skip-nav
 

Finansielle institutioner

Arbejdstvist

Arbejdstvistforsikring dækker både selve koncernen, ledelsen og de ansatte i forbindelse med uoverensstemmelser mellem arbejdsgiveren og de ansatte, samt i forbindelse med uoverensstemmelser ansatte imellem.

Captives

Større virksomheder med veldokumenterede skadesforløb og mulighed for at påtage sig en andel af forsikringsrisikoen kan med fordel indgå i en alternativ captive-forsikringsløsning.

Kredit

Vi har desuden stor erfaring inden for underwriting af kreditforsikringer og mulighed for at skabe fleksible løsninger til vores kunders ønsker og behov, der tilmed giver sikrede en høj grad af selvstændighed ved kreditgivning.

M&A

Når en virksomhedsoverdragelse finder sted, bliver visse garantier aftalt mellem parterne. AIG laver skræddersyede forsikringer, som dækker brud på de garantier, der afgives i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse (”Warranty & Indemnity-forsikring”).

Bestyrelse- og direktionsansvar

Som ledelsesmedlem har man ansvar for virksomhedens økonomiske situation, og dermed ansvar for virksomhedens tab. AIG kan dække visse af de tab, som er eller kan føre til ansvar for ledelsesmedlemmer.

Cyber

AIG's CyberEdge dækker omkostninger til genoprettelse af virksomhedens og enkeltpersoners omdømme, coaching og kommunikationsomkostninger ved databrud.

Kriminalitet

AIG's Kriminalitetforsikring er et let tilgængeligt forsikringsprodukt, som leverer en bred beskyttelse for virksomheder mod tab som følge af kriminelle handlinger.