Marineforsikring

Marineforsikring

AIG's marineforsikring dækker professionelle transportaktørers ansvar for skade på gods i den periode, hvor godset er i deres varetægt, som fx speditører, fragtførere, stevedorer eller lignende.

Bred og fleksibel forsikringsdækning

Vi tilbyder løsninger tilpasset kundens reelle behov.

Vores globale aktiviteter er en fordel for dig

AIG kombinerer lokal og global ekspertise og erfaring i vores internationale netværk, ligesom vi leverer global tilstedeværelse for at beskytte vores kunders aktiver.

Hvad dækkes?

Forsikring for ansvar ved ting- og personskade i forbindelse med havnedrift.

PortGuard: Havnedriftansvarsforsikring med dækning for fysisk skade på egen ejendom og driftstabsforsikring for mindre og mellemstore havnedriftvirksomheder

AIG har særlig appetit på:

Havneterminaloperatører
Havnemyndigheder
Stevedore-ansvar
Skipsreparationsfirmaer
Bygning af krigsskibe
Charter-ansvar
P & I (Protect and Indemnity)
PortGuard – produkter for mindre og mellemstore havnedriftsfirmaer