skip-nav

Voice of the Broker

04.23.2018

Voice of the Broker

Det er AIG's vision at være vores samarbejdende forsikringsmægleres foretrukne forsikringsselskab.

Derfor lancerede AIG den 20. marts 2018 en Voice of the Broker-undersøgelse, med henblik på at identificere vores samarbejdspartneres kendskab til AIG's risikoappetit. Intentionen med undersøgelsen er i sidste ende at effektivisere samarbejdet til alle parters fordel. Resultatet af undersøgelsen, samt planlagte actions på bagkant heraf, vil blive kommunikeret senere på året.

Vi vil så gerne gøre dit liv lidt lettere


... og håber du vil  fortælle os hvordan vi bedst gør det.

Således indledte vi vores henvendelse til omkring 500 danske forsikringsmæglere og andre forsikringsprofessionelle hos vores samarbejdende forsikringsmæglere.

AIG modtog omkring 100 kvantitative- og kvalitative besvarelser på vores spørgeskemaundersøgelse, hvilket er over forventning.

Henning Rasmussen, Marketing Manager

Vores kvantitative mål med undersøgelsen var respons fra 10% af de adspurgte respondenter, så datamængden giver os et rigtig godt udgangspunkt for forbedring. Vi er i proces med at analysere de mange indkomne svar og vil kommunikeret resultat og evt. ændringer i vores processer snarest muligt

Anders Matthesen i Royal Arena

Det flotte resultat af undersøgelsen skyldes muligvis lodtrækning af billetter til Anders Matthesens kommende show, Anden, i Royal Arena den 27. oktober 2018. Vinderne af konkurrencen er blevet orienteret direkte.