysninger?').

AIG anvender rimelige og passende tekniske, fysiske, juridiske og organisatoriske foranstaltninger, som overholder databeskyttelseslovgivningen for at beskytte personoplysninger under hensyntagen til arten, omfanget, konteksten, kompleksiteten, risici og formålene med behandlingen af personoplysningerne. 

Vi har implementeret passende databeskyttelsespolitikker, der sørger for de førnævnte sikkerhedsforanstaltninger. Vi uddanner også regelmæssigt vores medarbejdere i databeskyttelse og informationssikkerhed.

Da de fleste af de personoplysninger, vi opbevarer, lagres elektronisk, har vi implementeret passende it-sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at disse personoplysninger opbevares sikkert.  Til formålet bruger vi for eksempel antivirusbeskyttelsessystemer, firewalls og datakrypteringsteknologier.  Vi har også implementeret procedurer til at holde alle fysiske papirdokumenter sikre.  AIG har endvidere et specialteam, der overvåger det globale AIG-netværk for potentielle cyber- og it-sikkerhedstrusler. Vi uddanner også regelmæssigt vores personale i databeskyttelse og informationssikkerhed.

Når AIG engagerer en tredjepart (herunder vores tjenesteudbydere) til at indsamle eller på anden måde behandle personoplysninger på vores vegne, vil tredjeparten blive omhyggeligt udvalgt og være forpligtet til at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte fortroligheden og sikkerheden af personoplysningerne. 

Desværre kan ingen datatransmission over internettet eller elektroniske datalagringssystemer garanteres at være 100 % sikre.  Hvis du har grund til at tro, at din interaktion med os ikke længere er sikker (f.eks. hvis du føler, at sikkerheden for de personoplysninger, du måtte have sendt til os, er blevet kompromitteret), skal du straks underrette os (se afsnittet 'Hvem skal du kontakte vedrørende dine personoplysninger?').

AIG vil tage rimelige foranstaltninger til at sikre, at de behandlede personoplysninger er pålidelige til den tilsigtede brug og er nøjagtige og fuldstændige til de formål, der er beskrevet i denne politik.

Vi kan muligvis optage telefonopkald med dig, så vi kan:

 • forbedre standarden for den service, vi leverer, ved at give vores personale feedback og oplæring;
 • behandle forespørgsler, bekymringer eller klager;
 • forebygge, opdage og efterforske kriminalitet, herunder svindel og hvidvaskning af penge, og analysere og håndtere andre kommercielle risici; og
 • overholde vores juridiske og regulatoriske forpligtelser.

Derudover overvåger vi elektronisk kommunikation (for eksempel e-mails) for at beskytte dig, vores virksomhed og it-infrastruktur og tredjeparter, bl.a. ved at:

 • identificere og håndtere upassende kommunikation; og
 • lede efter og fjerne eventuelle vira eller anden malware, og løse eventuelle andre informationssikkerhedsproblemer.

AIG kan opbevare personoplysninger enten elektronisk (inklusive i skyen) eller i papirform. Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, som vi indsamler dem til.  Præcist hvor længe vil afhænge af, hvilke oplysninger der er tale om og hvad behandlingsformålet er.  Som en reguleret finansiel serviceinstitution er der desuden love og regler, der gælder for os som virksomhed, og som fastsætter minimumsperioder for hvor længe vi skal opbevare personoplysninger. Hvis det er relevant, vil vi give dig yderligere oplysninger, for at give dig et fuldt overblik over, hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger.

For eksempel:

 • Hvis vi opbevarer personoplysninger for at overholde en juridisk eller lovgivningsmæssig forpligtelse, opbevarer vi oplysningerne i mindst lige så lang tid, som det er nødvendigt for at overholde den pågældende forpligtelse.
 • Hvis vi opbevarer personoplysninger for at kunne levere et produkt eller en tjeneste (f.eks. en forsikringspolice og skadesbehandling), opbevarer vi oplysningerne mindst lige så længe, som vi leverer produktet eller tjenesten, og i et antal år efter policens udløb og behandlingen af et eventuelt krav i den forbindelse. 

Antallet af år varierer afhængigt af typen af det produkt eller den tjeneste, der leveres. For eksempel kan det for visse forsikringspolicer være nødvendigt at opbevare personoplysningerne i flere år efter policens udløb. Vi opbevarer blandt andet oplysningerne for at kunne svare på eventuelle forespørgsler eller bekymringer, der måtte blive rejst på et senere tidspunkt med hensyn til policen eller håndteringen af et krav.  For forbrugeres forsikringsprodukter er opbevaringsperioden typisk 11 år.

Elektroniske filer, der er gemt på lagringsmedier, bortskaffes sikkert ved at rydde og slette enheden og derefter afmagnetisere og makulere enheden. Fysiske filer bortskaffes ved sikker makulering og bortskaffelse af papirresterne.

Hvis du ønsker mere information om den periode, som vi opbevarer dine personoplysninger i, bedes du kontakte os ved at bruge oplysningerne nedenfor (se afsnittet 'Hvem skal du kontakte vedrørende dine personoplysninger?').

Vi vil regelmæssigt give dig mulighed for at fortælle os dine præferencer for markedsføring, herunder i vores kommunikation til dig.

I nogle lande kan vi være forpligtet til at indhente dit samtykke til brugen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål.

Hvis du ønsker at informere os om dine præcerencer for markedsføring eller vil ændre dine præferencer, kan du kontakte os via e-mail på: marketing.dk@aig.com, ELLER ved at skrive til: AIG Europe S.A., Bryggernes Plads 2, DK-1799 København V

Derudover kan du også fravælge at modtage markedsføringskommunikation på følgende måde:

 • Modtage meddelelser via e-mail og sms fra os: Hvis du ikke længere ønsker at modtage marketing-e-mails eller sms-beskeder fra AIG, kan du fravælge at modtage disse marketingrelaterede meddelelser ved at klikke på linket til "afmeld" i hver e-mail-meddelelse, ved at følge stopinstruktionerne i en sms eller ved at kontakte os via adresserne ovenfor.
 • Modtage telefonkommunikation og post fra os: Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføring via telefonkommunikation eller post fra AIG, kan du fravælge at modtage disse markedsføringsmeddelelser ved at kontakte os via ovenstående adresser.  Du kan også tilmelde dig robinsonlisten for generelt at fravælge at modtage markedsføringskommunikation via telefon. Vi kan dog stadig kontakte dig, selvom du er opført i et sådant register, hvis du har givet os dit samtykke til at gøre dette.
 • Dele dine personoplysninger med vores koncernselskaber til deres markedsføringsformål: Med dit samtykke kan vi dele dine personoplysninger med vores koncernselskaber til deres egne markedsføringsformål.  Hvis du ombestemmer dig, kan du fravælge en sådan deling ved at kontakte os via adresserne ovenfor.
 • Dele dine personoplysninger med udvalgte tredjepartspartnere til deres markedsføringsformål: Hvis du har givet dit samtykke, kan vi dele dine personoplysninger med vores tredjepartspartnere til deres egne markedsføringsformål. Hvis du ombestemmer dig, kan du fravælge en sådan deling ved at kontakte os via adresserne ovenfor.

Vi tilstræber at efterkomme dine anmodninger om at afmelde dig inden for en rimelig tidsperiode og under alle omstændigheder inden for en periode, der er foreskrevet ved lov.  Bemærk, at vi ikke vil være i stand til at fjerne dine personoplysninger fra databaserne hos tredjeparter, som vi allerede har delt dine personoplysninger med, hvis du fravælger muligheder som beskrevet ovenfor (dvs. til dem, som vi allerede har videregivet dine personoplysninger til fra den dato, hvor vi svarer på din anmodning om at fravælge muligheder). 

Bemærk endvidere, at hvis du fravælger at modtage markedsføringskommunikation fra os, kan vi stadig sende dig andre vigtige service- og administrationsmeddelelser vedrørende de tjenester, vi leverer til dig, og du vil ikke kunne fravælge disse service- og administrationsmeddelelser.

Det følgende er en oversigt over de databeskyttelsesrettigheder, der er tilgængelige for enkeltpersoner i Danmark i forbindelse med deres personoplysninger. Disse rettigheder gælder kun i visse jurisdiktioner og/eller omstændigheder og er underlagt visse juridiske begrænsninger eller undtagelser.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os ved at bruge kontaktoplysningerne længere nede (se afsnittet 'Hvem skal du kontakte vedrørende dine personoplysninger?').

Rettighed Beskrivelse

Ret til at få adgang til personoplysninger

Retten til at modtage en kopi af de personoplysninger, vi har om dig, og oplysninger om, hvordan vi bruger dem.

Denne ret er til enhver tid gældende, hvis vi opbevarer dine personoplysninger (med forbehold for visse undtagelser).

Ret til at berigtige personoplysninger

Retten til at bede os om at rette de personoplysninger, vi opbevarer om dig, hvis de er ukorrekte eller ufuldstændige.

Denne ret er til enhver tid gældende, hvis vi opbevarer dine personoplysninger (med forbehold for visse undtagelser gælder).

Ret til sletning af personoplysninger

Denne ret omtales nogle gange som "retten til at blive glemt". Det er retten til at anmode om, at dine personoplysninger slettes eller fjernes fra vores systemer og registre. Denne ret gælder dog kun under visse omstændigheder.

Eksempler på, hvornår denne ret gælder for de personoplysninger, som vi har indsamlet, omfatter (med forbehold for visse undtagelser):

 • når vi ikke længere har brug for personoplysningerne til det formål, vi indsamlede dem til;
 • hvis du trækker samtykket til vores brug af dine personoplysninger tilbage, og ingen anden juridisk begrundelse understøtter den fortsatte brug af dine oplysninger;
 • hvis du gør indsigelse mod den måde, vi bruger dine oplysninger på, og vi ikke har nogen tvingende grund til at fortsætte med at bruge dem;
 • hvis vi har brugt dine personoplysninger ulovligt; og
 • hvis personoplysningerne skal slettes for at overholde lovgivning.
Ret til at begrænse behandlingen af personoplysninger

Retten til at anmode om, at vi suspenderer vores brug af dine personoplysninger. Denne ret gælder kun under visse omstændigheder.

Hvis vi suspenderer vores brug af dine personoplysninger, har vi stadig lov til at gemme dine personoplysninger, men enhver anden brug af disse oplysninger, mens vores brug er suspenderet, kræver dit samtykke med forbehold for visse undtagelser.

Du kan udøve denne rettighed hvis:

 • du mener, at de personoplysninger, vi har om dig, ikke er nøjagtige. Dette gælder dog kun i et tidsrum, der giver os mulighed for at undersøge, om dine personoplysninger faktisk er unøjagtige;
 • behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af dine personoplysninger og anmoder i stedet om, at brugen af oplysningerne begrænses;
 • vi ikke længere har brug for personoplysningerne til de formål, vi har brugt dem til hidtil, men personoplysningerne er påkrævet af dig i forbindelse med retskrav; eller
 • du har gjort indsigelse mod vores behandling af personoplysningerne, og vi undersøger, om vores begrundelse for behandlingen tilsidesætter din indsigelse. 

Ret til dataportabilite

Denne ret giver dig mulighed for at få dine personoplysninger i et format, der gør det muligt for dig at overføre disse personoplysninger til en anden virksomhed, hvis dette er teknisk muligt. 

Denne ret gælder dog kun:

 • for personoplysninger, som du har givet til os;
 • hvor vi har begrundet vores brug af dine personoplysninger baseret på:
  • dit samtykke; eller
  • vores opfyldelse af en kontrakt med dig; og
 • hvis vores brug af dine personoplysninger foregår elektronisk.
Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger

I nogle tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 

Vi kan fortsætte med at bruge dine personoplysninger på trods af din indsigelse, hvis der er en tvingende legitim begrundelse for at gøre dette, eller hvis vi er nødt til at bruge dine personoplysninger i forbindelse med juridiske krav.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål (herunder hvis vi udfører profilering, der er relateret til direkte markedsføring).

Ret til at trække samtykke til behandling af personoplysninger tilbage

Hvis vi har indhentet dit samtykke til at behandle dine personoplysninger, har du ret til at trække dette samtykke tilbage.

Retten til at klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed

Hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger på en måde, der ikke er i overensstemmelse med databeskyttelsesloven eller ikke overholder gældende lovgivning, kan du muligvis klage til databeskyttelsesmyndigheden, uanset om den påståede overtrædelse fandt sted, eller hvor du bor eller arbejder.

Denne ret er til enhver tid gældende.

Rettigheder i forbindelse med automatiseret beslutningstagning og profilering

Retten til ikke at blive underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling (uden menneskelig håndtering), hvor denne beslutning har en retsvirkning eller på anden måde væsentligt påvirker dig.

Denne ret gælder dog kun under visse omstændigheder.

Retten gælder ikke, hvis:

 • vi er nødt til træffe den automatiserede beslutning for at indgå eller opfylde en kontrakt med dig;
 • vi er autoriseret ved lov til at træffe den automatiserede beslutning; eller
 • du har givet dit udtrykkelige samtykke til, at beslutningen træffes på denne måde baseret på dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller klager vedrørende den måde, hvorpå dine personoplysninger bruges af os, kan du kontakte os via e-mail eller post ved at bruge oplysningerne nedenfor. 

E-mail: databeskyttelse.dk@aig.com

Post: AIG Europe S.A. Bryggernes Plads 2, DK-1799 København V

Der indsamles bruger- og enhedsdata, når du bruger AIG Digital Services. Disse oplysninger afslører muligvis ikke din specifikke identitet og er derfor muligvis ikke personoplysninger, som bruges som beskrevet i de tidligere afsnit i denne fortrolighedspolitik.

Eksempler på denne type bruger- og enhedsdata er: 

 • internetbrowser og oplysninger om den elektroniske enhed;
 • operativsystem og platform;
 • app-brugsdata;
 • oplysninger indsamlet gennem cookies, pixel tags og andre teknologier (yderligere detaljer er beskrevet i vores Cookiepolitik);
 • demografiske oplysninger; og
 • oplysninger grupperet sammen, så det ikke er muligt at knytte oplysningerne til en bestemt person, også kendt som aggregerede oplysninger.  

Vi og vores tredjepartstjenesteudbydere kan indsamle bruger- og enhedsdata på en række forskellige måder, når du bruger AIG Digital Services, herunder:

Dataindsamlingsmetode Eksempler
Gennem din internetbrowser og elektroniske enheder

Visse oplysninger indsamles enten af de fleste websteder eller automatisk via din elektroniske enhed, såsom din IP-adresse (dvs. din computers adresse på internettet), skærmopløsning, operativsystemtype (Windows eller Mac) og -version, internetbrowsertype og -version, elektronisk enhedsproducent og model, sprog, tidspunkt for besøget, besøgte sider og navnet og versionen af de AIG Digital Services (såsom appen), du bruger. Vi bruger disse oplysninger til at sikre, at AIG Digital Services fungerer korrekt.

Gennem din brug af en app

Når du downloader og bruger en app, kan vi og vores tjenesteudbydere spore og indsamle app-brugsdata, såsom dato og tidspunkt, hvor appen på din elektroniske enhed tilgik vores servere, og hvilke oplysninger og filer, der er blevet downloadet til appen baseret på dit enhedsnummer.

Fysisk placering

I henhold til gældende lovgivning (og dit samtykke, hvor det kræves af gældende lov), kan vi indsamle den fysiske placering for din elektroniske enhed ved for eksempel at bruge satellit-, mobil-/mobiltelefontårn eller WiFi-signaler. Vi kan bruge din enheds fysiske placering til at give dig personlige placeringsbaserede tjenester og indhold.

I henhold til dine præferencer for markedsføring og gældende lovgivning kan vi også dele din enheds fysiske placering samt oplysninger om, hvilke annoncer du har set og andre oplysninger, som vi indsamler, med vores marketingpartnere, så de kan give dig et mere personligt indhold og for at vi kan undersøge effektiviteten af reklamekampagner.

I nogle tilfælde kan du selv tillade eller afvise sådan brug og/eller deling af din enheds placering. Hvis du vælger at afvise sådan brug og/eller deling, kan vi og/eller vores marketingpartnere dog muligvis ikke give dig de relevante personaliserede tjenester og indhold.

Derudover kan vi få den præcise geolokalisering af din enhed, når du bruger vores mobilapplikationer på rejser eller i forbindelse med andre hjælpetjenester.  I forbindelse med levering af rejse- eller andre hjælpetjenester kan vi dele din enheds præcise geolokaliseringsoplysninger med vores kunder og andre enheder, som vi samarbejder med.  Du kan fravælge vores indsamling og deling af præcise geolokaliseringsoplysninger ved at slette mobilapplikationen fra din enhed, ved at forhindre mobilapplikationen i at få adgang til lokaliseringstjenester via det tilladelsessystem, der bruges af din enheds operativsystem, eller ved at følge eventuelle yderligere fravælgelsesinstruktioner, der er angivet i fortrolighedsmeddelelsen, som er tilgængelig i mobilapplikationen.

I nogle tilfælde kan fysiske placeringsoplysninger være lig med dine personoplysninger, hvis du er identificerbar i forhold til de fysiske placeringsoplysninger. I sådanne tilfælde vil de fysiske placeringsoplysninger blive behandlet som personoplysninger som beskrevet i de tidligere afsnit af denne fortrolighedspolitik.

Brug af oplysninger, som du giver

Nogle oplysninger (f.eks. din placering eller dit foretrukne kommunikationsmiddel) indsamles kun, når du frivilligt giver dem. Medmindre de kombineres med personoplysninger, identificerer disse oplysninger ikke dig personligt.

Ved at aggregere oplysninger

Vi kan gruppere oplysninger, så de ikke leder tilbage til en bestemt person, dvs. aggregere, og bruge disse oplysninger (f.eks. kan vi aggregere oplysninger for at beregne procentdelen af vores brugere, der har et bestemt telefonområdekode).

Bemærk, at hvor bruger- og enhedsdata ikke er personoplysninger, kan vi bruge og videregive disse data til ethvert formål i det omfang, vi har lov til det ifølge loven. Hvis vi er forpligtet til at behandle bruger- og enhedsdata som personoplysninger i henhold til gældende lovgivning, eller hvis vi kombinerer bruger- og enhedsdata med identificerbare personoplysninger, kan vi, ud over de anvendelser, der er anført i dette afsnit, bruge og videregive bruger- og enhedsdata til alle de formål, som vi bruger og videregiver personoplysninger til.

Vær sød at henvise til vores Cookiepolitik.

Denne fortrolighedspolitik omhandler ikke tredjeparters fortrolighed, og vi er ikke ansvarlige for tredjeparters fortrolighed, oplysninger eller anden praksis, herunder tredjeparter, der driver websteder eller tjenester, som AIG Digital Services linker til.  Inkluderingen af et link på AIG Digital Services indebærer ikke vores eller vores koncernselskabers godkendelse af det linkede websted eller den linkede tjeneste.

Bemærk, at vi ikke er ansvarlige for andre virksomheders eller andre app-udvikleres, app-udbyderes, udbydere af sociale medieplatforme, operativsystemudbydere, udbydere af trådløse tjenester eller producenter af elektroniske enheders indsamlings-, brugs- og videregivelsespolitikker og -praksisser (herunder informationssikkerhedspraksisser), herunder personoplysninger, som du videregiver til andre virksomheder gennem eller i forbindelse med AIG Digital Services.

Denne fortrolighedspolitik blev sidst opdateret den 31 January 2024.

Vi gennemgår denne fortrolighedspolitik regelmæssigt og forbeholder os til enhver tid retten til at foretage ændringer for at tage hensyn til ændringer i vores forretningsaktiviteter, juridiske krav og måden, hvorpå vi behandler personoplysninger.  Vi vil offentliggøre opdateringer på dette websted, og hvor det er relevant, vil vi give et rimeligt varsel om eventuelle ændringer. I nogle lande, hvor vi behandler dine personoplysninger afhængigt af dit samtykke, vil vi, som krævet ved lov, anmode om yderligere samtykke, hvis der er væsentlige ændringer i fortrolighedspolitikken.