Politisk risiko

Politisk risiko

Tab kan opstå som følge af uforudsigelige udenlandske regeringshandlinger, politisk opstand, inkonvertibel valuta eller manglende betaling af statsgæld og statsobligationer. AIG kan være din forsikringspartner i forhold til disse risici. Fleksibilitet, stabilitet og erfaring inden for Politisk risiko-forsikring.

AIG har i mere end 35 år hjulpet investorer, finansielle institutioner og erhvervskunder med at beskytte deres oversøiske interesser mod en bred vifte af politiske farer. Virksomheder har brug for en stærk partner til at beskytte sig, uanset om det er virksomhedens ejendom, indkomst eller formue, der måtte være udsat for potentielle tab. Tab kan opstå som følge af uforudsigelige udenlandske regeringshandlinger, politisk opstand, inkonvertibel valuta eller manglende betaling af statsgæld og statsobligationer. AIG kan være denne partner.

OM AIG – POLITISK RISIKO FORSIKRING

 • Vi har tilbudt politisk risiko-forsikringer i mere end 35 år, og har markedets største genforsikringsandel af politisk risiko
 • Vi har et veletableret globalt netværk, der spænder over mere end 200 lande, så vi kan være der når vores kunder har brug for os
 •  I en skadesituation stilles de nødvendige eksperter til rådighed, lige fra økonomer og advokater til forhandlere, for at  begrænse tabet
 • Første private forsikringsselskab, der blev medlem af Berne Union (førende organisation for eksportkredit og investeringer i branchen)

KUNDEPROFILER

 • Produktion – tung industri, kemikalier, mad og drikke mv.
 • Byggeri
 • Minedrift
 • Olie og Gas
 •  Landbrug
 •  Forsvar
 • Telekommunikation
 • Engros / detail