skip-nav

What + is + Brexit?

05.10.2017
Topic Featured News

What + is + Brexit?

What + is + Brexit?

”What + is + Brexit” endte med at blive den mest googlede ordkombination i Storbritannien ugen efter at briterne havde givet deres mening til kende juni 2016 om Storbritanniens potentielle udtrædelse af den Europæiske Union. Men man må forvente, at særligt den del nu står lysende klart for de britiske vælgere; den britiske Premiereminister, Theresa May, har i hvert fald gjort det ganske klart hvad Brexit betyder for hende og den nye administration: Brexit betyder Brexit

I udenfor Bruxelles og de øvrige europæiske hovedstæders parlamenter, trænger særligt ét spørgsmål sig på for ledere med realansvar: Hvordan bør virksomheder - og altså særligt disses ledelsesmedlemmer - med eksponering op imod pund Sterling og det engelske marked som sådan forholde sig indtil vi kender de praktiske konsekvenser at briternes referendum juni 2016?

Alt dette behandler AIG i vores StrategicRisk Special Report om Brexit. Rapporten kan du downloade i bunden af denne side.

Ledelsesansvar er som nævnt særligt interessant i forhold til Brexit. Det er fortsat usikkert hvilken indvirkning Brexit vil få på både EU- og UK-virksomheder. Det er imidlertid klart, at exit-perioden for UK vil strække sig over to år, om end det formelle samhandelsforhold imellem EU og UK til den tid ikke nødvendigvis er fuldstændig på plads – ligesom det heller ikke er sikkert hvordan der skal bygges bro imellem de to parter, eller om der vil være en implementeringsfase i øvrigt, som Storbritanniens premierminister udtrykker det. Men uanset hvad udfaldet måtte blive, er det virksomhedsledernes fornemmeste opgave at sikre og demonstrere overfor investorer og andre interessenter, at de har planlagt forretningen med retmæssig omhu i forhold til perioden der kommer.

Allerede i timerne efter udfaldet af sidste års Brexit-afstemning blev kendt og bekræftet, viste de første tegn på usikkerhed omkring det engelske marked sig: Flere investorer og fonde i særligt fast ejendom trak deres investeringer hjem i sikkerhed fra de britiske øer. En sådan effekt vil i sagens natur ændre værdien af disse fonde – og har forvalter ikke iagttaget nødvendige sikkerhedsskridt og foretaget en egentlig vurdering af de økonomiske konsekvenser ved den ny politiske situation mv., vil disse ledelsesmedlemmer kunne pådrage sig et ledelsesansvar for ikke at have foretaget den nødvendige forberedelse til den ændrede politiske situation, hvilket i sidste ende vil kunne medføre tab.

Et tilsvarende ansvar for ledelsesmedlemmer i andre virksomheder med samme udfordringer i forhold til Brexit kan naturligvis ligeledes pålægges. Så uanset om man som ledelsesmedlem føler sig særligt eksponeret for Brexit i sin pågældende forretningsmodel eller ej, anbefaler AIG, at man foretager et ”sundhedstjek” af sin D&O-police sammen med sin forsikringsmægler.

Trade credit risks er heller ikke en risiko man bør forbigå i tavshed i forbindelse med Brexits udrulning. På trods af at al snak om total økonomisk nedsmeltning i stil med hvad vi så i forbindelse med finanskrisen i 2008 heldigvis aldrig har indfundet sig, er der imidlertid fortsat en ganske betydelig og fornyet risiko forbundet med trade credits. Særligt kapital og kredit som er bundet op på byggerisektoren vil blive berørt i større eller mindre omfang, da man rimelighedsvist må forvente, at flere byggeprojekter sættes i bero. Denne opbremsning kan medføre en sneboldseffekt i forhold til pludseligt opbremsning i cash-flow i særligt byggeindustrien.

Dette betyder, at Risk Managers, CFOs og lignende ledelsesmedlemmer i virksomheder med britisk eksponering bør holde sig orienteret om den politiske udvikling og tilsikre, at deres D&O-forsikringsgiver holdes orienteret om udviklingen om den ændrede virkelighed og de ændrede markedsforudsætninger for selskabet.

For særligt små og mellemstore virksomheder med væsentlig eksport til det britiske marked, og som ikke hurtigt evner at tilpasse sig den nye handelsvirkelighed, er det logisk set meget forventeligt, at de vil blive ramt hårdest. Dels vil små- og mellemstore virksomheder i det væsentlige (i hvert fald traditionelt) være dårligere stillet i forhold til at omstille sin forretningsmodel og/eller afsøge og eksekvere på nye og ukendte markeder. Så på trods af en relativ lav markedspenetration indenfor Trade Credit-forsikring, som for AIG’s vedkommende ligger på omkring 20% i Storbritannien, forventer AIG en langt større udbredelse og kendskab til Trade Credit-forsikring som kommercielt forsikringsprodukt.

Læs mere om implikationerne ved Brexit i forhold til særligt D&O- og Trade Credit-risici, samt markedsindsigt i forhold til D&O-krav i vores udgivelse straks nedenfor.

Klik her for at downloade AIG'sStrategicRisk Special Report om Brexit