skip-nav
 

Der er god grund til at tegne terrorismeforsikring hos AIG

I nutidens usikre og hurtigt udviklende globale politiske klima, er truslen fra terrorisme blevet en større bekymring for virksomheder. Tidligere var der sjældent behov for dækningen inden for property-forsikring, men nu er terrorismedækning blevet en integreret del af ethvert omfattende risk management-program.

AIGs Property-terrorismeforsikring er designet til at sikre virksomheder mod altødelæggende tab som resultatet af en terrorhandling – både hjemme og i udlandet. Vores dækning går videre end statslige terrorismedækninger og tilbyder markedsledende dækninger til de uventede tidspunkter, hvor virksomhederne behøver det mest.

Indhold og fordele:

· Bred definition af terrorisme som dækker certificerede - og ikke-certificerede terrorhandlinger
· Dækningen tilbydes for terrorhandlinger begået både hjemme og i udlandet
· Fleksibilitet i underwritingen på primær- eller excessbasis