Kollektiv ulykke

Der er god grund til at tegne kollektiv ulykkesforsikring hos AIG

AIG's Group Plus kollektive ulykkesforsikring en forsikring med fordele og dækninger, der hjælper virksomheder med at sikre deres medarbejdere bedst muligt til en konkurrencedygtig pris. Definitionen på en ulykkesforsikring er ”en pludselig hændelse, der forårsager personskade”

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen dækker varigt mén eller dødsfald som følge af en ulykke. Forsikringen dækker bl.a. ulykke som følge af:

 • Farlig sport
 • Kørsel på motorcykel
 • Krig og terror

Dertil dækker den også:

 • Krisehjælp
 • Transportudgifter
 • Udgifter til ændring af bolig og arbejdsplads
 • Omskolingsudgifter

Produktfordele

 • Med en ulykkesforsikring gennem AIG er virksomhedens medarbejdere sikret økonomisk kompensation ved død eller invaliditet (mén over 5%) som følge af en ulykke.
 • Der er ingen aldersbegrænsning eller krav om helbredsoplysninger.
 • En ulykke anmeldes nemt ved at udfylde den skadesanmeldelse, der findes på AIGs hjemmeside.

Mulige tillægsdækninger

 • ”Plaster på såret”
 • Dækning af behandlingsudgifter
 • Tandskader
 • Tyggeskader