Databeskyttelsespolitik

Databeskyttelsespolitik

Opsummering:

Dette er vores primære databeskyttelsespolitik, og den forklarer, hvordan vi bruger personoplysninger, som vi indsamler om enkeltpersoner.

Personoplysninger er oplysninger om dig og andre enkeltpersoner.

Før du giver os personoplysninger om en anden person, bedes du fortælle den pågældende person om denne databeskyttelsespolitik og (hvis det er muligt) indhente deres tilladelse til at dele deres personoplysninger med os.

Nærmere oplysninger:

Vi bruger ordet personoplysninger til at beskrive oplysninger om dig og andre enkeltpersoner (for eksempel din partner eller andre medlemmer af din familie), ud fra hvilke du eller de er identificerbare. 

Vores mål er ansvarlig og sikker håndtering af personoplysninger, hvor vi afstemmer fordelene ved aktiviteter såsom research og dataanalyse til at forbedre vores produkter og tjenester med vores øvrige bestræbelser, herunder retfærdighed, gennemsigtighed og antidiskriminering.  

Dette er vores primære databeskyttelsespolitik, der beskriver, hvordan vi bruger personoplysninger, som vi indsamler som led i vores forretningsaktiviteter. 

Denne databeskyttelsespolitik suppleres af yderligere meddelelser om behandling af persondata, der er skræddersyet til vores specifikke forhold til dig, hvor dette er nyttigt for at give dig et fuldstændigt billede af, hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger.

Personoplysninger indhentes fra en række forskellige kilder, herunder:

 • ansøgnings-, forslags- og skadeformularer samt andre formularer,
 • telefonopkald, e-mails, møder og anden kommunikation,
 • tjenesteudbydere, mæglere og agenter, skadeefterforskere, vidner, medicinske fagfolk, licensudstedende myndigheder for bilister og køretøjer, kreditreferencebureauer, din arbejdsgiver og andre tredjeparter,
 • dette websted (webstedet),
 • de softwareapplikationer, der stilles til rådighed af os på computere, smartphones og andre mobilenheder (appsapps), og
 • vores sociale mediesider, andet socialt medieindhold, værktøjer og applikationer (vores sociale medieindhold).

I denne databeskyttelsespolitik betegnes webstedet, apps og socialt medieindhold tilsammen som AIG Digital Services.

Medmindre andet er angivet, er AIG Digital Services ikke beregnet til brug af enkeltpersoner under 18 år, og hvis du er under 18 år, beder vi dig om ikke at give personoplysninger via AIG Digital Services.

Personoplysninger kan gives direkte til os af dig eller af en tredjepart.  For eksempel kan en forsikringstager give personoplysninger om dig, således at du kan være begunstiget i henhold til deres forsikringspolice.

Bemærk venligst:

Før du giver os personoplysninger om en anden enkeltperson, skal du (medmindre vi aftaler andet): (a) informere den pågældende enkeltperson om indholdet af denne databeskyttelsespolitik og eventuelle andre gældende meddelelser om behandling af persondata, der er udleveret til dig, og (b) indhente deres tilladelse (hvis det er muligt) til at dele deres personoplysninger med os i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik og eventuelle andre gældende meddelelser om behandling af persondata.

Opsummering:

De personoplysninger, som vi indsamler og opbevarer, afhænger af vores forhold til dig.

De vil ofte omfatte oplysninger om:

 • kontaktoplysninger
 • identifikation
 • administration af din forsikringspolice eller dit krav (som kan omfatte medicinske eller sundhedsmæssige oplysninger)
 • bank og økonomiforhold
 • markedsføringspræferencer
 • Brug af AIG Digital Services.

Nærmere oplysninger:

De personoplysninger, som vi indsamler og opbevarer om dig og andre enkeltpersoner, vil variere afhængigt af vores forhold, herunder korrespondancen mellem os og de produkter og tjenester, som vi leverer. Forskellige typer af personoplysninger opbevares afhængigt af, om du er forsikringstager som privat forbruger eller kravstillerkravstiller, eller om du har henvendt dig vedrørende vores tjenester, i forhold til hvor du drager fordel af forsikringsdækning i henhold til en forsikringspolice, der er tegnet af en anden forsikringstager (for eksempel hvis du er forsikret under en erhvervspolice tegnet af din arbejdsgiver).

Tilsvarende vil vi opbevare forskellige personoplysninger, hvis du er en kommerciel forsikringsmægler eller en udpeget repræsentant, et vidne eller en anden enkeltperson, som vi har et forhold til.

Da vores virksomhed beskæftiger sig med at tilvejebringe forsikring, skadeshåndtering, assistance og relaterede tjenester, vil de personoplysninger, som vi opbevarer og behandler, afhængigt af vores forhold, omfatte:

Type af personoplysninger

Eksempler

 

1.     Kontaktoplysninger

Navn, adresse, e-mail og telefonnummer

2.     Generelle oplysninger

Køn, civilstand og familiestatus, fødselsdato og fødested og fysiske karakteristika (passende efter omstændighederne)

3.     Uddannelses- og ansættelsesoplysninger

Uddannelsesmæssig baggrund, arbejdsgiveroplysninger og ansættelseshistorik, færdigheder og erfaring, professionelle licenser, medlemskaber og tilhørsforhold

4.     Oplysninger om forsikring og krav

Police- og skadenumre, forhold til forsikringstager, forsikrede, kravstiller eller anden relevant enkeltperson, dato for og årsag til tingskade, tab eller tyveri, personskade, handicap eller dødsfald, aktivitetsoptegnelser (f.eks. køreoptegnelser) og andre oplysninger, der er relevante for udstedelse af forsikringer og vurdering og betaling af forsikringskrav. For ansvarsforsikring vil dette omfatte nærmere oplysninger om tvisten, kravet eller proceduren, der involverer dig.

5.     Offentlige og andre officielle identifikationsnumre

CPR- eller nationalt forsikringsnummer, pasnummer, skatteidentifikationsnummer, kørekortnummer eller andet offentligt udstedt identifikationsnummer

6.     Finansielle oplysninger og kontooplysninger

Betalingskortnummer (kredit- eller debetkort), bankkontonummer eller andet finansielt kontonummer og kontooplysninger, kredithistorik, kreditreferenceoplysninger og kreditscore, aktiver, indkomst og andre finansielle oplysninger, konto-loginoplysninger og adgangskoder til adgang til forsikringspolice, skader og andre konti, og AIG Digital Services

7.     Sygdom og sundhedsstatus

Nuværende eller tidligere fysisk, psykisk eller medicinsk lidelse, sundhedsstatus, personskades- eller handicapoplysninger, medicinsk diagnose, udførte medicinske procedurer og modtaget behandling, personlige vaner (f.eks. rygning eller forbrug af alkohol), receptoplysninger og sygehistorik

8.     Andre følsomme oplysninger

Oplysninger om religiøs overbevisning, etnicitet, politiske meninger eller fagforeningsmedlemskab (for eksempel hvis en forsikringsansøgning indgives via en tredjepartsmarkedsføringspartner, der er en erhvervs-, handels-, religions-, samfunds- eller politisk organisation), seksuelle liv og orientering eller genetiske eller biometriske oplysninger

Vi kan indhente oplysninger om straffeattester eller civile retssager (for eksempel til forebyggelse, opdagelse og undersøgelse af svig)

Oplysninger, der frivilligt gives til os (for eksempel præferencer udtrykt i forbindelse med medicinsk behandling baseret på religiøs overbevisning) (hvor indsamlet i overensstemmelse med gældende lovgivning)

9.     Telefonoptagelser

Optagelser af telefonopkald med vores repræsentanter og kontaktcentre

10.  Fotografier og videooptagelser

Billeder (herunder fotografier) eller videooptagelser, der er skabt i forbindelse med vores forsikrings- eller andre forretningsaktiviteter, herunder til vurdering, administration og betaling af krav, tvister om krav eller til andre relevante formål som tilladt ved lov, samt CCTV-optagelser optaget af udstyr i vores lokaler

11.  Oplysninger til at opdage, undersøge eller forebygge kriminalitet, herunder svig og hvidvaskning af penge

Forsikringsselskaber indsamler og opbevarer og – og i mange lande deler –oplysninger om deres forsikringstagere og kravstillere med det formål at opdage, undersøge og forebygge svig, hvidvaskning af penge og andre kriminelle aktiviteter

12.  Oplysninger, der giver os mulighed for at levere produkter og tjenester

Beliggenhed og identifikation af forsikret ejendom (for eksempel ejendomsadresse, køretøjs nummerplade eller identifikationsnummer), rejseplaner, aldersgrupper af enkeltpersoner, der skal forsikres, detaljer om de risici, der skal forsikres, tidligere ulykker eller tab og årsag til tab, status som virksomhedsleder eller direktør eller partner eller anden ejerskabs- eller ledelsesinteresse i en organisation, tidligere tvister, civile retssager eller straffesager eller formelle undersøgelser, der involverer dig, samt oplysninger om anden tegnet forsikring

13.  Markedsføringspræferencer, markedsføringsaktiviteter og kundefeedback

Markedsføringspræferencer, oplysninger vedrørende konkurrence, præmielodtrækning eller anden kampagnedeltagelse eller svar på frivillige kundetilfredshedsundersøgelser

For at forbedre vores markedsføringsmeddelelser kan vi indsamle oplysninger om interaktion med og svar på vores markedsføringsmeddelelser

14.  Oplysninger om aktivitet online

Vi modtager personoplysninger om dig, når du bruger AIG Digital Services; dette kan omfatte din sociale mediekontoidentifikator og dit profilbillede, din IP-adresse og andre online identifikatorer (i det omfang de er personoplysninger) og andre personoplysninger, som du giver os online

Hvis du vælger at forbinde din sociale mediekonto, der leveres af en anden udbyder af sociale medietjenester, med din konto på en af ​​AIG Digital Services, kan personoplysninger fra din anden sociale mediekonto blive delt med os, hvilket kan omfatte personoplysninger, der er en del af din sociale mediekontoprofil eller dine venners profiler og andre forbundne enkeltpersoner

15.  Supplerende oplysninger fra andre kilder

Vi og vores tjenesteudbydere kan supplere personoplysningerne, som vi indsamler, med oplysninger indhentet fra andre kilder (f.eks. offentligt tilgængelige oplysninger fra sociale medietjenester online og andre informationsressourcer, kommercielle tredjeparts-informationskilder og oplysninger fra vores koncernselskaber og forretningspartnere). Vi vil bruge sådanne supplerende oplysninger i overensstemmelse med gældende lov (herunder at indhente dit samtykke, hvis det er nødvendigt)

Opsummering:

Vi bruger personoplysninger til forskellige formål afhængigt af vores forhold til dig.

Hovedformålene er, at:

 • tilvejebringe forsikring og andre tjenester og foretage relaterede vurderinger og beslutninger (automatiserede og ikke-automatiserede)
 • administrere krav
 • kommunikere med dig
 • indhente feedback og behandle klager
 • opdage, undersøge og forebygge kriminalitet
 • administrere, udvikle og forbedre vores forretning, produkter og tjenester (herunder brug af dataanalyse)
 • annoncere og markedsføre vores tjenester.

Nærmere oplysninger:

Vi bruger personoplysninger til at udføre vores forretningsaktiviteter. De formål, hvortil vi bruger dine personoplysninger, vil variere afhængigt af vores forhold, herunder typen af meddelelser mellem os og de tjenester, som vi leverer. Personoplysninger vil blive brugt til forskellige formål, hvis du er en forsikringstager, forsikret eller kravstiller i henhold til en forsikringspolice, en kommerciel forsikringsmægler eller udpeget repræsentant, et vidne eller en anden enkeltperson, som vi har et forhold til.

Hovedformålene, til hvilke vi bruger personoplysninger, er at: 

A. Kommunikere med dig og andre enkeltpersoner.

B. Foretage vurderinger og beslutninger (automatiserede og ikke-automatiserede, herunder ved at profilere enkeltpersoner) om: (i) levering af og vilkår for forsikring (ii) betaling af krav og ydelse af assistance og andre tjenester.

C. Levere forsikrings-, skade- og assistancetjenester og andre produkter og tjenester, som vi tilbyder, herunder vurdering, administration, betaling af krav og konflikthåndtering.

D. Vurdere din berettigelse til betalingsplaner og håndtere din præmie og andre betalinger.

E. Forbedre kvaliteten af ​​vores produkter og tjenester, tilvejebringe personaletræning og opretholde informationssikkerhed (for eksempel kan vi til dette formål optage eller overvåge telefonsamtaler).

F. Forebygge, opdage og undersøge kriminalitet, herunder svig og hvidvaskning af penge, og analysere og administrere andre kommercielle risici.

G. Udføre research og dataanalyse, herunder analyse af vores kundebase og andre enkeltpersoner, hvis personoplysninger vi indsamler, udføre markedsundersøgelser, herunder kundetilfredshedsundersøgelser, og vurdere de risici, som vores virksomhed står over for, i overensstemmelse med gældende lov (herunder at indhente samtykke, hvis det er nødvendigt).

H. Levere markedsføringsoplysninger i overensstemmelse med de præferencer, som du har fortalt os om (markedsføringsoplysninger kan være om produkter og tjenester, der tilbydes af vores tredjepartspartnere, med forbehold af dine udtrykte præferencer). Vi kan udføre markedsføringsaktiviteter i overensstemmelse med dine præferencer ved at bruge e-mail, SMS og andre tekstbeskeder, post eller telefon.

I. Give dig mulighed for at deltage i konkurrencer, præmielodtrækninger og lignende kampagner, og til at administrere disse aktiviteter. Disse aktiviteter har yderligere vilkår og betingelser, som indeholder flere oplysninger om, hvordan vi bruger og videregiver dine personoplysninger, hvor dette er hensigtsmæssigt for at give dig et fuldstændigt billede af, hvordan vi indsamler og bruger personoplysninger, så vi anbefaler, at du også gennemgår dem.

J. Personliggøre din oplevelse, når du bruger AIG Digital Services eller besøger tredjepartswebsteder ved at præsentere dig for oplysninger og annoncer, der er skræddersyet til dig, identificere dig for alle, til hvem du sender meddelelser via AIG Digital Services, og formidle deling på sociale medier.

K. Administrere vores forretningsaktiviteter og IT-infrastruktur i overensstemmelse med vores interne politikker og procedurer, herunder dem, der vedrører økonomi og regnskabsføring, fakturering og inddrivelse, IT-systemdrift, hosting af data og websted, dataanalyse, forretningskontinuitet, håndtering af optegnelser, håndtering af dokumenter og udskrivning, og revision.

L. Administrere klager, feedback og forespørgsler og håndtere anmodninger om adgang til eller rettelse af oplysninger eller udøvelsen af andre rettigheder vedrørende personoplysninger.

M. Overholde gældende love og forskriftsmæssige forpligtelser (herunder love og bestemmelser uden for dit bopælsland), f.eks. love og forskrifter vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge, sanktioner og bekæmpelse af terror, overholde retlige processer og retskendelser og svare på anmodninger fra offentlige myndigheder (herunder myndigheder uden for dit bopælsland).

N. Etablere, håndhæve og forsvare retskrav for at beskytte vores forretningsaktiviteter og vores koncernselskaber eller forretningspartneres forretningsaktiviteter og sikre vores rettigheder, personoplysninger, sikkerhed eller ejendom og dem tilhørende vores koncernselskaber eller forretningspartnere, dig, eller andre enkeltpersoner eller tredjeparter; til at håndhæve vores vilkår og betingelser samt forfølge tilgængelige retsmidler og begrænse vores erstatningsansvar.

Tabellen herunder er en opsummering af de typer af personoplysninger, der bruges, hvor nødvendigt i forbindelse med hvert hovedformål beskrevet ovenfor. Personoplysninger behandles kun til disse formål, hvor tilladt ved gældende lov.

Opsummering:

Vi kan bruge personoplysninger til at opdage, undersøge og forebygge svig, og det kan omfatte deling af personoplysninger med andre forsikringsselskaber og retshåndhævende myndigheder.

Nærmere oplysninger:

Vi bestræber os på at opdage og forebygge svig og anden økonomisk kriminalitet.  Vi tager dette engagement meget alvorligt og bruger personoplysninger på en række måder til dette formål. 

For eksempel, hvis det er relevant for vores forhold til dig, vil vi (hvor tilladt ved gældende lov):

 • indsende dine personoplysninger (herunder detaljer om eventuelle krav, som du indgiver, for eksempel oplysninger om skader), så de vises i skadesregistre, der deles mellem forskellige forsikringsselskaber,
 • søge i registre over tidligere krav ved vurdering af ​​et krav, og
 • dele dine personoplysninger med andre forsikringsselskaber og retshåndhævende myndigheder. 

For yderligere oplysninger, se afsnittet nedenfor "Hvem deles personoplysninger med?" eller kontakt os venligst ved hjælp af nedenstående oplysninger (se afsnittet nedenfor "Hvem skal du kontakte om dine personoplysninger?").

Opsummering:

Nogle gange bruger vi automatiserede beslutningstagningsværktøjer (dvs. hvor en person ikke er involveret i beslutningen).

Vi bruger typisk disse værktøjer, når vi træffer enkle beslutninger om dig (for eksempel i forbindelse med behandling af visse krav samt medicinske screeningsprocesser). 

Hvor dette er tilfældet, giver vi dig flere oplysninger, så du forstår, hvad det indebærer.

Nærmere oplysninger:

Nogle gange, som led i vores forretningsaktiviteter, træffes beslutninger om dig ved hjælp af automatiseret computersoftware og systemer.  Disse beslutninger involverer ikke menneskelig input, og softwaren og systemerne anvender foruddefineret logisk programmering og kriterier til at træffe en beslutning og vurdere, hvordan vi skal interagere med dig i forbindelse med levering af tjenester.

For eksempel bruger vi nogle gange automatiseret beslutningstagning som led i en proces til at:

 • afgøre, hvorvidt et rejseforsikringskrav skal betales som ønsket (for eksempel hvis forudspecificerede kriterier opfyldes af svar, som du giver, bliver kravet betalt automatisk uden behov for yderligere menneskelig indgriben), eller
 • identificere kendte forudeksisterende sygdomme i forbindelse med vores rejseforsikringsvirksomhed for at afgøre, hvorvidt vi kan tilbyde dig forsikring og på hvilke vilkår.

Vi giver dig flere oplysninger i forhold til eventuelle automatiserede beslutningsprocesser før eller på det tidspunkt, hvor vi har til hensigt at træffe beslutninger på denne måde. Under visse omstændigheder har du ret til ikke at blive genstand for en beslutning, der udelukkende er baseret på automatisk behandling. Se venligst nedenstående afsnit "Hvad er dine rettigheder med hensyn til personoplysninger?" for yderligere oplysninger om denne rettighed.

Opsummering:

AIG-koncernselskaber er ansvarlige for at passe på de personoplysninger, som vi indsamler, opbevarer og bruger.

Nærmere oplysninger:

AIG-koncernen omfatter en række virksomheder, herunder eksempelvis AIG-moderselskabet American International Group, Inc., AIG Europe S.A. (AESA) og AEL-landefilialer i Europa, Laya Healthcare Limited og AIG Life Limited. 

Hvert AIG-koncernselskab, der behandler dine personoplysninger, er ansvarlig for at passe på dem i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik, vores interne standarder og procedurer og kravene i databeskyttelseslovgivning.

Dit forhold til os afgør, hvilke af vores koncernselskaber der har adgang til og behandler dine personoplysninger, og hvilke af vores koncernselskaber, der er de dataansvarlige for dine personoplysninger. En liste over de vigtigste AIG-koncernselskaber, der er dataansvarlige, er tilgængelig her www.aig.com/datacontrollers Normalt, hvis du er en individuel forsikringstager, vil AIG-koncernselskabet, der er forsikringsgiver for din forsikringspolice, være hovedselskabet, der er ansvarlig for dine personoplysninger, dvs. den dataansvarlige. Afhængigt af vores forhold til dig vil vi give yderligere oplysninger i en supplerende meddelelse om behandling af personoplysninger, der er skræddersyet til vores forhold.

For mere præcise oplysninger om det specifikke selskab eller selskaber i AIG-koncernen, der har adgang til og er ansvarlige for dine personoplysninger (herunder identiteten af ​​de relevante AIG-selskaber, som er de dataansvarlige for dine personoplysninger), bedes du kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger (se afsnittet nedenfor "Hvem skal du kontakte om dine personoplysninger?").

Vi kan også dele dine oplysninger med tredjeparter (se afsnittet nedenfor "Hvem deles personoplysninger med?").  Disse tredjeparter vil påtage sig visse forpligtelser i henhold til databeskyttelseslovgivningen med henblik på at passe på de personoplysninger, som de modtager fra os.

Opsummering:

Personoplysninger kan deles mellem AIG-koncernselskaber og andre tredjeparter, herunder:

 • andre forsikrings- og forsikringsdistributions-parter
 • tjenesteudbydere
 • modtagere af dine delingsaktiviteter på sociale medier
 • offentlige myndigheder
 • tredjeparter involveret i retssager.

Nærmere oplysninger:

I forbindelse med de ovenfor beskrevne formål (se afsnittet ovenfor "Hvordan bruger vi personoplysninger?"), skal vi nogle gange dele dine personoplysninger med tredjeparter (dette kan involvere tredjeparter, der videregiver personoplysninger til os, og os, der videregiver personoplysninger til dem). 

Disse tredjeparter kan omfatte:

Type af tredjepart

 

Eksempler

Vores koncernselskaber  

Vi tilhører American International Group, Inc.-koncernen. AIG har koncernselskaber over hele verden, både inden for og uden for Europa (for eksempel i USA).  Vi kan dele dine personoplysninger med andre koncernselskaber (herunder til administrative regnskabsmæssige formål).

En liste over de vigtigste AIG-koncernselskaber er tilgængelig her www.aig.com/datacontrollers.

Andre forsikrings- og forsikringsdistributionsparter

Hvor det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan AIG dele personoplysninger med andre tredjeparter, f.eks. andre forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber, forsikrings- og genforsikringsmæglere, andre mellemmænd og agenter, udpegede repræsentanter, distributører, affinitetsmarkedsføringspartnere og finansielle institutioner, værdipapirselskaber og andre forretningspartnere. 

Vores tjenesteudbydere

Eksterne tredjepartstjenesteudbydere, såsom sundheds- og sikkerhedsfagfolk, bogholdere, aktuarer, revisorer, eksperter, advokater og andre professionelle rådgivere, udbydere af rejseassistance og lægehjælp, udbydere af opkaldscenter-tjenester, IT-systemer, udbydere af support- og hosting-tjenester, udskrivning, annoncering, markedsføring og markedsundersøgelser, samt udbydere af dataanalysetjenester, banker og finansielle institutioner, der servicerer vores regnskaber, administratorer af tredjepartskrav, udbydere af tjenester til håndtering af dokumenter og optegnelser, skadeefterforskere og vurderingsmænd, byggekonsulenter, ingeniører, inspektører, jurykonsulenter, oversættere, og andre tredjepartsleverandører og udliciterede tjenesteudbydere, der hjælper os med at udføre forretningsaktiviteter. 

Modtagere af din delingsaktivitet på sociale medier

Hvis du har venner og andre forbindelser, der er knyttet til din sociale mediekonto, kan andre webstedsbrugere og din sociale mediekontoudbyder modtage dine personoplysninger i forbindelse med din sociale delingsaktivitet (for eksempel hvis du forbinder en social mediekonto, der leveres af en anden social medietjenesteudbyder, med din AIG Digital Services-konto eller logger ind på din AIG Digital Services-konto fra en anden social mediekonto).  Ved at forbinde din AIG Digital Services-konto og din anden sociale mediekonto bemyndiger du os til at dele oplysninger med udbyderen af ​​din anden sociale mediekonto, og du forstår, at brugen af ​​de personoplysninger, som vi deler, vil være underlagt den anden tjenesteudbyders databeskyttelsespolitik.  Hvis du ikke vil have, at dine personoplysninger deles med andre brugere eller med din anden sociale mediekontoudbyder, skal du ikke forbinde din anden sociale mediekonto med din AIG Digital Services-konto, og du skal ikke deltage i social deling, mens du bruger AIG Digital Services.

Offentlige myndigheder og tredjeparter involveret i retssager

Vi kan også dele personoplysninger med: (a) statslige eller andre offentlige myndigheder (herunder eksempelvis erstatningsstyrelser for arbejdstagere, domstole, tilsynsorganer, retshåndhævende myndigheder, skattemyndigheder og efterforskningsorganer), og (b) tredjepartsdeltagere i retssager og deres bogholdere, revisorer, advokater og andre rådgivere og repræsentanter, som vi finder nødvendigt eller relevant.

Andre tredjeparter

Vi kan dele personoplysninger med betalingsmodtagere, udbydere af nødhjælpstjenester (brand-, politi- og medicinske nødhjælpstjenester), detailhandlere, medicinske netværk, organisationer og udbydere, rejsebureauer, kreditbureauer, kreditrapporteringsbureauer, andre personer involveret i en hændelse, der er genstand for et krav, såvel som købere og potentielle købere eller andre parter i en faktisk eller foreslået omorganisering, fusion, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden transaktion vedrørende hele eller en del af vores forretning, aktiver, selskaber eller aktier (dvs. aktier i selskabet).  

Hvor tilladt ved gældende lov kan personoplysninger (herunder detaljer om personskader) registreres i skadesregistre og deles med andre forsikringsselskaber. Vi kan søge i disse registre, når vi behandler krav for at forebygge, opdage og undersøge svig. 

Hvis du er en begunstiget i henhold til en anden parts forsikringspolice eller tjenesteaftale med AIG (for eksempel en forsikringspolice tegnet af din arbejdsgiver), kan personoplysninger vedrørende administrationen af ​​den pågældende forsikringspolice eller tjeneste deles med den pågældende anden part.

Personoplysninger kan også deles af dig på opslagstavler, chatfora, profilsider og blogge samt andre AIG Digital Services, hvortil du har mulighed for at indsende oplysninger og materialer (herunder eksempelvis vores sociale medieindhold).  Bemærk, at eventuelle oplysninger, som du indsender eller videregiver via disse tjenester, bliver offentlige oplysninger og kan være tilgængelige for besøgende og brugere af AIG Digital Services og for offentligheden.  Vi opfordrer dig til at være meget forsigtig, når du beslutter dig for at videregive dine personoplysninger eller eventuelle andre oplysninger, når du bruger AIG Digital Services.

Opsummering:

Vi kan behandle personoplysninger både nationalt og internationalt. 

Dette kan omfatte overførsel af personoplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Vi tager yderligere skridt for at sikre sikkerheden af personoplysninger, når vi overfører dem uden for EØS.

Nærmere oplysninger:

På grund af den globale karakter af vores forretningsaktiviteter, til de formål, der er beskrevet ovenfor (se afsnittet "Hvordan bruger vi personoplysninger?"), og afhængigt af vores forhold til dig overfører vi personoplysninger til parter i andre lande (herunder USA, Kina, Mexico, Malaysia, Filippinerne, Bermuda og andre lande, der har databeskyttelsesregulering, der adskiller sig fra dem, der eksisterer i dit bopælsland, herunder lande som ikke yder tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger ifølge Europa-Kommissionen).  

Vi kan f.eks. overføre personoplysninger for at behandle internationale rejseforsikringskrav og yde akut lægehjælp, når du er i udlandet.  Vi kan overføre oplysninger internationalt til vores koncernselskaber, tjenesteudbydere, forretningspartnere, statslige eller offentlige myndigheder og andre tredjeparter.

Når vi foretager disse overførsler, vil vi tage skridt for at sikre, at dine personoplysninger beskyttes tilstrækkeligt og overføres i overensstemmelse med kravene i databeskyttelsesloven. 

Dette indebærer typisk anvendelse af dataoverførselsaftaler i den form, der er godkendt af Europa-Kommissionen og tilladt i henhold til artikel 46 i EU's persondataforordning (GDPR) (den relevante databeskyttelseslov). Hvis der ikke er nogen dataoverførselsaftale på plads, kan vi bruge andre mekanismer, der anerkendes af persondataforordningen som ydende et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger, der overføres uden for EØS (for eksempel US Privacy Shield-rammeværket eller eventuelt rammeværk, der erstatter den).

For yderligere oplysninger om disse overførsler og for at anmode om detaljer om de beskyttelsesforanstaltninger, der er på plads, bedes du kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger (se afsnittet nedenfor "Hvem skal du kontakte om dine personoplysninger?").

Opsummering:

Informationssikkerhed er yderst vigtigt for os. 

Vi indfører tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at holde personoplysninger sikre.

Hvis du på trods af vores bestræbelser mener, at personoplysninger ikke længere er sikre, bedes du informere os herom, så vi kan løse et eventuelt sikkerhedsproblem.

Nærmere oplysninger:

AIG bruger passende tekniske, fysiske, juridiske og organisatoriske foranstaltninger, som overholder databeskyttelseslove, til at holde personoplysninger sikre. 

Da de fleste af de personoplysninger, som vi er i besiddelse af, opbevares elektronisk, har vi implementeret passende IT-sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at disse personoplysninger holdes sikre.  For eksempel kan vi bruge antivirusbeskyttelsessystemer, firewalls og datakrypteringsteknologier.  Vi har procedurer på plads i vores lokaler for at sikre, at alle papirkopier af optegnelser holdes sikre.  Vi træner også vores medarbejdere regelmæssigt i databeskyttelse og informationssikkerhed.

Når AIG hyrer en tredjepart (herunder vores tjenesteudbydere) til at indsamle eller på anden måde behandle personoplysninger på vores vegne, vælges tredjeparten nøje, og det kræves, at den pågældende tredjepart bruger passende sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte fortroligheden og sikkerheden af ​​personoplysninger.  

Desværre kan det ikke garanteres, at dataoverførsel via internettet eller elektronisk datalagringssystem er 100 % sikkert.  Hvis du har grund til at tro, at din interaktion med os ikke længere er sikker (for eksempel hvis du føler, at sikkerheden af ​​personoplysninger, som du har sendt til os, er blevet kompromitteret), bedes du straks underrette os (se afsnittet nedenfor "Hvem skal du kontakte om dine personoplysninger?").

Opsummering:

For at overholde loven skal vi informere dig om det juridiske grundlag, som vi påberåber os for at bruge dine personoplysninger.  Det juridiske grundlag afhænger af formålet med brugen af dine personoplysninger, men det vil normalt være  vores legitime interesser eller indebærer dit samtykke.

Nærmere oplysninger:

Databeskyttelseslovgivningen søger at sikre, at den måde, hvorpå personoplysninger bruges, er retfærdig. 

For at overholde loven skal vi informere dig om det juridiske grundlag (også kaldes hjemmel), som vi påberåber os for at bruge dine personoplysninger.

Mens loven indeholder flere juridiske grundlag, beskriver nedenstående tabel de vigtigste juridiske grundlag, der gælder for vores formål med brugen af personoplysninger.

Vi kan være forpligtet til at indhente personoplysninger fra dig for at overholde gældende lovkrav, og visse personoplysninger kan være nødvendige for at gøre det muligt for os at opfylde vilkårene i vores kontrakt med dig (eller en anden person), eller som forberedelse til indgåelse af en kontrakt med dig (eller en anden person). Vi kan informere dig om dette på det tidspunkt, hvor vi indhenter personoplysningerne fra dig.  Under disse omstændigheder, kan vi muligvis ikke levere vores produkter eller tjenester til dig, hvis du ikke giver os de relevante personoplysninger.  Hvis du vil have yderligere oplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger (se afsnittet nedenfor "Hvem skal du kontakte om dine personoplysninger?").

Følsomme særlige kategorier af personoplysninger

For mere følsomme særlige kategorier af personoplysninger, vil vi enten forlade os på:

 • dit samtykke, eller
 • ét eller flere af de øvrige juridiske grundlag, der er angivet i tabellen nedenfor og typisk ét af ​​følgende to yderligere grundlag (dog kan andre juridiske grundlag være tilgængelige):

o    Brugen er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav, eller når domstole handler i deres egenskab som domstol (for eksempel når en domstol udsteder en retskendelse, der kræver behandling af personoplysninger), eller

o    Brugen er nødvendig med henblik på forebyggende eller arbejdsmedicin, medicinsk diagnose eller tilvejebringelse af sundheds- eller social pleje eller behandling.

Disse mere følsomme særlige kategorier af personoplysninger omfatter personoplysninger, der afslører race eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger eller fagforeningsmedlemskab, og behandlingen af genetiske og biometriske oplysninger med det formål at identificere en fysisk person, oplysninger om sundhed eller oplysninger vedrørende en persons sexliv eller seksuelle orientering.

Yderligere juridiske grundlag kan også være tilgængelige i dit bopælsland, og vi kan også forlade os på disse grundlag fra tid til anden.

Behandling af personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser er underlagt kravene i gældende lovgivning.

Hvor vi forlader os på vores legitime forretningsinteresser eller tredjeparters legitime interesser for at retfærdiggøre formålene med brugen af dine personoplysninger, vil de pågældende legitime interesser blive angivet i en supplerende persondataerklæring (som er skræddersyet til vores forhold til dig, hvor dette er nyttigt for at give dig et fuldstændigt billede af, hvordan vi indsamler og bruger personoplysninger), men under alle omstændigheder vil vores legitime interesser som regel være:

 • forfølgelse af vores kommercielle aktiviteter og målsætninger eller dem tilhørende en tredjepart (f.eks. direkte markedsføring),
 • overholdelse af gældende lovmæssige og forskriftsmæssige forpligtelser samt eventuelle retningslinjer, standarder og adfærdskodekser (f.eks. ved at foretage baggrundstjek eller på anden måde forebygge, opdage eller undersøge svig eller hvidvaskning af penge),
 • forbedring og udvikling af vores eller en tredjeparts forretningsaktiviteter og udvalg af tjenester,
 • beskyttelse af vores eller en tredjeparts forretning, aktionærer, medarbejdere og kunder (for eksempel sikre IT-netværks- og informationssikkerhed, håndhæve krav, inklusive inkasso), og
 • analysere konkurrence på markedet for vores tjenester (for eksempel ved at udføre research, herunder markedsundersøgelser).

Vi kan indsamle, bruge og videregive personoplysninger i forbindelse med anliggender af vigtig offentlig interesse, f.eks. når vi overholder vores forpligtelser i henhold til loven vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge og love og forskrifter vedrørende terrorfinansiering, samt andre love og forskrifter, der har til formål at forebygge økonomisk kriminalitet.  I disse tilfælde er det juridiske grundlag for vores brug af personoplysninger, at brugen er nødvendig til anliggender af offentlig interesse. Yderligere grundlag kan også finde anvendelse afhængigt af omstændighederne.

Opsummering:

For at beskytte dig, vores forretning og tredjeparter kan vi optage opkald og overvåge kommunikation mellem os.

Nærmere oplysninger:

Vi kan optage telefonopkald med dig, således at vi kan:

 • forbedre servicestandarden, som vi leverer, ved at give vores medarbejdere feedback og træning,
 • behandle forespørgsler, bekymringer eller klager,
 • forebygge, opdage og undersøge kriminalitet, herunder svig og hvidvaskning af penge, samt analysere og styre andre kommercielle risici, og
 • overholde vores lovmæssige og forskriftsmæssige forpligtelser.

Derudover overvåger vi elektronisk kommunikation mellem os (for eksempel e-mails) for at beskytte dig, vores forretning og IT-infrastruktur samt tredjeparter, herunder ved at:

 • identificere og håndtere upassende kommunikation, og
 • søge efter og fjerne virusser eller anden malware og løse andre informationssikkerhedsproblemer.

Opsummering:

Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe som nødvendigt til de formål, til hvilke vi indsamlede dem, og for at overholde gældende lov. 

Afhængigt af vores forhold til dig, kan vi opbevare dine personoplysninger i en årrække efter afslutningen af vores interaktion.

Nærmere oplysninger:

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som nødvendigt til de formål, til hvilke vi indsamler dem.  Den præcise periode afhænger af det formål, til hvilket vi opbevarer dine oplysninger.  Derudover, er der love og forskrifter, der gælder for os som en reguleret finansiel virksomhed, som fastsætter minimumsperioder for opbevaring af personoplysninger. Vi vil give dig yderligere oplysninger, hvis det er relevant for at give dig et fuldstændigt billede af, hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger.

For eksempel:

 • Hvor vi opbevarer personoplysninger for at overholde en lovmæssig eller forskriftsmæssig forpligtelse, opbevarer vi mindst oplysningerne så længe, det er nødvendigt for at overholde den pågældende forpligtelse.
 • Hvor vi opbevarer personoplysninger for at levere et produkt eller en tjeneste (såsom en forsikringspolice og behandling af krav), opbevarer vi mindst oplysningerne så længe, vi leverer produktet eller tjenesten, og i en årrække efter udløbet af policen og behandlingen af ​​eventuelle relaterede krav. 

Antallet af år varierer afhængigt af arten af ​​det pågældende produkt eller den pågældende tjeneste - for eksempel kan det for visse forsikringspolicer være nødvendigt at opbevare personoplysningerne i flere år efter udløbet af policen.  Vi opbevarer bl.a. også oplysningerne med henblik på at besvare eventuelle forespørgsler eller løse eventuelle problemer, der måtte opstå på et senere tidspunkt med hensyn til policen eller behandlingen af ​​et krav.  Opbevaringsperioden for forbrugerforsikringsprodukter er som regel 11 år.

For yderligere oplysninger om den periode i løbet af hvilken vi opbevarer dine personoplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger (se afsnittet nedenfor "Hvem skal du kontakte om dine personoplysninger?").

Opsummering:

Du kan til enhver tid ændre dine markedsføringspræferencer.  Hvis du gerne vil stoppe med at modtage markedsføringsoplysninger fra os, bedes du kontakte os:

AIG Europe S.A.,

Bryggernes Plads 2,

DK-1799 København V

Nærmere oplysninger:

Vi vil give dig regelmæssige muligheder for at fortælle os om dine markedsføringspræferencer, herunder i vores meddelelser til dig.

For at fortælle os om dine markedsføringspræferencer og ændre dine præferencer om nødvendigt, kan du kontakte os via e-mail på: marketing.dk@aig.com eller ved at skrive til: AIG Europe S.A. , Bryggernes Plads 2, DK-1799 København V.

Derudover kan du også fravælge modtagelse af markedsføringsmeddelelser som følger:

 • Modtagelse af e-mailmeddelelser og SMS-beskeder fra os:  Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmeddelelser fra AIG via e-mail eller SMS-besked, kan du fravælge modtagelsen af ​​disse markedsføringsrelaterede meddelelser ved at klikke på linket "afmeld", der er angivet i hver e-mailmeddelelse og efter stop-instruktionerne i en SMS-besked eller ved at kontakte os ved hjælp af adresserne ovenfor. 
 • Modtagelse af telefonopkald og post fra os:  Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføring via telefonopkald eller med post fra AIG, kan du fravælge modtagelsen af ​​disse markedsføringsmeddelelser ved at kontakte os ved hjælp af adresserne ovenfor.  Du vil muligvis også kunne kontakte et "ring ikke"-register i dit land for generelt at fravælge modtagelse af markedsføringsmeddelelser via telefon, selvom vi stadig kan kontakte dig, hvis du er opført på et sådant register og har givet dit samtykke.
 • Deling af dine personoplysninger med vores koncernselskaber til deres markedsføringsformål:  Med dit samtykke kan vi dele dine personoplysninger med vores koncernselskaber til deres egne markedsføringsformål.  Hvis du skifter mening, kan du fravælge denne deling ved at kontakte os ved hjælp af adresserne ovenfor. 
 • Deling af dine personoplysninger med udvalgte tredjepartspartnere til deres markedsføringsformål:  Hvis du har givet dit samtykke, kan vi dele dine personoplysninger med vores eksterne partnere til deres egne markedsføringsformål. Hvis du skifter mening, kan du fravælge denne deling ved at kontakte os ved hjælp af adresserne ovenfor.

Vi tilstræber at efterleve dine fravalgsanmodninger inden for en rimelig tidsperiode og under alle omstændigheder inden for enhver lovbestemt periode.  Bemærk venligst, at hvis du fravælger som beskrevet ovenfor, vil vi ikke kunne fjerne dine personoplysninger fra databaser tilhørende tredjeparter, med hvilke vi allerede har delt dine personoplysninger (dvs. til dem, som vi allerede har givet dine personoplysninger per den dato, hvor vi svarer på din fravalgsanmodning).  

Vær også opmærksom på, at hvis du fravælger modtagelse af markedsføringsmeddelelser fra os, kan vi stadig sende dig andre vigtige tjeneste- og administrationsmeddelelser vedrørende de tjenester, som vi leverer til dig, og du kan ikke fravælge disse tjeneste- og administrationsmeddelelser.

Opsummering:

Enkeltpersoner i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) har en række rettigheder i forbindelse med deres personoplysninger. Disse rettigheder gælder kun under visse omstændigheder og er underlagt visse undtagelser.  Disse rettigheder omfatter en ret til at anmode om en kopi af de personoplysninger, som vi har om dig.

Hvis du ønsker at udøve disse rettigheder, bedes du kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger (se afsnittet "Hvem skal du kontakte om dine personoplysninger?")

Nærmere oplysninger:

Følgende er en opsummering af de databeskyttelsesrettigheder, der er tilgængelige for enkeltpersoner i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) i forbindelse med deres personoplysninger. Disse rettigheder gælder muligvis kun under visse omstændigheder og er underlagt visse retlige undtagelser.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger (se afsnittet nedenfor "Hvem skal du kontakte om dine personoplysninger?")

Beskrivelse

Hvornår finder denne rettighed anvendelse?

Ret til adgang til personoplysninger

 

Du har ret til at modtage en kopi af de personoplysninger, som vi har om dig, og oplysninger om, hvordan vi bruger dem.

 

Denne ret finder altid anvendelse, når vi er i besiddelse af dine personoplysninger (underlagt visse undtagelser).   

Ret til rettelse af personoplysninger

 

Du har ret til at bede os om at rette personoplysninger, som vi har om dig, hvor disse er forkerte eller ufuldstændige.

Denne ret finder altid anvendelse, når vi er i besiddelse af dine personoplysninger (underlagt visse undtagelser).

Ret til sletning af personoplysninger

 

Denne ret kaldes undertiden "retten til at blive glemt".  Denne ret berettiger dig til at anmode om, at dine personoplysninger slettes eller fjernes fra vores systemer og optegnelser.  Denne ret gælder dog kun under visse omstændigheder.

Eksempler på, hvornår denne ret finder anvendelse for personoplysninger, som vi er i besiddelse af, omfatter (underlagt visse undtagelser):

 • når vi ikke længere har brug for personoplysningerne til det formål, til hvilket vi indsamlede dem
 • hvis du trækker dit samtykke til vores brug af dine oplysninger tilbage, og intet andet juridisk grundlag understøtter vores fortsatte brug af dine oplysninger
 • hvis du gør indsigelse mod den måde, hvorpå vi bruger dine oplysninger, og vi ikke har nogen tvingende årsager til at fortsætte med at bruge dem,
 • hvis vi har brugt dine personoplysninger ulovligt, og
 • hvis personoplysningerne skal slettes for at overholde loven.

Ret til at begrænse behandling af personoplysninger

 

Du har ret til at anmode om, at vi indstiller vores brug af dine personoplysninger.  Denne ret gælder dog kun under visse omstændigheder.

 

Hvor vi indstiller vores brug af dine personoplysninger, har vi stadig tilladelse til at opbevare dine personoplysninger, men enhver anden brug af disse oplysninger, mens vores brug er indstillet, vil kræve dit samtykke, underlagt visse undtagelser.

 

Du kan udøve denne ret, hvis:

 • du mener, at de personoplysninger, som vi har om dig, ikke er nøjagtige, men dette gælder kun i en periode, der giver os mulighed for at vurdere, hvorvidt dine personoplysninger rent faktisk er unøjagtige,
 • behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletningen af ​​dine personoplysninger og i stedet anmoder om begrænsningen af deres brug,
 • vi ikke længere har brug for personoplysningerne til de formål, til hvilke vi har brugt dem til dato, men personoplysningerne kræves af dig i forbindelse med juridiske krav, eller
 • du har gjort indsigelse mod vores behandling af personoplysningerne, og vi er i gang med at vurdere, hvorvidt vores årsager til at behandle tilsidesætter din indsigelse.

 

Ret til dataportabilitet

 

Denne ret giver dig mulighed for at indhente dine personoplysninger i et format, der giver dig mulighed for at overføre de pågældende personoplysninger til en anden organisation.  Denne ret gælder dog kun under visse omstændigheder.

 

Du har muligvis ret til at få dine personoplysninger overført direkte af os til den anden organisation, hvis dette er teknisk muligt.

Denne ret gælder kun:

 

 • for personoplysninger, som du har givet os,

 

 • hvor vi har begrundet vores brug af dine personoplysninger baseret på:

o    dit samtykke, eller

o    vores opfyldelse af ​​en kontrakt med dig, og

 

 • hvis vores brug af dine personoplysninger sker via elektroniske midler.

 

Ret til indsigelse mod behandling af personoplysninger

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger under visse omstændigheder.

 

 

 

 

 

 

 

Du kan gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger, hvor du har begrundelser relateret til din særlige situation, og hvor det retlige grundlag, som vi forlader os på for at bruge dine personoplysninger, er vores (eller en tredjeparts) legitime interesser.

 

Vi kan dog fortsat bruge dine personoplysninger til trods for din indsigelse, hvor der er bydende nødvendige berettigede årsager til at gøre det, eller hvis vi skal bruge dine personoplysninger i forbindelse med eventuelle juridiske krav. 

 

Denne ret er anderledes, når den vedrører direkte markedsføring, og du kan læse om, hvordan du udøver din ret til at fravælge modtagelse af direkte markedsføring i afsnittet "Hvordan kan du fortælle os om dine markedsføringspræferencer?" i denne databeskyttelsespolitik.

 

 

Du kan også til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af ​​dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål (herunder, hvis vi foretager profilering i forbindelse med direkte markedsføring).

 

Rettigheder vedrørende automatiseret beslutningstagning og profilering

 

Du har ret til ikke at blive genstand for en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling (uden menneskelig involvering), hvor beslutningen har en retsvirkning eller på anden måde påvirker dig væsentligt. Denne ret gælder dog kun under visse omstændigheder.

 

 

Denne ret gælder ikke, hvis:

 

 • vi skal foretage den automatiserede beslutning for at indgå eller opfylde en kontrakt med dig,
 • vi har tilladelse ved lov til at træffe den automatiserede beslutning, eller
 • du har givet dit udtrykkelige samtykke til, at beslutningen tages på denne måde ved brug af dine personoplysninger.

 

Ret til at trække samtykke til behandling af personoplysninger tilbage

 

Hvor vi har påberåbt os dit samtykke til at behandle dine personoplysninger, har du ret til at trække det pågældende samtykke tilbage.

 

Denne ret gælder kun, hvor vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke. 

Ret til at indgive klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed (Datatilsynet)

 

Hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger på en måde, der ikke er i overensstemmelse med databeskyttelsesloven, kan du indgive en klage til databeskyttelsestilsynsmyndigheden.  Hvis du bor eller arbejder i en EØS-medlemsstat, kan du indgive en klage til tilsynsmyndigheden i den pågældende stat.

 

Denne ret gælder til enhver tid.

Ret til at give instruktioner vedrørende håndteringen af dine personoplysninger efter din død (kun hvor en sådan ret finder anvendelse i henhold til gældende lov)

 

Du har muligvis ret til at informere os om, hvordan vi skal håndtere de personoplysninger, som vi har om dig, efter din død.

Denne ret gælder til enhver tid, når vi er i besiddelse af dine personoplysninger (kun hvor 

Opsummering:

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om den måde, hvorpå dine personoplysninger bruges af os, kan du kontakte os via e-mail eller med post.

Nærmere oplysninger:

Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller klager over den måde, hvorpå dine personoplysninger bruges af os, kan du kontakte os via e-mail eller med post ved hjælp af nedenstående oplysninger. 

E-mail: databeskyttelse.dk@aig.com

Post: AIG Europe S.A. Bryggernes Plads 2, DK-1799 København V

Opsummering:

Ud over personoplysninger kan vi indsamle andre oplysninger om din brug af AIG Digital Services og de enheder, som du bruger til at interagere med os, hvorfra du muligvis ikke kan identificeres, herunder:

 • oplysninger om internetbrowser og elektronisk enhed,
 • oplysninger om brug af app,
 • oplysninger indsamlet via cookies, pixel tags og andre teknologier,
 • demografiske oplysninger, og
 • aggregerede oplysninger.

Nærmere oplysninger:

Bruger- og enhedsoplysninger indsamles, når du bruger AIG Digital Services. Disse oplysninger kan muligvis ikke afsløre din specifikke identitet og er derfor muligvis ikke personoplysninger, som bruges som beskrevet i de tidligere afsnit af denne databeskyttelsespolitik.

Eksempler på denne type af bruger- og enhedsoplysninger er: 

 • oplysninger om internetbrowser og elektronisk enhed,
 • oplysninger om brug af app,
 • oplysninger indsamlet via cookies, pixel tags og andre teknologier,
 • demografiske oplysninger, og
 • grupperede oplysninger, så det ikke er muligt at knytte oplysningerne til en bestemt enkeltperson, kendt som aggregerede oplysninger.   

Vi og vores tredjepartstjenesteudbydere kan indsamle bruger- og enhedsoplysninger på en række måder, når du bruger AIG Digital Services, herunder:

 

Dataindsamlingsmetode

 

Eksempler

Gennem din internetbrowser eller elektroniske enhed

Visse oplysninger indsamles af de fleste websteder eller automatisk via din elektroniske enhed, f.eks. din IP-adresse (dvs. din computers adresse på internettet), skærmopløsning, type og version af operativsystem (Windows eller Mac), internetbrowsertype og -version, producent og model af elektronisk enhed, sprog, besøgstidspunkt, besøgte sider og navn og version af AIG Digital Services (såsom appen), som du bruger. Vi bruger disse oplysninger til at sikre, at AIG Digital Services fungerer korrekt.

Gennem din brug af en app

Når du henter og bruger en app, kan vi og vores tjenesteudbydere spore og indsamle oplysninger om app-brug, f.eks. dato og klokkeslæt, hvor appen på din elektroniske enhed tilgår vores servere, og hvilke oplysninger og filer, der er blevet hentet til appen baseret på dit enhedsnummer.

Brug af cookies og onlinesporing

Vi kan bruge cookies og andre onlinesporingsværktøjer (med dit samtykke, hvor påkrævet ved gældende lov).

Cookies er stykker af information, der opbevares direkte på den enhed, som du bruger. Cookies giver os mulighed for at genkende din enhed og indsamle oplysninger som f.eks. internetbrowsertype, tid brugt på AIG Digital Services, besøgte sider, sprogpræferencer og relevant landespecifikt websted. Vi kan bruge oplysningerne til sikkerhedsformål, til at formidle navigation, til at vise oplysninger mere effektivt og til at personliggøre din oplevelse, når du bruger AIG Digital Services. Derudover kan vi bruge oplysningerne til at indsamle statistiske oplysninger om brugen af ​​AIG Digital Services for at forstå, hvordan de bruges, løbende forbedre deres design og funktionalitet og hjælpe os med at besvare spørgsmål om dem. Cookies giver os endvidere mulighed for at præsentere de annoncer eller tilbud, der med størst sandsynlighed vil være af interesse for dig. Vi kan også bruge cookies til at spore dine svar på vores annoncer, og vi kan bruge cookies eller andre filer til at spore din brug af andre websteder.

Du kan nægte at acceptere de cookies, som vi bruger, ved at justere dine browserindstillinger. Men hvis du ikke accepterer disse cookies, kan du opleve nogle ulemper ved din brug af webstedet og nogle onlineprodukter.  Vi reagerer ikke på "do not track"-signaler på nuværende tidspunkt. 

Tredjeparter kan indsamle oplysninger om din brug af AIG Digital Services og din brug af andre websteder eller onlinetjenester. 

Se nedenfor for mere detaljerede oplysninger om de cookies, som vi bruger på vores [l] websted.

Brug af pixel tags, web beacons, klare GIF'er eller andre lignende teknologier

Vi kan bruge pixel tags, web beacons, klare GIF'er og andre lignende teknologier med dit samtykke (hvor påkrævet ved gældende lov).

Disse kan bruges i forbindelse med nogle AIG Digital Services og HTML-formaterede e-mailmeddelelser til bl.a. at spore handlinger fra brugere af AIG Digital Services og e-mailmodtagere, måle succesen af ​​vores markedsføringskampagner og kompilere statistikker om brugen af ​​AIG Digital Services og svarprocenter.

Vi kan bruge interessebaserede reklametjenesteudbydere til at tilpasse, målrette, vise og rapportere om AIG-annoncer, der vises på tværs af web- og mobilapplikationer, baseret på oplysninger om vores offlineinteraktioner med dig, vores onlineinteraktioner med dig (på enhver af dine enheder) og oplysninger modtaget fra tredjeparter.  For at gøre dette kan disse tjenesteudbydere bruge cookies, pixel tags og andre teknologier til at indhente oplysninger om din og andre brugeres brug af AIG Digital Services og tredjepartswebsteder og mobilapplikationer.  De kan også bruge disse teknologier sammen med oplysninger, som de indsamler om din onlinebrug, til at genkende dig på tværs af de enheder, som du bruger, såsom en mobiltelefon og en bærbar computer.  Vores tjenesteudbydere kan også matche personoplysninger, som vi giver dem med din IP-adresse, og vise dig AIG-annoncer på tværs af internettet, baseret på din IP-adresse.  Hvis du ønsker at fravælge at få dine oplysninger anvendt til disse formål, skal du besøge selvreguleringsprogrammets fravalgssider på www.aboutads.info/choices/ eller www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp for at fravælge i stationære og mobile webbrowsere på den pågældende enhed, hvorfra du får adgang til fravalgsmulighederne.  Hent AppChoices-appen på www.aboutads.info/appchoices for at fravælge i mobilapplikationer.

Fysisk placering

Med forbehold af gældende lov (og dit samtykke, hvor påkrævet ved gældende lov), kan vi indsamle den fysiske placering af din elektroniske enhed ved f.eks. brug af satellit, mobil/mobiltelefontårn eller wifi-signaler. Vi kan bruge enhedens fysiske placering til at give dig personaliserede placeringsbaserede tjenester og indhold.

Med forbehold af dine markedsføringspræferencer og gældende lov kan vi også dele din enheds fysiske placering, kombineret med oplysninger om, hvilke annoncer du har set, og andre oplysninger, som vi indsamler, med vores markedsføringspartnere, så de kan give dig mere personaliseret indhold og studere effektiviteten af ​​reklamekampagner.

I nogle tilfælde kan du få lov til at tillade eller afvise sådanne anvendelser og/eller en sådan deling af din enheds placering, men hvis du vælger at afvise sådanne anvendelser og/eller en sådan deling, kan vi og/eller vores markedsføringspartnere muligvis ikke levere de relevante personaliserede tjenester og indhold til dig.

Derudover kan vi indhente din enheds præcise geolokation, når du bruger vores mobilapplikationer til rejser eller andre assistancetjenester.  I forbindelse med levering af rejse- eller andre assistancetjenester, kan vi dele din enheds præcise geolokationsoplysninger med vores kunder og andre enheder, som vi samarbejder med.  Du kan fravælge vores indsamling og deling af præcise geolokationsoplysninger ved at slette mobilapplikationen fra din enhed, ved at forbyde mobilapplikationens adgang til placeringstjenester via rettighedssystemet, der bruges af din enheds operativsystem, eller ved at følge yderligere fravalgsinstruktioner, der findes i den fortrolighedserklæring, der er tilgængelig i mobilapplikationen.

Under nogle omstændigheder kan fysiske placeringsoplysninger blive dine personoplysninger, hvis du kan identificeres i forhold til de fysiske placeringsoplysninger. I sådanne tilfælde vil de fysiske placeringsoplysninger blive behandlet som personoplysninger som beskrevet i de tidligere afsnit af denne databeskyttelsespolitik.

Brug af oplysninger tilvejebragt af dig

Nogle oplysninger (f.eks. din placering eller foretrukne kommunikationsmidler) indsamles, når du giver dem frivilligt. Medmindre de kombineres med personoplysninger, identificerer disse oplysninger dig ikke personligt. 

Indsamling af oplysninger

Vi kan gruppere oplysninger, så de ikke knytter sig til en bestemt enkeltperson, dvs. samle og bruge disse oplysninger (for eksempel kan vi samle oplysninger for at beregne procentdelen af ​​vores brugere, der har et bestemt områdenummer).

Vær opmærksom på, at hvor bruger- og enhedsoplysninger ikke er personoplysninger, kan vi bruge og videregive de pågældende oplysninger til ethvert formål i det omfang, det er tilladt ved lov. Hvis vi er forpligtet til at behandle bruger- og enhedsoplysninger som personoplysninger i henhold til gældende lov, eller hvis vi kombinerer bruger- og enhedsoplysninger med identificérbare personoplysninger, kan vi ud over de anvendelser, der er angivet i dette afsnit, bruge og videregive bruger- og enhedsoplysninger til alle de formål, til hvilke vi bruger og videregiver personoplysninger.

Opsummering:

Cookies er stykker af information, der opbevares direkte på den enhed, som du bruger.

Vi bruger en række cookies og sporingsteknologier på vores websted. Blandt andet hjælper cookies os med at forstå brugeradfærd, gøre vores websted mere effektivt og målrette onlineannoncering.

Nærmere oplysninger:

De cookies, vi bruger på vores websted, er som følger:

Du kan afvise at acceptere de cookies, som vi bruger, ved at justere dine browserindstillinger. Men hvis du ikke accepterer alle cookies på webstedet, kan du opleve nogle ulemper ved din brug af webstedet og nogle onlineprodukter.

Ud over de ovennævnte cookies kan cookies også placeres på din elektroniske enhed, når du åbner e-mails, som vi sender til dig.  Vi bruger disse e-mails til at spore effektiviteten af ​​vores annoncering.

Opsummering:

Vi er ikke ansvarlige for tredjeparters databeskyttelses-, informations- eller andre praksisser, herunder en tredjepart, der driver et websted eller en tjeneste, som AIG Digital Services linker til.

Nærmere oplysninger:

Denne databeskyttelsespolitik omhandler ikke, og vi er ikke ansvarlige for, tredjeparters databeskyttelses-, informations- eller andre praksisser, herunder en tredjepart, der driver et websted eller en tjeneste, som AIG Digital Services linker til.  Inkluderingen af ​​et link på AIG Digital Services indebærer ikke godkendelse af det linkede websted eller den linkede tjeneste af os eller vores koncernselskaber. 

Bemærk, at vi ikke er ansvarlige for indsamlings-, brugs- og videregivelsespolitikkerne og -praksisserne (herunder informationssikkerhedspraksisserne) tilhørende andre organisationer, såsom Facebook®, Twitter®, Apple®, Google®, Microsoft®, RIM/Blackberry® eller anden app-udvikler, app-udbyder, udbyder af sociale medieplatforme, udbyder af operativsystemer, udbyder af trådløse tjenester eller producent af elektronisk udstyr, herunder eventuelle personoplysninger, som du videregiver til andre organisationer gennem eller i forbindelse med AIG Digital Services.

Opsummering:

Denne databeskyttelsespolitik blev senest opdateret den 1/12/2018. Vi kan gennemgå denne politik og foretage ændringer fra tid til anden.

Nærmere oplysninger:

Denne databeskyttelsespolitik blev senest opdateret den 1/12/2018.

Vi gennemgår denne databeskyttelsespolitik regelmæssigt og forbeholder os retten til at foretage ændringer til enhver tid for at tage hensyn til ændringer i vores forretningsaktiviteter, juridiske krav og den måde, hvorpå vi behandler personoplysninger.  Vi vil offentliggøre opdateringer på dette websted, og hvor det er hensigtsmæssigt, vil vi give et rimeligt varsel om eventuelle ændringer.