Merger & Acquisitions

Merger & Acquisitions forsikring

Enhver virksomhedsoverdragelse kan være forbundet med risiko for brud på sælgers garantier og manglende fleksibilitet i forhold til sælgers rådighed over købesummen, når handlen er gennemført.

Warranty & Indemnity-forsikringen giver dig større fleksibilitet, og sikrer værdierne i din virksomhed i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Hver forsikring er en skræddersyet løsning, der passer særligt til den enkelte transaktion.

Overblik og dækninger

Warranty & Indemnity-forsikringen dækker det økonomiske tab, din virksomheder lider, hvis de garantier, der er blevet givet i forbindelse med køb eller salg af en virksomhed, viser sig at være ukorrekte.

Hvem kan tegne forsikring?

Både køber og sælger vil have udbytte af en Warranty & Indemnity-forsikring, og begge parter i en virksomhedsoverdragelse kan være forsikringstager.

Købere får dækning for tab som følge af brud på sælgers garantier, hvilket giver købere mulighed for at opnå dækning direkte fra AIG uden først at skulle sagsøge sælgeren.

Sælgere får dækning for tab som følge af krav rejst af købere som følge af brud på sælgers garantier.

Skader

I tilfælde af skade på en M&A-police beder vi dig kontakte vores skadeafdeling på tlf. (+45) 91 37 53 00 for at aftale det videre forløb.