Professionel ansvarsforsikring

 

Professionel ansvarsforsikring

Selv de mest påpasselige virksomheder kan blive mødt med krav om betaling af økonomisk tab som følge af fejl eller forsømmelser foretaget i forbindelse med leveringen af virksomhedens professionelle services eller rådgivning.

 

Daglig beskyttelse

Hver dag skal professionelle træffe vanskelige beslutninger, og kan som følge af disse beslutninger blive mødt med erstatningskrav. En professionelle ansvarsforsikring fra AIG giver hele den professionelles team mulighed for trygt at kunne udføre sit arbejde, uden at altid at skulle se sig over skulderen.

Forskellige risici forskellige dækninger

Vi forsikrer en lang række professionelle aktiviteter og ved, at der er stor forskel på risici. Det er årsagen til, at vores forsikring skræddersyes og tilpasses virksomhedens faktiske behov.

Erstatningskrav og skadebehandling

Vi har stor erfaring med at behandle erstatningskrav mod professionelle. Vores skadesbehandling-teams er specialister indenfor professionelt ansvar, og forstår vigtigheden i et hurtigt svar og i at stille med det stærkst mulige forsvar.

Altid ro i sindet

Den professionelles kan som følge af sine beslutninger blive mødt med erstatningskrav, som måske først rejse flere år senere.

Hvem er det til?

Vi leverer professionel ansvarsforsikringsdækning til oftest større virksomheder (minimumspræmie EUR 10.000) indenfor en lang række industrier. AIG har særligt appetit på:

 • Projektansvar
 • Arkitekter & Ingeniører
 • Management- eller marketingkonsulentfirmaer
 • It-virksomheder, e-handel eller call-centre
 • Vikarbureauer
 • Medie- og kommunikationsselskaber
 • Telekommunikationsselskaber

Hvad dækkes?

Dækning for krav rejst om faktisk eller formodet erstatningsansvar som følge af ydførelsen af den professionelle ydelse:

 • Uagtsomhed ved fejl eller udeladelser, der fører til erstatningskrav
 • Forretningsafbrydelse for tredjemand
 • Injurier og krænkelse af privatlivets fred
 • Krænkelse af intellektuel ejendomsret, copy-right og varemærker (undtagen patenter)
 • Visse bødestraffe og skatter
 • Omkostning i forbindelse med tab, destruktion eller forringelse af dokumenter
 • Repræsentation i retssag

 Undtagelser

 • Ansvar i kontrakt
 • Person- og tingskade
 • Erstatningskrav for eksisterende forhold
 • Forsikredes forsætlige handling
 • Datterselskab / tilknyttede aktiviteter (erstatningskrav mellem selskaber i samme koncern)
 • Offentlige myndigheder
 •  Insolvens
 • Falsk eller vildledende reklame
 • Patentrettigheder
 • Garanti for fremtidig værdi og indtjeninge

 FAQ

Q: Hvilke oplysninger skal AIG bruge for at give et tilbud?
A: Udfyldt spørgeskema

Q: Er det muligt kun at dække en professionel aktivitet delvist?
A: Nej, AIG's professionelle ansvarsforsikring dækker hele aktiviteten.

Q: Dækkes eksterne konsulenter for den forsikrede?
A: Ja, når de arbejder for den forsikrede og løbende betales for deres arbejde.

Q: Gælder forsikringen tilknyttede selskaber eller datterselskaber?
A: Nej, den professionelle ansvarsforsikring dækker erstatningskrav mellem den forsikrede og tredjemand.

Q: Hvordan dækker forsikringen?
A: På grundlag af krav rejst; dvs. at forsikringen dækker erstatningskrav rejst første gang i løbet af forsikringsperioden.