Udviklingen af Risikolandskabet og dets Indvirkning på vores Rejsemønstre

Det seneste år har været en tid præget af usikkerhed og nye tendenser. Samfundets tilpasningsevne er blevet sat på prøve, og dette afspejles især ved udviklingen af vores internationale rejsemønstre.

Nye tendenser

2020 markerede en tid hvor de typiske rejsemønstre som vi har set de seneste par år, blev vendt op og ned. Ferierejser til udlandet faldt med 2 mio. mens rejser til Danmark omvendt steg med 2 mio., hvilket kan ses som følge af de rejserestriktioner der blev pålagt i forbindelse med COVID-19[1]. Det tyder dog på, at den danske rejselyst for udlandet så småt er ved at vende tilbage. Tal fra rejseportalen Momondo viser, at antallet af flysøgninger på deres hjemmeside i juni 2021 næsten er nået op på samme niveau som den var tilbage i 2019, hvilket er første gang i næsten to år, og at den hertil forudses fortsat at stige[2]. Forventningerne er derfor at vores rejsemønstre, både for ferie og erhverv, gradvist bevæger sig tilbage til normalen, og måske endda fremadrettet opnår en forstærket interesse for de internationale rejsemål på den anden side af pandemien.

Fra pandemiudbruddets begyndelse til den gradvise immunisering af befolkningen, er virksomheder og medarbejdere blevet påvirket. Teknologiens rolle i vores hverdag har været i fokus, og dertil hvordan vores livsstil og adfærd har kunne ændre sig på baggrund af denne. Pendling er for mange blevet skiftet ud med work-from-home, og samtidig er koncepter som ’digital nomadisme’, der fremhæver global mobilitet, blevet mere udbredt. Hertil kan også nævnes udstationering af medarbejdere, som forventes fortsat at stige på et globalt plan. De fysiske begrænsninger bliver derfor langsomt udvisket i takt med at flere og flere jobfunktioner digitaliseres, og i mange tilfælde efterhånden kan udføres hvorfra i verden personen måtte ønske, så længe de har en computer med under armen.

Virksomhederne leder efter nye forsikringsløsninger

Nye løsninger udvikles for at afspejle de nye rutiner og risici som vi oplever med vores skiftende adfærd. Samtidig, opstår der en større bevidsthed om sundhed og de tilknyttede økonomiske risici. Skiftende tendenser betyder at virksomheder leder efter nye forsikringsløsninger til at beskytte dem og deres medarbejdere. Hos AIG imødekommer vi disse udviklinger gennem konstant forbedring og innovation af vores produkter, så vi bedst muligt kan tackle de nye udfordringer og opretholde tryghed for vores kunder. Vi har i den forbindelse bl.a. udarbejdet en karantænedækning, der sikrer den erhvervsrejsende mod uventede afbrydelser på deres forretningsrejser, hvis de f.eks. pålægges at skulle gå i isolation under deres ophold i udlandet.

Med en stigende bestand af danske expats og erhvervsrejsende, bliver det essentielt at skabe løsninger, der kan sikre enhver virksomheds medarbejdere, så de trygt kan udføre deres opgaver uden geografisk begrænsning. For den fremtidige arbejdsstyrke, der peger i retning af en stigende global mobilitet, er det derfor afgørende for virksomheden såvel som den individuelle medarbejders velvære, at de er beskyttet mod uforudsete risici.

AIG har løbende fokus på at udvikle vores udstationeringsforsikring baseret på de forskellige tendenser i samfundet og dermed sikrer vi, at den ansatte samt eventuelle familiemedlemmer hele tiden har den bedste tryghed med sig under sin udstationering. Det samme gør sig gældende for vores erhvervsrejseprodukt hvor vi løbende søger at finde nye løsninger, der kan bevare trygheden for vores kunder og deres medarbejdere i forbindelse med de skiftende rejsemønstre.

Lær mere om nye tendenser i markedet

AIG afholder den 22. september kl. 9:00-10:00 webinaret Forretningsrejse og Udstationering: Nye tendenser i Markedet, hvor vores oplægsholdere fortæller om trends i markedet og vores nye løsninger på udstationeringsforsikring samt opdateringer af vores erhvervsrejseprodukt for at imødekomme nye behov i markedet.

Du kan tilmelde dig via dette link.

 

 

Referencer 

[1] Danmarks Statistik (2021): Rekord mange ferierejser i Danmark, Link: https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=32749

[2] Mortensen, M.W. & Neupert, S. (2021): Danskernes rejselyst er vendt tilbage, og billetterne er rekordbillige, TV2, 25.06.2021, Link: https://nyheder.tv2.dk/business/2021-06-25-danskernes-rejselyst-er-vendt-tilbage-og-billetterne-er-rekordbillige