skip-nav
 

Der er god grund til at tegne erhverv- og produktansvarsforsikring hos AIG

Hvorfor virksomheder har behov for erhvervsansvarsforsikring

Uden erhvervsansvarsforsikring har du ingen beskyttelse i mod potentielt advokatomkostninger og krav om erstatning for tab for skade, som følge af virksomhedens udførelse af sine aktiviteter.

I hele verden

Vores forsikringsløsninger kan udvides til at dække i andre eller flere jurisdiktioner, med lokale policer udstedt via AIG's kontorer i hele verden, samt ekspertise indenfor multinationale markeder, og specifik dækning i USA og Canada.

Hvorfor AIG?

AIG er en globalt markedsleder indenfor erhvervsansvarsforsikring. Vores medarbejderes ekspertise gør, at vi har en bred risikoappetit – og kan tilbyde specielle forsikringsløsninger tilpasset den enkelte erhvervsaktivitet.

Forhindre skaden inden den sker

Vi har erfaring med risikoprævention indenfor en lang række brancher i Europa, og understøttes af et eksklusivt og internationalt netværk af teknikere og specialister. AIG giver dig adgang til et netværk bestående af mere end 500 globale forsikringsspecialister med erfaring indenfor tabsbegrænsning, samt specifik viden indenfor lovgivning, risiko- og krisestyring.

Hvem er det til?

AIG har appetit på:

1. Produktion

 • Keramik, glas og øvrige byggematerialer
 • Kemikalier og petrokemikalier
 • Tekstiler
 • Plastic
 • Masse og papir
 • Metal og metalprodukter

2. Fødevare- og drikkevareproducenter

3. Distribution og detailhandel

4. Bygge og anlæg

5. Repræsentation

6. Teknologi

 • Informationsteknologi
 • Telekommunikation

7. Offentlige forsyningsvirksomheder

 • Produktion, distribution og salg af el
 • Indsamling, distribution og salg af vand
 • Affaldsbehandling

Hvad hvis du er nødt til at rejse krav om erstatning?

Alle erstatningskrav skal være skriftlige og sendes til AIG.