skip-nav
 

Virksomhedens ledelse

Arbejdstvist

Arbejdstvistforsikring dækker både selve koncernen, ledelsen og de ansatte i forbindelse med uoverensstemmelser mellem arbejdsgiveren og de ansatte, samt i forbindelse med uoverensstemmelser ansatte imellem.

Kriminalitet

AIG's Kriminalitetforsikring er et let tilgængeligt forsikringsprodukt, som leverer en bred beskyttelse for virksomheder mod tab som følge af kriminelle handlinger.

Bestyrelse- og direktionsansvar

Som ledelsesmedlem har man ansvar for virksomhedens økonomiske situation, og dermed ansvar for virksomhedens tab. AIG kan dække visse af de tab, som er eller kan føre til ansvar for ledelsesmedlemmer.