Vi følger situationen omkring udbruddet af COVID-19 (Tidligere Corona) Virus i Hubei provinsen i Kina nøje og anbefaler vores kunder at holde sig opdateret på følgende hjemmesider: Sundhedsstyrelsen og Udenrigsministeriets rejsevejledning. Hvis du har planlagt en rejse til Kina, anbefaler vi at du tager kontakt med dit rejsebureau eller anden rejsearrangør for vejledning om hvad du skal gøre eller tag kontakt med os på +45 91 37 53 00 . 

skip-nav
 

Der er god grund til at tegne Property Performance hos AIG

Property Performance er AIG’s high-end property-forsikring til store og mellemstore virksomheder med fokus på risikostyring. Den giver store fordele til vores mæglerpartnere og kunder, idet kundernes forretningsmæssige driftssikkerhed kan sikres i særlig høj grad.

Dækning

Hovedfordele ved AIG's Property Performance:

 • all risks property-dækning
 • fuld dækning ved indbrud og tyveri
 • reparation og genoprettelse til fuld nyværdi og ingen underforsikringsklausul
 • driftstab dækkes på grundlag af enten bruttofortjeneste eller bruttoindtjening - alt efter hvad der er mest fordelagtigt for kunden.

Tillægsdækninger

Property Performance kan udvides med:

 • cyber-dækning: Dækning af data, der går tabt som følge af uautoriseret adgang, virus og/eller “denial of service”- angreb
 • førstepartsomkostninger til miljøoprydning: Dækker omkostninger til oprensning af forurening fra jord eller vand på et dækket område efter en hændelse, der er omfattet af forsikringen
 • nedbrud af maskineri og andet udstyr, herunder elektriske og mekaniske enheder, samt computere
 • grøn opgradering af det beskadigede: Ekstraudgifter til reparation og genopbygning af beskadiget ejendom med miljøvenlige materialer, som er certificeret miljørigtige

 

Målgruppe

AIG's Property Performance er særligt udviklet for:

 • mellemstore og store kunder med et højt risikostyringsniveau og implementeret af risikonedbringende tiltag
 • kunder med behov for kombineret property-forsikringssum på over DKK 200.000.000
 • kunder med kombineret property-præmie over DKK 150.000
 • lokale - eller multinationale kunder

Tillægsydelser

Derudover tilbyder vi:

 • fulde property-forsikring på én police i ét forsikringsselskab
 • altid adgang til AIG’s specialiserede underwritingekspertise
 • garanti for hjælp, idet et hold af skadeeksperter altid står parat, hvis vores kunder har behov for hjælp eller ekspertise
 • vores skadeløfte: Efter en storskade vil vi forlods erstatte kunden 50% af den konstaterede property-skade, samt erstatte ekstra udgifter når dækningen er blevet bekræftet, og der er opnået enighed om et estimat over skadens omfang
 • skadeforebyggelse: Property Performance giver adgang til AIG’s professionelle skadeforebyggelsesservice med AIG’s risikoingeniører

Materiale