skip-nav
 

Om AIG


American International Group, Inc. (AIG) blev grundlagt 1919, og er et af verdens førende forsikringsselskaber med kunder i mere end 80 lande og jurisdiktioner. På verdensplan har AIG et af de bedst dækkende skadeforsikringsnetværk til betjening af erhvervsvirksomheder, institutionelle kunder og privatpersoner. Vi tilbyder forsikringsprodukter og  –services til virksomheder og privatpersoner. AIG er noteret på børsen i New York og Tokyo.

AIG etablerede filial i Danmark i 1964 med fokus på virksomheders skadeforsikringsbehov, og tilbyder i dag markedsledende forsikringsprodukter og -kapacitet indenfor property- og casualty-forsikring.

Yderligere information om AIG kan finds på www.aig.dk | YouTube:  www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGemea | LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/aig

American International Group, Inc’s globale skadeforsikrings- og anden forsikringsvirksomhed markedsføres under navnet AIG. For yderligere information henvises til vores hjemmeside på www.aig.dk. Forsikringsprodukter og ydelser tegnes og tilbydes af datterselskaber og affilierede selskaber i American International Group, Inc. I Europa er den vigtigste forsikringsgiver AIG Europe Limited. AIG i Danmark er en filial af AIG Europe Limited. Disse oplysninger er kun at betragte som generel  information. Ikke alle forsikringsprodukter og ydelser er tilgængelige i alle lande, og forsikringsdækningen vil være afhængig af de faktiske forsikringsbetingelser, der er angivet i forsikringsaftalen. Visse  forsikringsprodukter og ydelser kan blive leveret af uafhængige samarbejdspartnere. Forsikringsprodukter distribueres i nogle tilfælde af affilierede selskaber eller uafhængig samarbejdspartnere.

Dansk filial af Forsikringsselskabet AIG Europe Limited, (CVR 34 61 76 94), registreret i England og Wales. Company number: 01486260 The AIG Building, 58 Fenchurch.

AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, DK-2000 Frederiksberg, Danmark Tel.: (+45) 9137 5300 Fax.: (+45) 3311 3340

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, er en del af den amerikanske koncern AIG Inc. og har eksisteret i Danmark i mere end 50 år.

AIG er ikke medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Som filial af et engelsk selskab er AIG's privatkunder (og virksomheder med omsætning på under GBP 1 mio.) imidlertid omfattet af den tilsvarende ordning for Storbritanniens finansielle virksomheder: Financial Services Compensation Scheme (herefter FSCS).

Ligesom Garantifonden for skadesforsikringsselskaber er FSCS en ordning der beskytter forbrugerne, når finansielle virksomheder – herunder forsikringsselskaber – bliver insolvente.

FSCS yder 100% kompensation for følgende dækningsberettigede krav:

a)      krav under en obligatorisk forsikring,

b)      ansvarskrav under en professionel ansvarsforsikring,

c)       krav som følge af forsikringstagerens død eller uarbejdsdygtighed på grund af personskade eller sygdom

For andre typer af krav er kompensationen 90%. Der er ingen kompensation for skade dækket af transportforsikringen samt for krav under marine-, luftfarts- og kreditforsikring.  

FSCS er en uafhængig instans, der er oprettet i henhold til UK's Financial Services and Markets Act 2000. FSCS-ordningens regler er lavet af UK's finanstilsyn (Financial Conduct Authority (FCA)) og er indeholdt i FCA's håndbog.

Du kan læse mere om Financial Services Compensation Scheme (FSCS) her.