skip-nav
 

Specielle forsikringsbehov og -løsninger

Captives

Større virksomheder med veldokumenterede skadesforløb og mulighed for at påtage sig en andel af forsikringsrisikoen kan med fordel indgå i en alternativ captive-forsikringsløsning.

Kredit

Vi har desuden stor erfaring inden for underwriting af kreditforsikringer og mulighed for at skabe fleksible løsninger til vores kunders ønsker og behov, der tilmed giver sikrede en høj grad af selvstændighed ved kreditgivning.

M&A

Når en virksomhedsoverdragelse finder sted, bliver visse garantier aftalt mellem parterne. AIG laver skræddersyede forsikringer, som dækker brud på de garantier, der afgives i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse (”Warranty & Indemnity-forsikring”).

Cyber

AIG's CyberEdge dækker omkostninger til genoprettelse af virksomhedens og enkeltpersoners omdømme, coaching og kommunikationsomkostninger ved databrud.

Luftfart

AIG Aviation forsikrer samlet 80% af verdens større luftfartselskaber, lufthavne og producenter, samt over 5.000 fly hvert år.

Politisk risiko

Tab kan opstå som følge af uforudsigelige udenlandske regeringshandlinger, politisk opstand, inkonvertibel valuta eller manglende betaling af statsgæld og statsobligationer. AIG kan være din forsikringspartner i forhold til disse risici.