Opdatering om håndterede cyberskader i Norden 2018

I de senere år er antallet af cyberhændelser steget, mens databeskyttelsesreglerne er blevet strengere, især i Europa med indførelsen af ​​GDPR.

I 2018 håndterede AIG over 30 cyberskader i Norden, hvilket er en markant stigning sammenlignet med 2017. De mest almindelige skader er relateret til eksterne indtrængen, såsom phishing og virusangreb, cyberekspression og DDOS-angreb.

Som cyberforsikringsselskab i de nordiske lande har AIG erfaring med at håndtere forskellige typer cyberskader i en række industrier og geografiske områder.

I vores seneste artikel giver vi en opdatering på håndterede cyberskader i de nordiske lande i 2018.

Klik her for at downloade materialet og læse mere.