Multinational forsikringsmæglerundersøgelse

AIG gennemførte i efteråret 2018 en spørgeskemaundersøgelse i de fire nordiske lande iblandt samarbejdende forsikringsmæglere, som arbejdede med multinationale forsikringsprogrammer som deres primære hovedbeskæftigelse.

Formålet med undersøgelsen var, at vurdere og benchmarke forsikringsmægleres oplevelser med AIG's multinationale teams, hvorved AIG opnår indsigt i udenforståendes oplevelse af AIG som forsikringsgiver.

Slutmålet med undersøgelsen er derfor at forbedre den overordnede kundeoplevelse for både forsikringsmæglere og kunder.

Overvældende resultat

På bagkant af AIG's spørgeskemaundersøgelse, som vi gennemført efteråret 2018 iblandt samarbejdende forsikringsmæglere i Danmark, Norge, Sverige og Finland, er vi glade for at kunne offentliggøre undersøgelsens resultat. Centrale konklusioner:

  1. Beskyttelse af forretningen mod tab og opfyldelse af lovkrav er hovedårsagerne til køb af multinational forsikringsdækning
  2. Kendskabsgraden i forhold til multinationale forsikringsselskaber varierer. AIG, Zürich og Codan (RSA) ligger top-tre
  3. Forsikringsmægleres valg af international forsikringsgiver afgøres primært af servicens kvalitet. Zürich, AIG og Chubb er top-tre aktører her
  4. Kompetent personale, global rækkevidde og forsikringsselskabets økonomiske sikkerhed er nøglefaktorer ved valg af et multinationalt forsikringsselskab
  5. Meget positiv respons på AIG's multinationale underwriting
  6. Promoter Score på 39 er en stærk indikation på generel tilfredshed med AIG Multinationals services ibland samarbejdende forsikringsmæglere

AIG er yderst tilfreds med undersøgelsens overordnede konklusioner. Vi er dog bekendt med, at vi kan blive endnu bedre, og er derfor altid interesseret i feedback - både positiv og negativ - fra vores kunder og samarbejdspartnere. Har du kommentarer til undersøgelsen eller input til forbedringspotentiale, er vi som altid meget interesseret i at høre mere, og opfordrer til at du kontakter din lokale AIG-kontakt herom.

Du kan finde kontaktoplysninger til alle vores danske medarbejdere her.