Øget risiko for gruppesøgsmål i USA imod nordiske børsnoterede virksomheder

Pt. handles 31 danske virksomheders aktier i USA Over the Counter som ADRs (American Depositary Reciepts). Størstedelen af ​​disse papirer handles gennem de mindst regulerede Level 1 ADR'er, da man længe betragtede dette som en lavrisiko-metode for at tilbyde amerikanske investorer at handle i udenlandsk noterede aktier.

Imidlertid antyder en nylig afsagt kendelse ved en amerikansk domstol, at krav om erstatning for tab imod ledelsesmedlemmer i de pågældende virksomheder vil kunne rejses ved amerikanske domstole - og ikke som ellers antaget en dansk eller nordisk domstol.

For nylig led selskabet Toshiba et nederlag ved de amerikanske domstole som følge af et gruppesøgsmål, hvor selskabet og ledelsen personligt blev sagsøgt for at afgive vildledende oplysninger.

Toshiba har anmodet om at få sagen prøvet ved den amerikanske højesteret, men beslutning herom kan risikere at blive forsinket indtil 2020.

Indtil da befinder udenlandske børsnoterede virksomheder og deres ledelser sig i et limbo. I praksis betyder det, at den juridiske risiko for at blive sagsøgt ved en amerikansk domstol af amerikanske ADR-ejere er steget for bestyrelsen og direktionen i udenlandske børsnoterede selskaber. Dette kan føre til høje omkostninger for ledelsen i de berørte virksomheder til juridisk bistand og til betaling af eventuelle erstatningskrav til de amerikanske investorer - efterfulgt af potentielt pålæggelse af højere bøder.

Dermed er risikoen for personlige erstatningskrav for bestyrelses- og direktionsmedlemmer i nogle danske børsnoterede virksomheder steget markant som følge af udviklingen i USA.

AIG's ekspert i American Depositary Receip, Senior Financial Lines Underwriter, Nima Rafiee, har begået et skriv, som forklarer baggrunden og vejleder i risikoreduktion for eksponerede nordiske virksomheder.

Klik her for at læse og downloade materialet.