Luftfart

Luftfart

AIG's nordiske Aviation -team har et indgående kendskab både til lokale love og lokale markedsforhold. Vi kombinerer vores globale netværk og lokal ekspertise i vores vurdering af risikoens placering ag ledelsesmæssig eksponering inden for Aviation-risici; lige fra små fly til større lufthavne og luftfatselskaber.

Vores lokale teams servicerer vores kunder som en integreret del af AIG's globale netværk. AIG Aviation forsikrer samlet 80% af verdens større luftfartselskaber, lufthavne og producenter, samt over 5.000 fly hvert år.

65 års erfaring

Med over 65 års erfaring har vi vilje og evne til at finde løsninger til håndtering af risici i forbindelse med luftfartsselskaber, lufthavne, lufttransport og tilknyttede aktiviteter.

En betroet partner

AIG forsikrer samlet 80% af verdens større luftfartselskaber, lufthavne og producenter, samt over 5.000 fly hvert år.

Vi involverer os i skadehåndteringen

Vi har lokale repræsentanter på plads i overalt i verden for at give vores kunder hurtig og direkte støtte, når der er brug for det . Vi fokuserer på at beskytte kundens navn, omdømme og kundegrundlag via hurtige, effektive og innovative løsninger.

Risikostyring og tabsadministration

AIG har et globalt netværk til rådighed med over 500 teknikere, ingeniører, sikkerheds- og risikospecialister. Vi samarbejder med vores kunder om at sikre, at de har et solidt grundlag til at udvikle deres sikkerhedsprogrammer og forbedring af deres operationelle forretningsrisiko.

Hva er det til?

Luftfartselskaber,lufthavne, producenter, distributører og aerospace-faciliteter af enhver art.

Risikohåndtering

AIG tilbyder en lang række værktøjer og programmer til risikoforebyggelse og -håndtering i forbindelse med en skade. Vi leverer med andre ord det nødvendige fundament, hvorpå vores kunder kan opbygge sit individuelle risikohåndteringsprogram. Vi arbejder løbende sammen med vores kunder ved at give konkrete anbefalinger, der fokuserer på hele virksomheden. Bl.a. hjælpe vi vores kunder med at:

• Forbedre sikkerheden i driften
• Reducer risiko for tab
• Bidrage til implementering af sikkerhedsinitiativer

Hvad dækkes?

Luftfartselskab

Vores ekspertise og erfaring gør os i stand til at tilbyde specifikke forsikringsløsninger, der dækker stort set alle aviation-risici. Vi hjælper vores kunder med at håndtere økoniomiske tab, ved at tilbyde de mest omkostningseffektive forsikringsløsninger - ud over at dække den faktiske flyvemaskine.

Ansvar & kasko
• Fysisk skade på eller forlis af fly
• Reservedele
• Kompensation til passagerer og over for tredjepartskrav
• Erstatning for bagage
• Erstatning for fragt

Selvrisikoforsikring
Vi tilbyder mange omfattende løsninger ud over den traditionelle selvrisikoforsikring:

• Selvrisikodækning
• Flerårig tegningsperiode
• Innovative løsninger til risikooverførsel
• Maskinkaskoforsikring for leasede flymotorer
• Genforsikring og captives

Produkter og lufthavne

Vores kunder er fortrinsvist producenter af fly, motorer og reservedele, flyvekontrolenheder, lokale og internationale lufthavnsoperatører, virksomheder der udfører ground services, sikkerhedsfirmaer og servicevirksomheder der udfører arbejde i lufthavnene.

Ansvarforsikring
• Ansvar for producenter af flyskrog og motorer samt komponentleverandører
• Grounding service og operationelt ansvar i lufthavnen
• Ansvarsforsikring for komponenter i sikredes varetægt

Lufthavnsejere og -operatører
• Vi tilbyder forsikringsløsninger, der beskytter de individuelle lufthavne imod risici som operatører
• Operatøransvar kan være begrænset til et specifikt eller enkelte områder i lufthavnen eller dække alle aspekter i luftshavnsdriften

Reparation, vedligeholdelse og service
• Vi dækker driftsområdet, flyejere og producenter - enten individuelt eller via et fælles forsikringsprogram

Motoransvar
• Alle programmer kan udvides til at omfatte ansvar over for tredjemand i forbindelse med skade begået ved involvering af motorkøretøjer på lufthavnsområdet

Generel luftfart

Vi tilbyder luftfart forsikring for kommercielle fly og helikopter operationer både på land og til søs. For den kommercielle sektor tilbyder vi forsikring for planlagt , charter og luft taxaselskaber . Vores helikopter Forsikringen dækker kommercielle og private aktiviteter, herunder passager- og godstransport.

Bemærk, at vi ikke dækker svævefly , ultralette fly, modelfly og luftballoner.

Satellitter

AIG er en af ​​de mest fremtrædende aktører på forsikringsmarkedet indenfor denne højteknologiske industri. Vores ekspertise er opbygget via stor teknisk - og praktisk erfaring fra hele verden.

Vi kan forsikre satellitten både ved opsendelse og under den efterfølgende drift og operation, samt ved evt. returnering til jorden. Forsikringen dækker ligeledes ansvar overfor tredjemand.

Produktoversigt
Et forsikringsprogram hos AIG leverer omfattende dækning mod bl.a.:

• Flyrisiko for løfteraketter
• Opsendelse af satellitter og 1-10 års kredsløb
• Opsendelse og genopsendelse
• Satellit i kredsløb
• Ansvar for skade på tredjemands person eller ting