Bestyrelse- og direktionsansvar

Som ledelsesmedlem har man ansvar for virksomhedens økonomiske situation, og dermed ansvar for virksomhedens tab. AIG kan dække visse af de tab, som er eller kan føre til ansvar for ledelsesmedlemmer.

Fem grunde til at tegne ledelsesansvarsforsikring?

#1

Det er et personligt ansvar

Er man bestyrelsesmedlem eller direktør er man personligt ansvarlig for de tab andre lider som følge af ens fejl. Det vil sige man kan miste huset, sommerhuset, bilen, pensionsopsparingen eller andre personlige værdier, hvis uheldet er ude.

#2

Ulønnede ledelsesmedlemmer har det samme ansvar

Det spiller ingen rolle for det personlige ansvar, om man er medarbejderrepræsentant eller ikke modtager penge for at sidde i bestyrelsen. Man er fortsat personligt ansvarlig.

#3

Det gælder også i foreninger

Bestyrelsen i en forening er underlagt det samme ansvar som bestyrelser i store virksomheder. Det samme gælder fonde og andre organisationer.

#4

Advokatens egen forsikring kommer sjældent de øvrige til hjælp

Særligt i bestyrelser med deltagelse af advokater tror mange, at advokatens ansvarsforsikring kommer resten af bestyrelsen eller direktionen til undsætning. Det er sjældent tilfældet, så det kan blive en dyr fejltagelse.

#5

Forsikringen hjælper også, selvom der ikke er begået fejl

Mange erstatningskrav mod ledelsen bunder i andre uoverensstemmelser, og har derfor ikke altid den store juridiske holdbarhed. Men de er meget dyre at forsvare sig i mod, og forsvarsomkostningerne kan sagtens løbe op i flere millioner kroner.

Hvad dækkes?

Yder dækning til alle selskabets ledelsesmedlemmer;

  • Advokatomkostninger
  • Dækker forsikringstagers datterselskaber
  • Dækning af personer i tilfælde af manglende overholdelse af ansættelseslovgivning
  • Specifik udvidelse og værdiskabende services, skræddersyet til hver kunde

Hvem er dækket?

Alle virksomheder bør overveje at tegne direktion- og bestyrelsesansvarsforsikring for ledelsesmedlemmer i selskabet.

Forsikringen synes særlig relevant for ledelsesmedlemmer i SME-segmentet, da over halvdelen (53%) af de rejste krav sidste år på en bestyrelse- og direktionsansvarsforsikring hos AIG vedrørte dette segment.

 

Ledelsesansvarsforsikringen dækker personer, der sidder i bestyrelser, direktioner eller lignende positioner for de erstatningskrav, der måtte blive rettet mod dem. Dækning omfatter hele koncernen.

Forsikringen kan tegnes for både offentlige - og private virksomheder, samt partnerskaber og NGO'er.

Ledelsesansvar

Ledelsesansvaret for et medlem af en direktion eller bestyrelse er individuelt, men ledelsen kan blive kollektivt ansvarlig. Solidarisk hæftelse kan derfor pålægges ledelses, således at lederen kan komme til at hæfte for andre lederes fejl eller undladelser. AIG dækker alle ledelsesmedlemmer, som vil kunne ifalde ansvar som medlem af direktionen eller bestyrelsen.

Ekspertbistand

Der er flere og flere statslige organer og myndigheder, som kan foretage undersøge af en virksomhed. Juridisk ekspertvejledning hjælper med til at stoppe en situation, før den kan blive alvorlig. AIG dækker omkostninger til ekspertvejledning forbundet med sådan undersøgelser.

Global markedesleder

AIG er global markedsleder indenfor bestyrelse- og direktionsansvarsforsikring, og vi sikrer, at vores kunder beskyttes mod nye og fremtidige risici. Vores ekspertise omfatter hjælp fra vores skadesafdeling, som kan trække på erfaringen fra et globalt netværk. Alene de sidste 10 år har vi i Danmark haft skadesudgifter på 500 mio. kr. og har behandlet over 300 skader – og vi er her stadig.

Det bedste forsvar

Undersøgelser og retssager er både tidskrævende og dyre. Bestyrelse- og direktionsansvarsforsikring fra AIG er ledelsesmedlemmernes garanti for bedst mulig juridisk assistance fra det øjeblik krav rejses. Også disse omkostninger er omfattet af dækningen under AIG's direktion- og bestyrelsesansvarsforsikring