Multinationale forsikringsløsninger

Et multinationalt udgangspunkt

Uanset om man driver forretning i to eller 200 lande, vil alle virksomheder nyde godt af en pålidelig forsikringspartner, der er leveringsdygtig i skræddersyede multinationale forsikringsløsninger - herunder global viden om lokale markeder, praksis, lovgivning, skatteforhold, eksponering og forsikringsdækning. 

Én verden - mange løsninger

Uanset hvor i verden man befinder sig, har man behov for at vide, at man kan stole på sit forsikringsselskab. Multinationale forsikringsmæglere og kunder vælger AIG på grund af vores brede branchekendskab og håndtering af multinationale forsikringsprogrammer. Efterhånden som globale krav og lokale markeder løbende udvikler sig, kan man være sikker på, at vi holder os ajour med lokale lovgivningsmæssige ændringer, der påvirker vores kunder og deres forretning. Vi går videre end konventionelle forsikringsgivere, så vores kunder har adgang til en række banebrydende services inden for risikohåndtering, som kan mindske vores kunders globale risici

Global Skadeekspertise

Med 9.000 medarbejdere i vores globale skadeafdelinger samt et robust netværk af samarbejdspartnere partnere, vil AIG kunne mobilisere erfarne skadebehandlere til at håndtere et krav eller en skaden, uanset hvor i verden skaden sker. Vores dedikerede medarbejdere sikrer top professionel skadeservice på tværs af kundernes globale forretninger.

Partnerskab i en verden fuld af risici og muligheder

Verden vokser dag for dag - og dermed også risiciene. Når man vælger AIG som forsikringspartner, indgår man i et partnerskab med en medspiller, som er anerkendt for sin innovative tilgang til forsikringsløsninger på tværs af risikofaktorer. Det betyder, at vi kan imødekomme vores multinationale kunders behov for risikooverførsel og selvforsikring, uanset hvor store eller komplekse de måtte være; vi udvikler vores services, efterhånden som vores globale kunders risici ændrer sig.

Multinationale værktøjer og - processer

Vores netværksekspertise og -erfaring er indarbejdet i en række værktøjer og processer for at levere vores multinationale kunder sikkerhed og synlighed i forhold til deres globale forsikringsprogrammer og -aktiviteter. Dette understøttes af vores løbende analyser af centrale markeder, globale risikotendenser og indsigt i tilpassede forsikringsprogrammer, som er udviklet med henblik på at hjælpe vores kunder med at optimere deres multinationale forsikringsdækning.

Effektiv og proaktiv processtyring 

Ændringer i den måde multinationale virksomheder drives på, er afgørende for forsikringsdækningbehovet. Vores proaktive processer identificerer kundens udfordringer og forsikringsbehov i tid inden policens ikrafttrædelse og fornyelse. Dette sikrer effektiv implementering, overholdelse af regler, kontraktsikkerhed og problemfri behandling af skadesager efterfølgende.

 

Global multinational service i verdensklasse 

Vores investering i teknologi og medarbejdere sikrer global ensrettet og problemfri service, uanset hvor i verden man befinder sig.

Nyt! ’Navigering I Multinationale Risici’ Online KursusAIG Multinational er glade for at kunne tilbyde et gratis online uddannelsesforløb med formål at hjælpe mæglere og kunder med at håndtere deres globale eksponering. Disse kurser, der tilbydes på grundlæggende og let øvede niveauer, er fokuseret på de stadigt udviklede kompleksiteter og udfordringer, som multinationale risici giver, og de overvejelser og krav, der er nødvendige for at behandle dem gennem et multinationalt forsikringsprogram.

Kontakt din AIG Broker Engagement kontaktperson for at få mere at vide om mulighederne for tilbud af uddannelse.

Klik her for at registrere og begynde læringsrejsen.

Risk Management Services forklaret

Teknisk tabsstyring

Vores kunder har én enkelt AIG-kontakt som sikrer, at deres virksomhedsdrift i forskellige lande har de rette lokale ressourcer. Vi leverer avancerede forretningsløsninger med solide sporings- og benchmarking-systemer, som understøtter tabsforebyggende strategier på tværs af globale virksomheder.

Katastrofemodellering

Det kan være en stor fordel at have adgang til vores omfattende globale teknik- og analyseeksperterise, således at man kan identificere og styre sin globale katastrofehåndtering. Analyser giver unik indsigt, som understøtter globale risikostyringsbeslutninger og kontinuitet i driften.

RiskTool Advantage

RiskTool Advantage er en programpakke med over 100 videokurser om sundhed og sikkerhed for medarbejdere, som hjælper med at uddanne vores kundernes personale, tester deres viden og mindsker risikoen for ulykker på arbejdspladsen og vejene. Medarbejdere kan gennemføre kurserne når som helst og hvor som helst.

Produktansvarstjeneste

Vores service indenfor produktansvar er designet til kunder der udvikler, fremstiller eller distribuerer produkter, da vi hjælper med at uddanne personale om det fulde omfang af virksomhedens eksponering indenfor produktansvar. Vi leverer nærmere beskrivelser af strategier for forebyggelse og risikobegrænsning samt tester personalets viden, således at risiciene minimeres. 

Styring af cybertab

Konstant stigende cyberrisici er højeste prioritet i virksomhederne i dag, og det er altafgørende at have sikkerhed i verdensklasse med henblik på at reducere de medfølgende cyberrisici. AIG's brede sortiment af skadeforebyggende tjenester mod cybertab bidrager til at styrke forsvaret mod en af tidens mest uforudsigelige trusler for globale virksomheder.

Casestudier inden for multinationale erstatningssager

Multinational masterpolicedækningsrespons for bestyrelsesansvarsforsikring

Vores multinationale kundes franske datterselskab blev beskyldt for brud på lokale konkurrenceretslige regler. Beskyldningerne blev fremsat af en ny virksomhed på det relevante marked, som var grundlagt af den tidligere direktør for selskabet. Der fremsattes påstande om, at vores kunde lagde handelshindringer i vejen for den nye virksomhed og forringede dens evne til at konkurrere. Dette gjordes ved at sprede urigtige rygter om selskabets produkter, deres kvalitet, samt påstand om underslæb i selskabets ledelse. Vores kundes direktion- og bestyrelsesansvarsforsikring i Frankrig omfattede ikke dækning for dette (hvilket er den lokale markedspraksis), men masterpolicen var udformet således, AIG's financial lines-team kunne føre et succesfuldt forsvar af kundens interesser.

Respons på forestående katastrofer

Der var tale om alvorlige forestående oversvømmelser i Queensland, Australien, et område på størrelse med Tyskland og Frankrig tilsammen, hvor AIG havde adskillige multinationale kunder. Vores skadeeksperter blev strakt aktiveret for at hjælpe de berørte kunder med at identificere nærliggende trusler og aftale forebyggende foranstaltninger.

Respons på opståede katastrofer

Efter en tid med kraftig regn og oversvømmelser var store dele af vores multinationale kundes hotel dækket af mudder og slam fra spildevand, hvorfor det var vigtigt at handle hurtigt. På grund af forudgående planlægning var AIG i stand til hurtigt at entrere med den rigtige ekspert, og vores kundes hotel blev fuldstændigt rengjort, desinficeret, restaureret og genåbnede før alle andre i området. Det gav vores kunde en fordel i forhold til sine konkurrenter i området efter katastrofen.

Eksperter inden for tekniske ydelser - overalt, hvor der er behov for dem

En af vores multinationale kunder rejste krav om erstatning for skader på en reklamesportsvogn i Bulgarien. Skaderne betød, at køretøjet var totalskabdet og måtte efterlades i Bulgarien. Det var altafgørende med en sagkyndigs inspektion af bilen, men der var ingen tilgængelige lokale eksperter. Det var ikke muligt at fragte bilen til Italien til inspektion på grund af told- og skatteregler. Men situationen blev løst af AIG: ved hjælp af vores globale netværk fandt vi frem til de rette specialister i Grækenland, som vi fløj til Bulgarien for at inspicere køretøjet, og sagen blev afsluttet.

Vores løfte om tabsopgørelse inden for syv dage

"I tilfælde af en større skade på bygning eller løsøre, udbetaler vi inden syv dage op til 50% af et aftalt og anslået erstatningsbeløb"

En større brand på vores multinationale kundes fabrikslager spredte sig til flere etager og forårsagede betydelige brand- og røgskader på bygninger og lagervarer. Vores taksator, som var på stedet inden for 24 timer, fastsatte straks ansvaret, og AIG kunne forudbetale £ 5 mio. inden for syv dage, hvilket vores kunde i høj grad påskønnede.

Tsunamien i Japan

Det store jordskælv i Japan 2011 og efterfølgende tsunamien og de nukleare skader, udløste Japans største krise siden anden verdenskrig. Skælvet dræbte tusinder af mennesker, skabte omfattende materielle skader og ødelæggelser på private hjem og virksomheder. Vores skadeteams leverede tonsvis af nødforsyninger af fødevarer, vand og benzin til berørte områder i hele regionen med lastbiler, kurérer og private fly. Vores informationssystemer gjorde det nemmere at levere den nødhjælp, hvor der var mest brug for dem, og vores medarbejdere på stedet, var fx udstyret med iPads for at gennemføre skadebehandlingen så hurtigt og fleksibelt som muligt.

Spørsmål om multinationale forsikringsløsninger?

For at lære mere om, hvordan AIG's multinationale eksperter kan hjælpe dig og dine kunder;

Broker Resources

 Discussing Multinational with your clients