Klagevejledning

Klagevejledning

Ønsker du at klage?

Desværre sker det i enkelte tilfælde, at vi er uenige om, hvad du som forsikringstager / sikrede er berettiget til eller med rette kan forvente. I disse tilfælde kan du klage til AIG Europe dansk filial af AIG Europe S.A. Luxembourg på følgende måder:

Brev:
AIG Europe dansk filial af AIG Europe S.A. Luxembourg,
Bryggernes Plads 2
1799 København V

Telefon:
+45 9137 5300

E-mail:
klageansvarlig@aig.com

Til brug for vores behandling af din klage, beder vi dig oplyse policenummer eller skadenummer. Herudover bør klagen indeholde en beskrivelse af det, der klages over.

AIG Europe S.A. tager alle klager fra kunder alvorligt og har etableret følgende klageprocedure for at løse klager hurtigt, retfærdigt og af rette afdeling:

AIG Europe dansk filial af AIG Europe S.A. Luxembourg vil anerkende modtagelse af klagen inden for 3 arbejdsdage og give vores svar på klagen inden for en måned. Hvis særlige omstændigheder forhindrer os i at vurdere klagen inden for en måned, vil vi holde klageren underrettet og oplyse om, hvorfor vi endnu ikke kan besvare klagen.

Er du ikke tilfreds med vores svar på din klage?

Ankenævnet for Forsikring

Hvis vi mod forventning ikke når til enighed, har du som forbruger (det vil sige en fysisk person, der handler uden for sin erhvervs­mæssige aktivitet) mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring. Nævnet behandler klager over alle typer af egne private forsikringer, hvor klagen vedrører et økonomisk mellemværende.

En klage til Ankenævnet for Forsikring skal følge en særlig proces og sendes på et specielt klageskema. Begge dele kan findes på Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside. Det koster 200 kr. at klage til Ankenævnet for Forsikring. Du finder nævnets kontaktinfo her:

Ankenævnet for Forsikring
Østergade 18, 2. sal
Postboks 360
1100 København K

Tlf.: 33 15 89 00 (kl. 10-13)

www.ankeforsikring.dk 

 

Klageproceduren i Luxembourg

Da AIG Europe S.A. er et forsikringsselskab registreret i Luxembourg, har du som forbruger, ud over klageproceduren beskrevet ovenfor, også mulighed for at følge klageproceduren i Luxembourg. Hvis du ikke er tilfreds med svaret fra AIG Europe dansk filial af AIG Europe S.A. Luxembourg, eller hvis der er gået 90 dage, uden du har hørt fra os, har du derfor følgende muligheder:

  • Fremsætte klagen overfor AIG Europe S.A. hovedkontor ved at skrive til AIG Europe S.A. “Service Reclamations Niveau Direction” 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg - Grand Duché de Luxembourg eller via e-mail på aigeurope.luxcomplaints@aig.com;
  • Få adgang til en af de luxemburgske klageinstanser, hvis kontaktoplysninger er tilgængelige på AIG Europe S.A.s hjemmeside  www.aig.lu eller
  • Indgive en anmodning om en udenretslig afgørelse hos Luxembourg Commissariat Aux Assurances (CAA) ved at skrive til CAA, 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, GD de Luxembourg eller pr. fax på +352 22 69 10, eller via e-mail på reclamation@caa.lu eller online via CAAs hjemmeside www.caa.lu.

Alle anmodninger til CAA eller til en af de luxemburgske klageinstanser skal indgives på luxembourgsk, tysk, fransk eller engelsk.

Hvis forsikringsaftalen er indgået online, kan klager også bruge Europa-Kommissionens platform til online tvistbilæggelse (ODR) ved hjælp af følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Klagers ret til at få en sag prøvet ved domstolene påvirkes ikke af, at klager får prøvet sagen via ovenstående klageprocedure.
 

Download materialet på dansk>>

Download materialet på engelsk >>