skip-nav
 

AIG har eksperter i hele Europa, hvis hovedopgave det er at styre skadebehandlingen fra start til slut

I tilfælde af en skade vil vores skadeafdeling:

 • hurtigt og professionelt behandle alle skadeanmeldelser
 • løbende informere kunder og mæglere omkring status og udvikling i skadebehandlingen
 • indhente specialisterklæringer (advokat, revisor, taksator osv.), hvor dette måtte være relevant for skadens behandling
 • samarbejde med vores kunder og forsikringsmæglere for at begrænse konsekvenserne af en skade

Udvidede services

I tillæg til ovenstående arbejder AIG løbende med at udvikle services, som vi tilbyder vores kunder og forsikringsmæglere:

 • før-skade-service: Dialog med kunder og forsikringsmæglere for at kortlægge mulige tiltag, som kan forebygge eventuelle skader
 • efter-skader-service: AIG's skadeafdeling samarbejder med specialister for at minimere konsekvenserne af en skade - både de økonomiske og ikke-økonomiske konsekvenser, så som fx negativ medieomtale

Blanketter & materiale

Skadeanmeldelse for:

 • Afbestilling
 • Ansvar og retshjælp
 • Bagagebeskadigelse
 • Bagagebortkomst
 • Bagageforsinkelse
 • Erstatningsrejse
 • Forsinket fremmøde
 • Flyforsinkelse
 • Hjemkaldelse
 • Selvrisiko billeje
 • Sygeledsagelse
 • Tilkaldelse
 • Tyveri
 • Ulykke/sygdom på rejse
   

Also available in English.

Send anmeldelse til:

AIG
Osvald Helmuths Vej 4
DK-2000 Frederiksberg

Eller via email: anmeldelse@aig.com