Transformation af bilindustrien

Transformation af bilindustrien - og konsekvenserne for forsikringsindustrien

Som følge af bilindustriens natur, art og betydning i en moderne og mobil samfundsstruktur oplever industrien stigende omstillingsmæssige udfordringer. AIG har udviklet et notat, som behandler de udfordringer og tendenser, som branchen i skrivende stund står overfor, sammenholdt med forsikringsbranchens relevans i forbindelse med denne udvikling.

Artiklen er skrevet ud fra et forsikringsselskabs perspektiv, men den er også relevant for forsikringsmæglere, forbrugere og andre interessenter i bilindustrien.

Klik her for at downloade og læse mere.