Kontamineringsforsikringen

Kontamineringsforsikring

Kontamineringsforsikringen giver en bred beskyttelse mod de økonomiske tab, som en virksomhed kan blive udsat for ved tilbagekaldelse af potentielt farlige eller defekte produkter fra markedet.

AIG's kontamineringsforsikring yder ikke alene dækning mod driftstab og genoprettelsesomkosninger som følge af en hændelig eller ondsindet kontaminering, men giver også adgang til rådgivning omkring krisestyring og skadeforebyggende serviceydelser udført af internationale crisis management-specialister.

NOVI Product Recall Cost Estimator

Ny AIG service giver føde- og drikkevareproducenter mulighed for omkostningsfrit at kvantificere deres produkttilbagekaldelsesrisiko.

Prøv vores NOVI produkttilbagekaldelse omkostningsestimator her.