skip-nav
 

Der er god grund til at tegne bestyrelse- og direktionsansvarsforsikring hos AIG

Hvorfor har ledelsesmedlemmer brug for bestyrelse- og direktionsansvarsforsikring

Ledelsesmedlemmer, uanset virksomhedens størrelse eller aktiviteterer, har et ansvar. Det kan føre til, at der rejses krav om erstatning for tab mod dem, som følge af faktiske eller påståede fejl eller udeladelser.

Gør undersøgelser lettere

Der er flere og flere statslige organer eller myndigheder, som kan undersøge en virksomhed. Juridisk ekspertvejledning hjælper med og bidrager til at stoppe en situation, før den bliver alvorlig.

Fælles ansvar

Idet ledelsesmedlemmer har et fælles ansvar, kan en fejl eller undladelse begået af ét ledelsesmedlem, have økonomiske - og personlige konsekvenser for det andet ledelsesmedlem, som måske har handlet korrekt. En god forsikringsdækning, der beskytter det enkelte ledelsesmedlem, kan bidrage til at skabe den nødvendige tillid i samarbejdet.

Personligt og professionelt ansvar

Sagsanlæg mod virksomheden og ledelsen kan indebære et stort personligt ansvar hos det enkelte ledelsesmedlem. Med risiko for straf i form af bøde eller fængsel, er det klart, at der er behov for en effektiv forsikringsdækning.

Det bedst mulige forsvar

Undersøgelser og retssager er både tidskrævende og dyre. D&O-forsikring fra AIG er ledelsesmedlemmernes garanti for bedst mulig juridisk assistance fra det øjeblik krav rejses.

Beskyttelse i forhold til globale krav

AIG er global markedsleder indenfor D&O-forsikring, og vi sikrer, at vores kunder beskyttes i mod nye og fremtidige risici. Vores ekspertise omfatter hjælp fra vores skadesafdeling, som kan trække på erfaringen fra et globalt netværk.

Hvem er det til?

Offentlige - og private virksomheder, partnerskaber og NGO'er.

Hvad dækkes?

Yder dækning til alle selskabets ledelsesmedlemmer
- Advokatomkostninger
- Dækkerl forsikringstagers datterselskaber
- Dækning af personer i tilfælde af manglende overholdelse af ansættelseslovgivning
- Specifik udvidelse og værdiskabende services, skræddersyet til hver kunde

Materiale