skip-nav

M&A-forsikringsmarkedet modnes

12.11.2017
Topic Featured News

M&A-forsikringsmarkedet modnes

På trods af både politisk - og corporat usikkerhed i visse regioner i verden, fortsætter den globale stigende kurve indenfor virksomhedstransaktioner; og de høje risici og forventninger knyttet til sådan transaktion, kan let ende i skuffede forventninger for de implicerede parter. AIG har i den forbindelse udviklet en global Claims Intelligence Series-rapport, som sætter fokus på globale forskelle og ligheder i forhold til rejste krav på M&A-forsikringer i forbindelse med en virksomhedstransaktion. Rapporten kan du downloade nederst på denne side

I takt med at markedet for M&A-forsikringer (Mergers & Acquisitions) - hvilket også går under betegnelserne R&W (Representations & Warranties) og W&I (Warranties & Indemnities) - vokser, og dækningerne bliver bredere, stiger ligeledes behovet for og vigtigheden af en ordentlig forsikringsdækning. Og ordentlig forsikringsdækning er AIG netop leveringsdygtig i:

“Buyers know now how the product works and that it can be relied on. The product has demonstrated its credibility.”

Dr. Dennis Froneberg, North Europe M&A manager at AIG

Derudover synes særligt frekvensskade at have en stigende tendens indenfor M&A-forsikringsmarkedet. I forbindelse med en tidligere portejøljeanalyse foretaget af AIG i relation til policer indtegnet i perioden 2011-2014, observeredes krav rejst på hver syvende (14%) police. Dette er nu steget til, at krav rejses på hver femte (21%) M&A-police udstedt af AIG.

En særlig bidragende skadesårsag til denne stigende tendens indenfor frekvensskader, er skattekrav, som samtidig synes at være en fremtrædende skadesårsag i EMEA, hvilken Danmark og Norden er en del af, idet helt op til 31% af rejste krav på AIG's M&A-forsikringsportefølje vedrører netop skattekrav; globalt udgør dette under det halve - eller mere præcist 15%.

Download AIG's Claims Intelligence Series-rapport og læs mere om skadetendenser indenfor M&A-forsikringsmarkedet her.