skip-nav
 

Globale risici

Bestyrelse- og direktionsansvar

Som ledelsesmedlem har man ansvar for virksomhedens økonomiske situation, og dermed ansvar for virksomhedens tab. AIG kan dække visse af de tab, som er eller kan føre til ansvar for ledelsesmedlemmer.

Cyber

AIG's CyberEdge dækker omkostninger til genoprettelse af virksomhedens og enkeltpersoners omdømme, coaching og kommunikationsomkostninger ved databrud.

Erhvervsrejse

AIG's erhvervsrejseforsikring dækker såvel erhvervsrejse som kombineret erhvervs- og ferierejse i op til 365 sammenhængende dage.

Kollektiv ulykke

AIG's kollektiv ulykkesforsikring dækker fra 5% varigt mén og efter den nye ulykkesdefinition; ”en pludselig hændelse, der forårsager personskade”.

Kredit

Vi har desuden stor erfaring inden for underwriting af kreditforsikringer og mulighed for at skabe fleksible løsninger til vores kunders ønsker og behov, der tilmed giver sikrede en høj grad af selvstændighed ved kreditgivning.

Luftfart

AIG Aviation forsikrer samlet 80% af verdens større luftfartselskaber, lufthavne og producenter, samt over 5.000 fly hvert år.

Marine

AIG's marineforsikring dækker dækker professionelle transportaktørers ansvar for skade på gods i den periode, hvor godset er i deres varetægt, som fx speditører, fragtførere, stevedorer eller lignende.

Politisk risiko

Tab kan opstå som følge af uforudsigelige udenlandske regeringshandlinger, politisk opstand, inkonvertibel valuta eller manglende betaling af statsgæld og statsobligationer. AIG kan være din forsikringspartner i forhold til disse risici.

Terrorisme

Vi tilbyder markedsledende terrorismeforsikringsløsninger, som beskytter virksomheden mod ødelæggende skader på de fysiske værdier, som følge af en terrorhandling.

Udstationering

AIG's udstationeringsforsikring dækker 24 timer i døgnet i hele verden.

Captives

Større virksomheder med veldokumenterede skadesforløb og mulighed for at påtage sig en andel af forsikringsrisikoen kan med fordel indgå i en alternativ captive-forsikringsløsning.

Erhverv- og produktansvar

AIG's erhverv- og produktansvarsforsikring yder finansiel beskyttelse for krav rejst mod virksomheden, som følge af skade på tredjemands person eller ting.

Kidnapning & afpresning

Kidnapning- og afpresningsforsikring dækker økonomiske tab, der opstår ved krav rettet mod den forsikrede virksomhed og/eller dennes ansatte i forbindelse med kidnapning, løsesum eller afpresning.

Kontaminering

Kontamineringsforsikringen giver en bred beskyttelse mod de økonomiske tab, som en virksomhed kan blive udsat for ved tilbagekaldelse af potentielt farlige eller defekte produkter fra markedet.

Kriminalitet

AIG's Kriminalitetforsikring er et let tilgængeligt forsikringsprodukt, som leverer en bred beskyttelse for virksomheder mod tab som følge af kriminelle handlinger.

M&A

Når en virksomhedsoverdragelse finder sted, bliver visse garantier aftalt mellem parterne. AIG laver skræddersyede forsikringer, som dækker brud på de garantier, der afgives i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse (”Warranty & Indemnity-forsikring”).

Miljøansvar

Vores miljøansvarsprodukt, EnviroPro, tilbyder en bred og innovativ dækning, og er blevet udviklet for at imødekomme de ændringer, som implementeringen af Miljøansvarsdirektivet (2004/35/EF) har medført.

Professionelt ansvar

Selv de mest påpasselige virksomheder kan blive mødt med krav om betaling af økonomisk tab som følge af fejl eller forsømmelser foretaget i forbindelse med leveringen af virksomhedens professionelle services eller rådgivning.

Transport

AIG er på internationalt plan et af verdens førende forsikringsselskaber indenfor transportforsikringer. Vores multinationale forsikringsprogrammer er professionelt skræddersyede efter kundens behov og ønske via AIGs verdensomspændende netværk i de lokale lande.