Captives

Captives

En captive-løsning er blot et af flere mulige alternativer til den traditionelle fastpræmieløsning (risk transfer) under den fælles overskrift "risk management", som bl.a. indeholder løsninger baseret på det aktuelle skadesforløb og høje selvrisikoprogrammer. 

Captive-programmer

Et captive kan anvendes på flere forskellige måder:

Som frekvensprogram, hvor Captivet tager risikoen for frekvenslaget, hvor de fleste skader sker, eller som katastrofeprogram, hvor captivet holder risikoen for store ekstraordinære skader, der ligger ud over det forventede frekvenslag. De to muligheder kan desuden kombineres.

Programmer reguleret på basis af det aktuelle skadeforløb.

I stedet for at betale et forsikringsselskab for at tage hele risikoen, bygges programmet op således, at virksomheden i sidste ende selv betaler for sine frekvensskader. Der sættes et loft over hvor meget den enkelte skade kan belaste skadesforløbet, og de forventede skader maksimeres til en procentdel af de forventede skader - og heri ligger forsikringsmomentet.

Høj selvrisiko programmer
Forsikringstageren holder en stor del af risikoen i form af en stor selvrisiko. Der betales en traditionel forsikringspræmie for skader der overstiger selvrisikoen.

Overblik og dækninger

Generelt undgår virksomheden at bytte penge med forsikringsselskabet, og får samtidig fuld fordel af et forbedret skadeforløb, såfremt der tages initiativer til skadeforbedring.

Hvilken løsning man skal vælge afhænger af virksomhedens konkrete behov og ønsker. Af forskelle kan blandt andet nævnes:

Captive-programmer

Captivet giver virksomheden adgang til reassurance, samt mulighed for at minimere præmiefluktuationer over tid.

Programmer reguleret på basis af det aktuelle skadeforløb

Forsikringsprogrammet indeholder en forsikringsdel, således, at virksomheden stadig har mulighed for i et vist omfang at kunne budgettere sine udgifter.

Høje selvrisiko-programmer

Virksomheden får et mere fordelagtigt cashflow, idet der løbende kun afregnes de faktisk betalte skader.

Disse to typer af alternative løsninger er mindre omkostningsfulde end captive-løsning, idet omkostninger i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af et captivet forsvinder.

Hvorfor AIG

AIG håndterede det første captive-program i 1945. Igennem de sidste mange år har vi administreret hundredevis af captive-ordninger, og håndterer i dag alene i Europa mere end 70.000 captive-skader og over DKK 10 mia. i captive-præmie om året. Denne unikke erfaring er forankret både regional og lokalt; blandt andet via dedikerede ressourcer og eksperter på området.

Vi har flere års lokal erfaring med mange af de største og mest komplekse captive-løsninger i Danmark, som omfatter præmie- og policehåndtering (fronting) og praktisk skadehåndtering for alle brancher.

Som en del af vor ekspertise, har vi it-løsninger og værktøjer til håndtering af både cashflow og skadebehandling for captiver og andre komplicerede forsikringsløsningsprogrammer.

Vort unikke globale netværk har stor erfaring med håndtering af disse forsikringsløsningsprogrammer uanset hvor i verden virksomheden befinder sig. Dette er funderet igennem håndtering af captiver for nogle af de største virksomheder i verden.

Alle kunder er unikke, og vores løsninger bygger på vores kunders individuelle og unikke behov og ønsker. Kreativitet, proaktivitet og benchmarking af muligheder er helt grundlæggende for os – også indenfor captiver og lignende komplicerede forsikringsløsningsprogrammer.

 

Skader

Skader under captive-programmer behandles som skader under øvrige forsikringsprogrammer.