Juridiske oplysninger

Du har forbindelse til AIG's hjemmeside http://www.aig.dk. Adgangen til hjemmesiden er gratis (dog er telekommunikationsnetværket undtaget).

AIG er det navn, som AIG Europe S.A. driver virksomhed under.

AIG Europe dansk filial af AIG Europe S.A. har hjemsted Bryggernes Plads 2 1799 København V. CVR-nr.: 39475723


Tlf.: (+ 45) 91 37 53 00

AIG Europe S.A. er et forsikringsselskab med R.C.S. Luxemborg nummer B 218806. AIG Europe S.A. har hovedkontor på adressen D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemborg, http://www.aig.lu/.

AIG Europe S.A. er meddelt tilladelse af Luxemborg Ministère des Finances og underlagt tilsyn af Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemborg, GD de Luxemborg, telefonnummer: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/.

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe S.A.er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Finanstilsynets kontaktdetaljer er Århusgade 110, 2100 København Ø, telefonnummer (+45) 33558282, www.finanstilsynet.dk"

Brugerbetingelser

Ved brug af denne hjemmeside accepterer du følgende brugerbetingelser uden nogen form for begrænsninger eller forbehold. Læs betingelserne grundigt igennem, før du gør brug af hjemmesiden. Betingelserne kan på et hvilket som helst tidspunkt blive ændret ved en opdatering af denne meddelelse. Når du besøger hjemmesiden igen, kan det være, at brugerbetingelserne er blevet ændret, og du vil være underlagt de ændrede brugerbetingelser.

ANSVARSFRASKRIVELSE

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er materialet på hjemmesiden stillet til rådighed, som det er, og uden nogen form for udtrykkelige eller underforståede garantier. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, fraskriver AIG sig alle udtrykkelige eller underforståede garantier, herunder for eksempel underforståede garantier om funktionalitet og egnethed til et særligt formål. AIG garanterer ikke, at funktionerne indeholdt i materialet på hjemmesiden vil være uden nedbrud eller fejlfri, at mangler vil blive udbedret, eller at hjemmesiden eller serveren, som stiller hjemmesiden til rådighed, er virusfri eller ikke indeholder andre skadelige elementer. AIG udsteder desuden ingen garantier for brugen eller resultaterne af brugen af det materiale, der findes på hjemmesiden, for så vidt angår materialets rigtighed, nøjagtighed, pålidelighed mv. Du (og ikke AIG) påtager dig alle omkostninger i forbindelse med nødvendige eftersyn, reparationer eller rettelser, såfremt der sker skade på din hardware eller software eller andet. Oplysningerne og beskrivelserne heri er ikke tilstræbt at være fuldstændige beskrivelser af alle vilkår, begrænsninger og betingelser for produkterne og ydelserne.  Denne hjemmeside kan være forbundet med andre hjemmesider, der ikke vedligeholdes af AIG. AIG er ikke ansvarlig for indholdet på sådanne hjemmesider. Et link til sådanne hjemmesider betyder ikke, at AIG har godkendt eller anbefaler sådanne hjemmesider eller deres indhold.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Til trods for at AIG bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er korrekte og opdaterede, kan der være fejl eller udeladelser. AIG garanterer ikke for korrektheden af indholdet på hjemmesiden. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er hverken AIG eller en anden part, der har medvirket til at udarbejde eller stille hjemmesiden til rådighed, erstatningsansvarlig over for dig for direkte tab, tilfældige tab, indirekte tab, følgeskader eller pønal erstatning som følge af brugen af eller den manglende mulighed for at bruge materialet på hjemmesiden, selvom AIG eller en repræsentant, som er bemyndiget af AIG, er blevet informeret om muligheden for sådanne tab. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan AIG's samlede ansvar over for dig for al skade, tab eller søgsmålsgrunde ikke overstige det eventuelle beløb, som du har betalt for at få adgang til hjemmesiden.

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, påtager AIG sig ligeledes intet ansvar for og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader på - eller virus, som kan påvirke - dit IT-udstyr eller andet udstyr som følge af din adgang til, brug af eller browsing på hjemmesiden eller din download af noget materiale, data, tekst, billeder, videoer eller lyd fra hjemmesiden.

FORSIKRINGSDÆKNING

AIG Europe S.As medlemsvirksomheder tilbyder forsikringsdækning. Forsikringsdækning er afhængig af forsikringstegning, og det kan være, at forsikringsdækning ikke er mulig i alle lande og retsområder. For så vidt angår omfanget og begrænsningen af dækning henvises der til den pågældende police.

BEGRÆNSNINGER I BRUGEN AF MATERIALE

Hjemmesiden ejes og drives af AIG. Medmindre AIG har givet sin udtrykkelige tilladelse, må intet materiale på hjemmesiden eller en anden hjemmeside, der er ejet, drevet, licenseret eller kontrolleret af AIG blive kopieret, gengivet, uploadet, lagt ud, overført eller distribueret på nogen måde. Du må alene downloade materiale på hjemmesiden til eget brug, dog forudsat at du bevarer alle meddelelser om ophavsret og ejerskab på materialet. Du må ikke distribuere, ændre, overføre, genbruge, lægge ud igen eller bruge indholdet på hjemmesiden til offentlige eller kommercielle formål, herunder tekster, billeder, lyd og videoer, medmindre AIG har givet sin skriftlige tilladelse. Ovenstående begrænser dog ikke dine ufravigelige rettigheder under ophavsretsloven.

AIG giver ikke nogen garanti for, at din brug af materialet på hjemmesiden ikke vil krænke tredjemandsrettigheder, hvor sådanne tredjemænd ikke er ejet af eller er en af AIG's associerede selskaber.

ANVENDELIG RET

Medmindre andet er udtrykkeligt anført heri, giver AIG ikke nogen erklæring om, hvorvidt materialet på hjemmesiden er egnet eller tilgængeligt i andre retsområder. De, der vælger at tilgå hjemmesiden, gør dette af egen fri vilje og er ansvarlige for, at lokal lovgivning overholdes.

Medmindre det specifikt er anført på hjemmesiden, er oplysningerne på hjemmesiden ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe værdipapirer, forsikringsprodukter eller andre produkter eller ydelser. Værdipapirer, forsikringsprodukter eller andre produkter eller ydelser tilbydes ikke eller vil ikke blive solgt i retsområder, hvor et sådant tilbud, opfordring, køb eller salg ville være ulovlig i henhold til værdipapir-, forsikrings- eller anden lovgivning i det pågældende retsområde. Nogle produkter og ydelser er ikke tilgængelige i alle retsområder.

VAREMÆRKER OG OPHAVSRET

Visse navne, ord, titler, vendinger, logoer, ikoner, grafik eller design på hjemmesiden kan være varenavne, der er registrerede eller ikke-registrerede varemærker eller servicemærker ("Varemærker") tilhørende AIG, American International Group, Inc. og dettes datterselskaber eller tilhørende tredjemand og brugt i henhold til en licens givet af AIG. Visningen af Varemærkerne på hjemmesiden betyder ikke, at der er blevet givet en licens til en tredjemand.

Alle oplysninger på hjemmesiden er beskyttede i henhold til ophavsretslovgivningen. Brugerne af hjemmesiden må kopiere oplysninger til eget brug, men må ikke genudgive eller gengive sådanne oplysninger på nogen måde, herunder i form af elektronisk gengivelse ved uploading eller downloading, medmindre AIG har givet sit forudgående skriftlige samtykke. Derudover må ingen kopiere, distribuere, gengive eller genudgive oplysningerne på hjemmesiden på nogen måde.

Uberettiget downloading, overførsel eller anden form for kopiering eller ændringer af Varemærkerne eller andet indhold på hjemmesiden kan udgøre en overtrædelse af lovgivningen, hvilket kan resultere i retsskridt mod lovovertræderen.

Billederne på hjemmesiden ejes af AIG, eller AIG har tilladelse til at bruge de pågældende billeder. Hverken dig eller en person, som du har bemyndiget, må bruge sådanne billeder, medmindre der specifikt er givet tilladelse hertil heri. Enhver uberettiget brug af billederne kan udgøre en overtrædelse af ophavsretslovgivningen, varemærkelovgivningen, lovgivningen om beskyttelse af oplysninger samt markedsføringslovgivningen. Ovenstående begrænser dog ikke dine ufravigelige rettigheder under ophavsretsloven.

E-MAILS VIA INTERNETTET

Ubeskyttet kommunikation pr. e-mail kan blive opfanget eller gå tabt og kan eventuelt blive ændret. AIG er ikke ansvarlig og hæfter ikke for eventuel skade som følge af, at e-mails opfanges, går tabt eller ændres i forbindelse med, at du sender e-mails til AIG, eller AIG sender e-mails til dig.

OPDATERING AF DE JURIDISKE OPLYSNINGER OG BRUGSBETINGELSERNE

Denne meddelelse opdateres og ændres løbende uden varsel. Du skal derfor sørge for at læse denne meddelelse, når du besøger hjemmesiden.