skip-nav
 

Faciliteter

Bestyrelse- og direktionsansvar

Som ledelsesmedlem har man ansvar for virksomhedens økonomiske situation, og dermed ansvar for virksomhedens tab. AIG kan dække visse af de tab, som er eller kan føre til ansvar for ledelsesmedlemmer.

Erhvervsrejse

AIG's erhvervsrejseforsikring dækker såvel erhvervsrejse som kombineret erhvervs- og ferierejse i op til 365 sammenhængende dage.

Kriminalitet

AIG's Kriminalitetforsikring er et let tilgængeligt forsikringsprodukt, som leverer en bred beskyttelse for virksomheder mod tab som følge af kriminelle handlinger.

Udstationering

AIG's udstationeringsforsikring dækker 24 timer i døgnet i hele verden.

Erhverv- og produktansvar

AIG's erhverv- og produktansvarsforsikring yder finansiel beskyttelse for krav rejst mod virksomheden, som følge af skade på tredjemands person eller ting.

Kollektiv ulykke

AIG's kollektiv ulykkesforsikring dækker fra 5% varigt mén og efter den nye ulykkesdefinition; ”en pludselig hændelse, der forårsager personskade”.

Miljøansvar

Vores miljøansvarsprodukt, EnviroPro, tilbyder en bred og innovativ dækning, og er blevet udviklet for at imødekomme de ændringer, som implementeringen af Miljøansvarsdirektivet (2004/35/EF) har medført.

WebSafe

Samtidig med lanceringen har AIG valgt at støtte indsatsen mod digital mobning ved at sponsorere Børns Vilkår, som skal hjælpe Børns Vilkår i det store arbejde de gør indenfor dette område.