skip-nav
 

 

SENEST OPDATERET: 5. oktober 2017

AIG er et varemærkenavn for AIG Europe Limited. 

AIG Europe, Dansk Filial af AIG Europe Limited, United Kingdom lægger vægt på at beskytte Personoplysninger om enkeltpersoner, som vi kommer i kontakt med i forbindelse med udøvelsen af vores virksomhed. “Personoplysninger” er oplysninger, som kan relateres til eller forbindes med dig eller andre (for eksempel børn og ægtefælle). Denne Politik for anvendelse af Personoplysninger beskriver, hvordan vi behandler personoplysninger, som vi modtager gennem

 • Denne hjemmeside ("Hjemmesiden")
 • Software applikationer, som vi har stillet til rådighed til brug på eller gennem computere og mobile enheder ("Apps")
 • Vores sider på sociale medier, herunder dem der er linket til på Social@AIG ( http://www.aig.com/aig-community-guidelines ); og
 • Andet indhold, værktøjer og applikationer på sociale medier (vores "Indhold på Sociale Medier)

  (tilsammen (herunder Hjemmesiden, Apps og vores Indhold på Sociale Medier) i det følgende benævnt "AIG's Elektroniske Tjenester")

og ad andre kanaler (f.eks. fra dine forsikringsanmodnings- og skadesanmeldelsesblanketter, telefonopkald, e-mail og anden kommunikation med os såvel som med taksatorer, sundhedsfagligt personale og andre eksterne samarbejdspartnere, som er engageret i vores forretningsmæssige forhold til dig).

Hvis du har nogle spørgsmål vedrørende anvendelsen af dine Personoplysninger, er du velkommen til at sende en e-mail til persondata@aig.com eller skrive til os på adressen AIG Europe, Dansk Filial af AIG Europe Limited, United Kingdom), Osvald Helmuths Vej 4, DK-2000 Frederiksberg.

Afhængig af din relation til os (f.eks. som forbruger, forsikringstager, forsikret eller skadesanmelder, som ikke selv er forsikringstager, vidne, mægler eller udpeget repræsentant eller anden person med tilknytning til vores virksomhed) kan de Personoplysninger, vi indsamler om dig, omfatte: 

 • Almindelige identitets- og kontaktoplysninger
  Oplysninger om navn, adresse, e-mail og telefonnummer, køn, civilstand, pårørende, fødselsdato og fødselsregistreringssted, kodeord (herunder til vores systemer), uddannelsesmæssig baggrund, fysiske kendetegn, skadehistorik, f.eks. færdselsuheld, fotos, nuværende og tidligere ansættelsesforhold, kvalifikationer og erfaring, tilladelse til at drive virksomhed og medlemsskab af faglige organisationer, tilknytning til forsikringstager, forsikrede eller skadesanmelder samt dato og årsag til død, skade eller invaliditet. 
 • Identitetsnumre udstedt af statslige myndigheder
  Personnumre, pas- kørekorts- eller andre identitetsnumre.
 • Oplysninger om økonomiske forhold samt konto-oplysninger
  Betalingskortnummer, bankkontonummer og konto-oplysninger, oplysninger om tidligere og nuværende låneforhold, kreditvurdering, aktiver, indkomstforhold samt andre økonomiske oplysninger.
 • Oplysninger om sygdomme og helbredstilstand
  Nuværende eller tidligere fysiske, psykiske eller medicinske forhold, helbredstilstand, oplysninger om skader eller invaliditet, medicinske indgreb, personlige vaner (f.eks. rygning eller alkoholforbrug), medicinforbrug og sygdomshistorie.
 • Andre følsomme oplysninger
  I særlige tilfælde kan vi modtage følsomme oplysninger om dit medlemskab af fagforeninger, religiøs overbevisning, politiske holdninger og din families sygdomshistorie eller genetisk information (f.eks. hvis du ansøger om forsikring gennem en distributionspartner, som er en faglig eller politisk organisation eller et trossamfund).  Desuden kan det forekomme, at vi i arbejdet med at forebygge, opklare og efterforske bedrageri modtager oplysninger om din straffeattest eller afsluttede og igangværende civile søgsmål. Vi kan også modtage følsomme oplysninger, som du selv frivilligt giver os (f.eks. hvis du giver udtryk for religiøst-baserede præferencer for særlige medicinske behandlingsformer).
 • Optagelse af telefonsamtaler
  Optagelse af telefonsamtaler med vore repræsentanter og callcentre.
 • Oplysninger, der sætter os i stand til at tilbyde produkter og ydelser
  Lokalisering og identifikation af det forsikrede (f.eks. ejendommens adresse, køretøjets nummerplade eller identifikationsnummer), rejseforanstaltninger inklusiv reservationsnummer, alder på de personer, du ønsker at forsikre, police- og anmeldelsesnumre, oplysninger om dækning/risici, årsag til skadevoldende begivenhed, forsikrings- og skadeshistorie, status som bestyrelsesmedlem eller partner, eller angivelse af anden økonomisk eller ledelsesmæssig interesse i en organisation samt oversigt over dine øvrige forsikringer.
 • Oplysninger vedrørende markedsføringspræferencer og kundefeedback
  Hvis du meddeler os dine markedsføringspræferencer eller deltager i konkurrencer, lodtrækninger eller anden salgsfremmende virksomhed eller deltager i en frivillig undersøgelse af kundetilfredshed. 
 • Brugerprofil på sociale medier og oplysninger fra Apps
  Vi kan modtage visse Personoplysninger om dig, når du bruger vores Apps eller Indhold på Sociale Medier, herunder dit bruger-id på sociale medier og profilbillede, og andre Personoplysninger, som du afgiver til os. Vælger du at knytte din brugerprofil fra et socialt medie, der leveret af en anden udbyder, til enhver af din(e) profil(er) hos AIG's Elektroniske Tjenester, vil Personoplysninger fra din brugerprofil på sociale medier blive delt med os, hvilket kan omfatte Personoplysninger, som er en del af din brugerprofil eller dine venners brugerprofiler.

Vi anvender disse Personoplysninger til at:

 • kommunikere med dig og andre som led i vores virksomhed.
 • sende dig vigtige oplysninger vedrørende ændringer i vores policer, øvrige betingelser og vilkår, AIG's Elektroniske Tjenester og anden administrativ information.
 • træffe beslutning om forsikringsdækning, forsikrings- og assistanceydelser, herunder skadesvurdering, behandling og afgørelse af anmeldelser samt, hvor dette er nødvendigt, at håndtere uoverensstemmelser om forsikringskrav.
 • vurdere, om du er berettiget til at indgå i betalingsordninger samt behandle dine præmieindbetalinger og andre betalinger.
 • sikre øget kvalitet, uddannelse og sikkerhed (f.eks. med hensyn til optagelser af opkald til vore kontaktnumre).
 • forhindre, opdage og efterforske kriminalitet, herunder bedrageri og hvidvaskning af penge, og at analysere og håndtere andre forretningsmæssige risici.
 • gennemføre markedsundersøgelser og  –analyser, herunder tilfredshedsmålinger.
 • sikre dig markedsinformation (herunder information om andre produkter og ydelser, som tilbydes af eksterne samarbejdspartnere) i overensstemmelse med de præferencer, du har meddelt os.
 • individualisere din brug af AIG's Elektroniske Tjenester ved at præsentere oplysninger og reklamer, som er skræddersyet til dine behov.
 • identificere dig over for dem, du måtte sende meddelelser gennem AIG's Elektroniske Tjenester.
 • give dig mulighed for at deltage i konkurrencer og lignende salgsfremmende aktiviteter samt for at kunne administrere disse aktiviteter. Nogle af disse aktiviteter har tilknyttet yderligere betingelser og vilkår, som kan indeholde yderligere oplysninger om, hvordan vi benytter dine Personoplysninger, så vi anbefaler, at du omhyggeligt gennemlæser dem.
 • gøre det muligt at anvende delingsfunktioner på sociale medier.
 • styre vores infrastruktur og forretningsaktiviteter og overholde vores interne retningslinjer og procedurer, herunder hvad angår revision, bogholderi, fakturering og opkrævning, IT-systemer, data og hosting af hjemmesider, undgå nedbrud i forretningens drift samt behandling af data, dokumenter og printerudskrifter.
 • håndtere klager og anmodninger om adgang til data eller til at rette i data.
 • overholde gældende lovgivning og lovgivningsmæssige forpligtelser (herunder love uden for bopælslandet), f.eks. anti-hvidvasknings- og anti-terrorlovgivning, overholde retssikkerhedsgarantier og svare på henvendelser fra offentlige og statslige myndigheder (inklusiv myndigheder uden for bopælslandet).
 • stifte og beskytte juridiske rettigheder, beskytte vore forretningsaktiviteter, såvel som forretningsaktiviteterne i koncernens øvrige selskaber eller hos vores forretningspartnere, samt forsvare vores øvrige koncernselskabers, vores forretningspartneres, dine og andres rettigheder, forretningshemmeligheder og Personoplysninger, sikkerhed og ejendom, og anvende tilgængelige forholdsregler og begrænse vort skadesansvar.

Da vi er en global virksomhed, kan det for at opfylde ovennævnte være nødvendigt at overføre Personoplysninger til samarbejdspartnere i lande med anderledes  databeskyttelseslovgivning end i dit bopælsland (herunder USA og andre lande, hvor reglerne for databeskyttelse adskiller sig fra det land, du bor i), men altid i overensstemmelse med de retsregler, der gælder i dit bopælsland. F.eks. kan vi overføre Personoplysninger med henblik på behandling af internationale rejseforsikringskrav og til at sørge for sundhedsfaglig assistance, når du er i udlandet. Vi overfører oplysninger internationalt til andre selskaber i AIG-koncernen og til tjenesteudbydere, samarbejdspartnere og statslige og offentlige myndigheder.

AIG, Dansk Filial af AIG Europe Limited, United Kingdom kan videregive Personoplysninger til:
  

 • Andre selskaber inden for koncernen
  AIG er et varemærkenavn for AIG Europe, Dansk Filial af AIG Europe Limited, United Kingdom, som igen er en del af Americal International Group, Inc, New York, USA. AIG Europe, Dansk Filial af AIG Europe Limited, United Kingdom er ansvarlig for håndteringen og sikringen af Personoplysninger, som videregives til fælles brug i koncernens selskaber. Adgangen til personoplysninger inden for AIG Group koncernen er begrænset til de personer, som af forretningsmæssige årsager har behov for adgang til oplysningerne.
 • Andre forsikringsvirksomheder og distributionspartnere
  I forbindelse med markedsføring og levering af forsikringsydelser, og i forbindelse med behandlingen af forsikringskrav, kan AIG videregive Personoplysninger til tredjepart, eksempelvis andre forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber, forsikrings- og genforsikringsmæglere samt andre formidlere og agenter, udpegede repræsentanter, distributører, marketingpartnere, finansielle institutioner, børsmæglervirksomheder og andre samarbejdspartnere.
 • Modtagere af dine delingsaktiviteter på sociale medier
  Dine venner, der er forbundet med din brugerprofil på sociale medier, andre hjemmesidebrugere og udbyderen af din brugerprofil på sociale medier i forbindelse med dine delingsaktiviteter på sociale medier, herunder hvis du knytter din brugerprofil fra et socialt medie, der leveret af en anden leverandør af sociale medier, til din profil hos AIG's Elektroniske Tjenester eller hvis du tilgår din brugerprofil hos AIG's Elektroniske Tjenester fra en anden brugerprofil på sociale medier. Ved at forbinde din brugerprofil hos AIG's Elektroniske Tjenester til brugerprofiler på andre sociale medier, giver du os ret til at dele information med udbyderen af din brugerprofil på sociale medier og du anerkender, at brugen af information, vi har delt, vil være underlagt privatlivspolitikken, der er tilgængelig på den anden udbyders hjemmeside for det sociale medie., Hvis du ikke ønsker, at dine Personoplysninger deles med andre brugere eller med dine andre udbydere af din brugerprofil på sociale medier, skal du undlade at knytte dine andre brugerprofiler på sociale medier til din brugerprofil på AIG's Elektroniske Tjenester and undlade at deltage i delingsaktiviteter på AIG's Elektroniske Tjenester.
 • Vore tjenesteudbydere 
  Eksterne tjenesteudbydere så som lægefaglige specialister, revisorer, aktuarer, eksperter, advokater og andre udenfor stående professionelle rådgivere, rejsearrangører og udbydere af lægehjælp, call center operatører, IT-systemer, udbydere af support og hosting-faciliteter, trykkerier, reklamebureauer, markedsførings- og markedsanalyseudbydere, banker og finansielle institutioner, som administrerer vores konti, eksterne taksatorer, eksterne firmaer, der lagrer og styrer dokumenter og data, skade behandlere -vurderingsmænd , bygningskonsulenter, ingeniører, prøvesagkyndige, jury konsulenter, oversættere og lignende eksterne tjenesteudbydere og underleverandører af ydelser, som assisterer os i udførelsen af vores forretningsmæssige aktiviteter.
 • Statslige myndigheder og tredjepart i retssager
  AIG kan også videregive Personoplysninger med statslige og andre offentlige myndigheder (herunder, men ikke begrænset til, arbejdsmarkedsrelaterede erstatningsnævn, domstole, politimyndigheder, skattemyndigheder og efterforskere af forbrydelser) samt tredjemænd, der er part i civile søgsmål samt såvel som deres regnskabsførere, revisorer, advokater og andre rådgivere samt sådanne repræsentanter, som vi måtte finde nødvendigt eller hensigtsmæssigt: (a) med henblik på at overholde gældende lov, herunder gældende lov uden for bopælslandet, (b) af retssikkerhedshensyn, (c) for at kunne svare på henvendelser fra offentlige og statslige myndigheder, herunder offentlige og statslige myndigheder fra andre lande end bopælslandet, (d) for at kunne håndhæve vore forsikringsbetingelser og vilkår, (e) for at beskytte vores og andre af koncernens selskabers erhvervsmæssige aktiviteter, (f) beskytte vores, koncernens øvrige selskabers såvel som dine og andres rettigheder, forretningshemmeligheder og Personoplysninger, sikkerhed og ejendom, og (g) for at gøre det muligt for os at anvende tilgængelige forholdsregler og begrænse vort skadesansvar.
 • Andre tredjeparter
  Vi kan videregive Personoplysninger til betalingsmodtagere, udbydere af nødhjælps assistance (brandvæsen, politi, sundhedsfagligt personale), detailforretninger, medicinske netværk, udbydere og organisationer, rejsearrangører, kreditbureauer, kreditoplysningsbureauer samt andre personer, der måtte være involveret i en hændelse, som ligger til grund for et forsikringskrav, såvel som købere og mulige købere eller andre parter i nogen faktisk eller planlagt omstrukturering, fusion, salg, joint venture, overdragelse eller anden transaktion, som måtte vedrøre samtlige eller dele af vores forretningsaktiviteter, aktiver eller aktier.

  Det kan også forekomme, at du selv videregiver dine Personoplysninger på elektroniske opslagstavler, chat-grupper, profilsider og blogs samt andre af AIG's Elektroniske Tjenester, gennem hvilke du har mulighed for at sende oplysninger og andet materiale (herunder bl.a. vores Indhold på Sociale Medier). Bemærk venligst, at oplysninger, du sender eller afgiver gennem disse tjenester vil blive offentligt tilgængelige og derfor kan være tilgængelige for besøgende og brugere af AIG's Elektroniske Tjenester  og for offentligheden som sådan. Vi opfordrer dig til at være meget påpasselig med at afgive Personoplysninger eller nogen anden form for oplysninger, når du bruger AIG's Elektroniske Tjenester.

AIG tager passende tekniske, fysiske, juridiske og organisatoriske forholdsregler i overensstemmelse med gældende lovgivning om privatlivets fred og datasikkerhed. Desværre er det ikke muligt at give 100% garanti for sikkerhed ved nogen transmission via Internettet eller noget data opbevaringssystem. Hvis du har begrundet formodning om, at din kontakt til os ikke længere er sikker (hvis du for eksempel føler, at sikkerheden for de Personoplysninger, du har givet os, er blevet brudt), bedes du straks kontakte os.  (Se under Hvem skal du kontakte vedrørende dine Personoplysninger). 

Når AIG videregiver Personoplysninger til en tjenesteyder, udvælges denne omhyggeligt med krav om at træffe passende foranstaltninger for at sikre, at dine Personoplysninger forbliver fortrolige. 

AIG tager rimelige skridt med henblik på at sikre troværdigheden af Personoplysningerne i relation til det påtænkte formål og at de er så nøjagtige og fuldstændige, som det måtte være nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne Politik for anvendelse af Personoplysninger. AIG opbevarer Personoplysninger så længe, det måtte være nødvendigt af hensyn til at opfylde de formål, der er beskrevet i denne Politik for anvendelse af Personoplysninger, medmindre en længere opbevaring er nødvendig eller tilladt ved lov. 

Hvis du giver AIG adgang til Personoplysninger om andre personer, forpligter du dig til (a) at oplyse pågældende om indholdet af denne Politik om anvendelse af Personoplysninger, og (b) at indhente eventuelle lovpligtige tilladelser til indsamling, brug, videregivelse og overførelse (herunder på tværs af landegrænser) af Personoplysninger om den pågældende i overensstemmelse med denne Politik om anvendelse af Personoplysninger. 

Vi sikrer os din tilladelse, før vi retter henvendelse til dig i markedsførings øjemed. 

Vi giver dig regelmæssigt mulighed for at fortælle os om dine markedsføringspræferencer. Hvis du har givet os tilladelse og derefter skifter mening, kan du sende en e-mail til marketing.dk@aig.com eller skrive til AIG Europe, Dansk Filial af AIG Europe Limited, United Kingdom, Osvald Helmuths Vej 4, DK-2000 Frederiksberg og oplyse os dine markedsføringspræferencer eller fravælge dem.

Vi bestræber os på at efterkomme dine fravalg inden for en rimelig tidsfrist. Bemærk venligst, at du i forbindelse med fravalg som nævnt oven for ikke vil kunne fjerne dine Personoplysninger fra eksterne samarbejdspartneres databaser, hvis disse tidligere har fået adgang til dine Personoplysninger (dvs. dem, vi allerede har givet adgang til dine Personoplysninger på det tidspunkt, hvor vi reagerer på din anmodning om fravalg). Bemærk endvidere, at hvis du fravælger at modtage henvendelse i markedsførings øjemed fra os, kan vi stadig sende dig anden vigtig administrativ kommunikation, som du ikke kan fravælge.

I visse lande kan personer have ret til på visse betingelser at få adgang til, foretage rettelser i, modsætte sig anvendelse af eller kræve sletning eller hemmeligholdelse af Personoplysninger.  Kontakt os venligst som beskrevet i ”Hvem skal du kontakte vedrørende dine Personoplysninger” herover, såfremt du har sådanne anmodninger, eller såfremt du har spørgsmål eller betænkeligheder angående vores behandling af Personoplysninger. Bemærk venligst, at visse Personoplysninger i overensstemmelse med lokal lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse kan være undtaget fra adgangen til at foretage rettelser, modsætte sig andres adgang til, sletning eller hemmeligholdelse. 

 

“Andre oplysninger” er enhver oplysning, som ikke afslører din specifikke identitet som f.eks.:
  

 • Information fra browsere og elektroniske enheder;
 • Information indsamlet vedrørende brug af Apps;
 • Information indsamlet gennem cookies, pixel tags og andre teknologier;
 • Demografiske oplysninger og andre oplysninger, som du har afgivet, og
 • Sammenstillet information

Vi og vores eksterne tjenesteydere kan indsamle Andre Oplysninger på forskellig vis, herunder:

 • Via din internetbrowser eller elektroniske enhed:  Visse oplysninger indsamles af de fleste hjemmesider eller automatisk via din elektroniske enhed som f.eks. din IP-adresse (dvs. din computers adresse på internettet), skærmopløsning, operativsystem (Windows eller Mac) og version, navnet på producenten af din elektroniske enhed samt model, sprog, internetbrowser (type og version), tidspunkt for besøg, hvilke sider, du har besøgt og navnet og versionen af AIG's Elektroniske Tjenester (såsom Apps), som du bruger. Vi anvender disse oplysninger til at sikre, at AIG's Elekroniske Tjenester fungerer korrekt.
 • Via din brug af App'en: Når du downloader og bruger App'en, må vi og vores tjenesteydere følge og indsamle oplysninger om din brug af App'en, såsom dato og tidspunkt for hvornår App'en på din elektroniske enhed tilgår vores servere, og - baseret på din enheds nummer - filer, der er blevet downloadet til App'en.
 • Anvendelse af cookies:  Cookies er oplysninger, som lagres direkte på den computer, du anvender. Cookies gør det muligt for os at genkende din computer og indsamle oplysninger om, hvilken type internetbrowser, du anvender, hvor længe du bruger AIG's Elektroniske Tjenester, hvilke sider, du besøger, hvilket sprog du foretrækker og den relevante landeside.  Vi kan anvende disse oplysninger til sikkerhedsformål, til at lette navigation på AIG's Elektroniske Tjenester, til at vise information mere effektivt, til at personliggøre din oplevelse, når du bruger AIG's Elektroniske Tjenester, eller til at indsamle statistiske oplysninger om brugen af AIG's Elektroniske Tjenester. Cookies giver os desuden mulighed for at vise dig de reklamer og tilbud, der forventes at appellere mest til dig. Vi kan også anvende cookies til at følge dine reaktioner på vore reklamer, og vi kan anvende cookies eller andre filer til at følge din brug af andre hjemmesider.

  Herunder er en beskrivelse af alle de cookies, vi benytter på vore hjemmesider, hvilke formål de tjener, hvilke oplysninger om dig, de indsamler, og hvad vi bruger dem til:

  • Geo Location cookie – Når en bruger besøger en af vores hjemmesider for første gang, benytter vi brugerens IP-adresse til at aflæse, hvor han eller hun kommer fra. Denne information benyttes til at udlede, hvilken landeside brugeren ønsker at besøge. Denne metode er imidlertid ikke helt præcis, så når brugeren navigerer hen på en bestemt landeside, benytter vi en cookie til at lagre disse oplysninger sammen med oplysninger om, hvilket sprog brugeren valgte til at få vist siden. Næste gang han eller hun besøger siden, læses denne cookie, som herefter kan vise det land og det sprog, der blev benyttet ved brugerens første besøg. Det har den indlysende fordel, at brugeren ikke behøver indtaste den ønskede landeside, hver gang siden besøges. Der hverken indsamles eller benyttes personlige data af denne cookie.
  • Site Catalyst cookie (fra Adobe) – Denne cookie indsamler og analyserer data, der viser hvordan brugeren blev henvist til vores side, og hvordan han eller hun kommunikerer med siden, herunder hvilke produkter vedkommende eventuelt søger efter, hvilket indhold der læses, samt de trin, der fører frem til enten et gennemført køb eller et afbrudt køb. Vi anvender de indsamlede data til et tilpasse vores sider, så de bedre kan imødekomme brugernes ønsker,  og til at vise mere relevant og brugbar information. Den anvendte cookie placeres kun midlertidigt på den besøgendes PC. Den hverken indsamler eller anvender personlige data, men logger derimod en anonym kode, der identificerer brugeren, og denne kode “følger” brugeren på rejsen gennem hjemmesiden. De indsamlede – men anonyme – data anvendes til statistisk analyse.
  • DoubleClick cookies – Her placerer vi en sporingscookie, en såkaldt tracking pixel cookie, på alle besøgendes PC’er af hensyn til vores aktive bannerreklamer. Denne form for cookie benyttes til at registrere, om brugeren tidligere har besøgt vores side og derefter vise en relevant bannerreklame med link til en lignende hjemmeside, en såkaldt affiliated network website. Der indsamles ikke personlige data. Et af de reklamefirmaer, vi benytter, er Google, Inc., der opererer under handelsnavnet  DoubleClick. Der er flere oplysninger om DoubleClick cookies, og hvordan man fravælger DoubleClick reklame-cookies på denne adresse: http://www.google.com/privacy/ads/
  • Affiliate cookie – Vi bruger en tracking pixel cookie, som placeres på den besøgendes PC. Denne cookie indsamler kun transaktions-ID (identificerer eventuelle affiliate-hjemmesider, der har ført brugeren hen på siden) sammen med et dato- og tidsstempel.  Hermed kan vores affiliate-netværk spore eventuelt affiliate-salg og dermed sikre, at den pågældende affiliate bliver krediteret for det henviste salg. Der udveksles ingen personlige data.
  • Optimost cookie – Denne cookie bruges til at indsamle anonyme sessionsdata, som fortæller os, hvornår cookien blev anbragt på den besøgendes PC, hvilket segment, wave og kreative version, den kommer fra. Cookien indeholder et anonymt “besøgs-id”, som er et tilfældigt genereret nummer, der identificerer den besøgende, så der kan skelnes mellem brugere, der besøger siden en enkelt gang og brugere, der vender tilbage til siden. Denne type cookie indsamler ikke personlige data. Se også Optimost’s politik vedrørende personoplysninger på: https://asp.optimost.com/avatar/privacy-policy
 • Pixel tags, web beacons, clear GIF og andre tilsvarende teknologier: Disse teknologier kan anvendes på visse af AIG's Elektroniske Tjenester og HTML-formaterede e-mails til bl.a. sporing af brugernes og mailmodtagernes aktivitet på AIG's Elektroniske Tjenester, til at måle vores markedsføringskampagners succes og til indsamling af data til brug for statistik om brugen af AIG's Elektroniske Tjenester og svarprocenter.

  Vi benytter Adobe’s Omniture analysetjeneste, som anvender cookies og web beacons, der gør, at vi kan lære mere om, hvordan vores hjemmeside benyttes af brugerne, så vi til stadighed kan forbedre siden. Adobe har ikke ret til at anvende de data, vi sender til dem, udover hvad der er nødvendigt for at kunne yde os service. På adressen
  http://www.adobe.com/privacy.html#optout
  kan du finde flere oplysninger om Adobe’s Omniture service, herunder hvordan man slår den fra.
 • Lokationsdata: Med respekt af gældende ret, må vi indsamle lokationsdata fra dit elektroniske udstyr ved brug af f.eks. satellitter, mobilnetværksmaster eller WiFi-signaler. Vi må bruge dit elektroniske udstyrs lokation til at levere individualiserede, lokationsbaserede tjenester og indhold. Vi må i overensstemmelse med dine markedsføringspræferencer, som indikeret over for os, eller i henhold til gældende ret, også dele oplysninger om lokationsdata fra dit elektroniske udstyr kombineret med oplysninger om, hvilke annoncer, du har set og andre oplysninger, som vi indsamler, med vores samarbejdspartnere med henblik på at tilbyde dig mere individualiseret indhold samt at måle effektiviteten af annonceringskampagner. I visse tilfælde vil du være berettiget til at acceptere eller nægte sådan brug og/eller deling af lokationsdata fra dit elektroniske udstyr, men hvis du vælger at nægte sådan brug og/eller deling, kan vi og/eller vores samarbejdspartnere ikke tilbyde dig relevante individualiserede tjenester og indhold.
 • Fra dig:  Visse oplysninger (f.eks., hvor du opholder dig, og hvordan du foretrækker at kommunikere med os) indsamles, når du frivilligt giver os dem. Medmindre disse oplysninger hænger sammen med de Personoplysninger, vil oplysninger af denne type ikke kunne identificere dig personligt.
 • Ved at sammenstille oplysninger:  Vi kan sammenstille og anvende visse typer oplysninger (f.eks. kan vi sammenstille oplysninger med henblik på at udregne hvor stor en procentdel af vore brugere, der har et bestemt telefonområdenummer).  

 

Denne Politik om anvendelse af Personoplysninger omfatter ikke, og vi er ikke ansvarlige for, tredjeparters personoplysninger eller anden praksis, herunder tredjeparter, der driver en hjemmeside eller tjeneste, hvortil AIG's Elektroniske Tjenester linker.  Tilstedeværelsen af et link på AIG's Elektroniske Tjenester er ikke ensbetydende med, at vi eller andre selskaber i vores koncern godkender den pågældende hjemmeside. 

Bemærk venligst at vi ikke er ansvarlige for politikker for og praksis vedrørende indsamling, brug og videregivelse (herunder informationssikkerhedspolitikker) for andre selskaber, såsom Facebook®, Twitter®, Google®, Microsoft ®, RIM/Blackberry® eller andre app-udviklere, app-udbydere, udbydere af sociale medier, udbydere af styresystemer, udbydere af trådløse tjenester eller producenter af elektroniske enheder. Dette gælder også for Personoplysninger, som du videregiver til andre selskaber via eller i forbindelse med AIG'S Elektroniske Tjenester.

AIG's Elektroniske Tjenester henvender sig ikke direkte til personer under 18 år, og vi kræver, at unge under 18 undlader at afgive Personoplysninger via AIG's Elektroniske Tjenester.

Vi reviderer regelmæssigt denne Politik om anvendelse af Personoplysninger og forbeholder os ret til at foretage ændringer på et hvilken som helst tidspunkt med henblik på at afspejle ændringer i vore aktiviteter eller lovgivningen. Vi placerer disse opdateringer på vores hjemmeside. 

Bemærk venligst datoen for seneste opdatering som angivet øverst på denne Politik om anvendelse af Personoplysninger.