skip-nav

Er gruppesøgsmål en stigende europæisk risiko?

09.21.2017
Topic Featured News

Er gruppesøgsmål en stigende europæisk risiko?

Gruppesøgsmål – en stigende europæisk risko?

Traditionel har aktionærgruppesøgsmål været et fænomen, som overvejende nordamerikanske selskaber skulle forholde sig til. Imidlertid viser nye tal fra AIG, at gruppesøgsmål rejst af en kreds af aktionærer og ikke individuelt, er en stigende tendens i Europa

I april 2016 foretog AIG Europe en analyse af 50 større aktionærkrav rejst imod bestyrelse- og ledelsesmedlemmer i perioden 2008-15, og som var forsikret i AIG. Ved ”større krav” menes i denne sammenhæng krav med en sagsgenstand over DKK 3,5 mio.

Analysen viste en stigende tendens imod gruppesøgsmål; 60% af alle globale gruppesøgsmål var anlagt udenfor USA, og særlig i Danmark, sammen med UK og Holland, er tendensen markant. Som eksempel kan nævnes Bank Trelleborg-sagen, som tilmed er danmarkshistoriens første gruppesøgsmål, hvor 4.500 småaktionærer krævede at få hævet tvangsindløsningskursen forhandlet imellem Finanstilsynet, Sydbank og Bank Trelleborg Fonden. Men også i Sverige, Tyskland og Frankrig er flere sådanne gruppesøgsmålssager anlagt. Den mest omtalte og prominente sag er formodentlig sagen imod Volkswagen, som begyndte at rulle sidste år da det blev kendt, at selskabet havde opgivet urigtige informationer om bilernes CO2 -udledning.

Med en andel på 26%, har utilstrækkelig eller utidig offentliggørelse (af information) været den hyppigste skadesårsag i den analyserede periode. Den mest udsatte branche eller sektor for gruppesøgsmålskrav har i perioden været bygge- og beboelsesejendomsbranchen, om end de største krav har været set i forbindelse med regnskabsuoverensstemmelse og førnævnte utilstrækkelig eller utidig offentliggørelse af informationer. Rene konkurssager udgjorde blot 4% af tilfældene.

Klik her for at downloade AIG’s Claims Intelligence Series ”Rise of the European shareholder class action”