skip-nav
 

Virksomhedens ansvar

I forbindelse med virksomhedens aktiviteter kan denne blive mødt med erstatningskrav fra tredjemand og medarbejdere.

Erhverv- og produktansvar

AIG's erhverv- og produktansvarsforsikring yder finansiel beskyttelse for krav rejst mod virksomheden, som følge af skade på tredjemands person eller ting.

Miljøansvar

Vores miljøansvarsprodukt, EnviroPro, tilbyder en bred og innovativ dækning, og er blevet udviklet for at imødekomme de ændringer, som implementeringen af Miljøansvarsdirektivet (2004/35/EF) har medført.

Kontaminering

Kontamineringsforsikringen giver en bred beskyttelse mod de økonomiske tab, som en virksomhed kan blive udsat for ved tilbagekaldelse af potentielt farlige eller defekte produkter fra markedet.

Professionelt ansvar

Selv de mest påpasselige virksomheder kan blive mødt med krav om betaling af økonomisk tab som følge af fejl eller forsømmelser foretaget i forbindelse med leveringen af virksomhedens professionelle services eller rådgivning.