Arbejdstvist

Arbejdstvist

Arbejdstvistforsikring dækker både selve koncernen, ledelsen og de ansatte i forbindelse med uoverensstemmelser mellem arbejdsgiveren og de ansatte, samt i forbindelse med uoverensstemmelser ansatte imellem.

Dine medarbejdere er mere retsbevidste

Det er vores erfaring, at der er en stigning i antallet af voldgiftssager om ansættelsesforhold. Men også flere ansættelsessager afgøres udenretsligt.

Mere lovgivning

Der er i dag en lang række regler, som virksomheden skal følge med i, herunder diskriminationslovgivningen. Forsikringen hjælper at beskytte både virksomheden og ledelsen.

Kan din ledelse følge med?

Der forventes meget af arbejdsgiveren i håndteringen af sagsanlæg rejst af medarbejdere. Bevisbyrden ligger tungt på arbejdsgiveren. De specifikt definerede procedurer skal følges; ellers tabes sagen måske på grund af formelle fejl. Det er meget at skulle holde styr på.

Stigende udgifter til arbejdstvister

Sagerne bliver dyrere, idet de tilkendte erstatningsbeløb hæves år for år. Virksomheden bør også tegne forsikring for advokatudgifter.

Håndtering af dit omdømme

En offentlig sag kan skade både selskabets og ledelsens omdømme. Vores kunder får adgang til PR-rådgivning med henblik på håndktering af kommunikationskrise.

Analysehjælp

Selskabet og dets datterselskaber kan bede en selvstændig ekspert om hjælp til at få afklaret omstændighederne ved en arbejdstvist.

Hvem er det til?

Forsikringstagere er:

  • Selskabet der tegner forsikringen og dets datterselskaber.
  • Medarbejdere og ledelsesmedlemmer hos forsikringstager og dennes datterselskaber.
  • Ægtefælle eller partner til medarbejdere og ledelsesmedlemmer.
  • Bobestyrer.

Hvad dækkes?

Dækker virksomheden og alle medarbejdere.