skip-nav

Duty of Care: Nyt servicekoncept fra AIG

12.11.2017
Topic Featured News

Duty of Care: Ny servicekoncept fra AIG

Verden ændrer sig hele tiden. Derfor arbejder vi konstant på at forbedre vores produkter og services. De seneste år har terroren rykket ved vores opfattelse af ”risikofrie" områder som Paris, Berlin og New York, hvor terroren har ramt.

Læg dertil naturkatastrofer og uro i de mere traditionelle risikoområder, og vi ser et samlet trusselsbillede, der fylder i medier og i bevidstheden hos de rejsende.

Når det kommer til medarbejdernes rejsesikkerhed kan en utilstrækkelig indsats inden afrejsen få økonomiske konsekvenser for virksomheden.

Duty of Care handler om at sikre de ansattes tryghed og sikkerhed på rejsen. I Norge er en organisation blevet dømt til at betale 4,4 mio. norske kroner i erstatning til en tidligere medarbejder. Medarbejderen lagde sag an som følge af de psykiske og fysiske skader, han pådrog sig under en bortførelse. Det gjorde han under henvisning til at organisationen ikke havde forberedt ham godt nok på de farer, han kom ud for, og som han måske kunne have undgået, hvis han havde været bedre forberedt.

AIG's app ”AIG Travel Assistance”, som kan downloades på Apple iTune Store og Google Play, giver let adgang til relevant rejsesikkerhedsinformation til rejsende ansatte.

Inden app'en downloades skal brugeren oprette sig som bruger her. Anvend i den forbindelse e-mail som brugernavn og policenummer som kodeord (skal starte med "00" og indeholde i alt ti tal). Download eventuelt vejledning her.

App’en giver ligeledes medarbejderen mulighed for ”Security awareness training”. Kurset skal lære den rejsende at navigere i potentielle risici. Når kurset er taget, vil der blive udstedt et certifikat til medarbejderen, som bevis på, at kurset er fuldført.

Når kurset er taget, vil der blive udstedt et certifikat til medarbejderen, som bevis på, at kurset er fuldført.

Desuden giver app’en mulighed for ”push-beskeder”, som udsendes, hvis der opstår uro eller naturkatastrofe i det område den rejsende opholder sig, der kan trækkes landerapporter om sikkerhed, smittefare, kulturelle tips osv., og der er adgang til 24 timers vagtcentral ved blot et tryk på skærmen. Dette er blot nogle af de funktioner app'en indeholder.

AIG kan tilbyde at udarbejde et mere omfattende Duty of Care-program sammen med vores samarbejdspartner SOS International.

Et sådan program kan bl.a. bestå af:

  • En klar politik og procedure
  • Tracking af medarbejdere, hvor de er i verden, hvis noget går galt.
  • Et telefonnummer, der er tilgængeligt hele døgnet, hvor både medarbejder og ledelse kan ringe til for at få sikkerhedsrådgivning

Kontakt os på vores hjemmeside under kontakt og hør nærmere.