Vi giver i det følgende en kort oversigt over den juridiske proces samt links til forskellige vigtige dokumenter, som indeholder yderligere oplysninger om den foreslåede overdragelse og fusion.   Du har måske allerede modtaget nogle af eller alle disse oplysninger med posten, pr. e-mail eller SMS.  Hvis du har brug for disse oplysninger på et andet europæisk sprog, bedes du vende tilbage til Brexit-startsiden.

Den juridiske proces og hvad den indebærer

Omstruktureringen indebærer en foreslået overdragelse og en fusion.  Disse vil blive udført vha. en kombineret forsikringsvirksomhedsoverdragelse (som er en proces, der foregår i henhold til Del VII i lov om finansielle tjenesteydelser og markeder 2000 (Financial Services and Markets Act)) og en grænseoverskridende fusion (som er en proces, der foregår i henhold til det europæiske grænseoverskridende fusionsdirektiv (European Cross Border Merger Directive)).  Den kombinerede proces involverer de britiske domstole og er underlagt godkendelse fra England og Wales' Højesteret. Den kombinerede juridiske proces forklares yderligere i nedenstående breve og i de ofte stillede spørgsmål.

Hvis godkendt af Højesteretten, forventes både fusionen og den foreslåede overdragelse at træde i kraft den 1. december 2018.

Hvis du har bekymringer i forbindelse med den foreslåede overdragelse og hvordan den kan påvirke dig, har du ret til at fremsætte dine synspunkter skriftligt for Højesteret eller blive hørt ved Højesteret (ved personligt fremmøde eller juridisk repræsentation). Høringen i højesteret er fastsat til at finde sted den 18. oktober 2018 på Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL.

Du kan også give udtryk for disse bekymringer over for os skriftligt eller telefonisk, og vi vil føre en optegnelse over dine bekymringer og kommunikere disse til Prudential Regulatory Authority (PRA), Financial Conduct Authority (FCA), den uafhængige ekspert samt Højesteret. Oplysninger om, hvordan du kan kontakte os, findes nedenfor.

Seneste nyheder

  • Den 5. marts 2018 gav Højesteretten sin godkendelse til AIG Europe Limited (AEL) til at begynde at underrette forsikringstagere om sin planlagte omstrukturering som følge af Brexit.
  • Den uafhængige ekspert har gennemført den supplerende rapport om transaktionen, hvilken er angivet
  • Seneste nyt: Den 25. oktober 2018 godkendte High Court of England and Wales forslaget fra AIG Europe Limited om omstrukturering af virksomheden, og i forlængelse deraf vil den foreslåede overførsel og fusion træde i kraft den 1. december 2018.  Du kan finde yderligere oplysninger på disse sider eller ved at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos AIG.  Vi gør opmærksom på, at vi ikke længere besvarer vores Brexit-telefon eller Brexit-e-mail.

Vigtige dokumenter

Nedenfor finder du en række nøgledokumenter, der indeholder vigtige oplysninger om den foreslåede overdragelse og fusion.

Meddelelsesbreve

Nedenfor finder du også introduktionsoplysninger for forskellige interesserede parter

Ordningsbrochure og ofte stille spørgsmål

Ordningsbrochuren indeholder en opsummering af ordningen, en opsummering af en uafhængig eksperts rapport om konsekvenserne af omstruktureringen for forsikringstagere samt den juridiske meddelelse, der forklarer, hvornår den endelige ansøgning om den foreslåede overdragelse og fusion skal høres i retten.  De ofte stillede spørgsmål besvarer en lang række spørgsmål om den forslåede omstrukturering. 

Overdragelsesdokument

Dette dokument omhandler hele overdragelsesordningen. Det fastlægger de vilkår og betingelser, hvorpå AIG Europe Limiteds forsikringsvirksomhed overdrages til to nyligt autoriserede forsikringsselskaber inden for AIG-koncernen.

Uafhængig eksperts rapport

Dette dokument indeholder hele den uafhængige eksperts rapport Det omhandler konsekvenserne af den foreslåede overdragelse for forsikringstagere.  Den linkede ordningsbrochure ovenfor indeholder en opsummering af denne rapport.