Property Performance

Property Performance

Property Performance er AIG’s high-end property-forsikring til store og mellemstore virksomheder med fokus på risikostyring. Den giver store fordele til vores mæglerpartnere og kunder, idet kundernes forretningsmæssige driftssikkerhed kan sikres i særlig høj grad.

 

Dækning

Hovedfordele ved AIG's Property Performance:

 • all risks property-dækning
 • fuld dækning ved indbrud og tyveri
 • reparation og genoprettelse til fuld nyværdi og ingen underforsikringsklausul
 • driftstab dækkes på grundlag af enten bruttofortjeneste eller bruttoindtjening - alt efter hvad der er mest fordelagtigt for kunden.

Tillægsdækninger

Property Performance kan udvides med:

 • cyber-dækning: Dækning af data, der går tabt som følge af uautoriseret adgang, virus og/eller “denial of service”- angreb
 • førstepartsomkostninger til miljøoprydning: Dækker omkostninger til oprensning af forurening fra jord eller vand på et dækket område efter en hændelse, der er omfattet af forsikringen
 • nedbrud af maskineri og andet udstyr, herunder elektriske og mekaniske enheder, samt computere
 • grøn opgradering af det beskadigede: Ekstraudgifter til reparation og genopbygning af beskadiget ejendom med miljøvenlige materialer, som er certificeret miljørigtige

Målgruppe

AIG's Property Performance er særligt udviklet for:

 • mellemstore og store kunder med et højt risikostyringsniveau og implementeret af risikonedbringende tiltag
 • kunder med behov for kombineret property-forsikringssum på over DKK 200.000.000
 • kunder med kombineret property-præmie over DKK 150.000
 • lokale - eller multinationale kunder

Tillægsydelser

Derudover tilbyder vi:

 • fulde property-forsikring på én police i ét forsikringsselskab
 • altid adgang til AIG’s specialiserede underwritingekspertise
 • garanti for hjælp, idet et hold af skadeeksperter altid står parat, hvis vores kunder har behov for hjælp eller ekspertise
 • vores skadeløfte: Efter en storskade vil vi forlods erstatte kunden 50% af den konstaterede property-skade, samt erstatte ekstra udgifter når dækningen er blevet bekræftet, og der er opnået enighed om et estimat over skadens omfang
 • skadeforebyggelse: Property Performance giver adgang til AIG’s professionelle skadeforebyggelsesservice med AIG’s risikoingeniører