skip-nav
 

Bygge og anlæg

All risks og driftstab

Vi tilbyder både standardprodukter og skræddersyede forsikringsløsninger til en bred vifte af kunder – såvel nationale som multinationale virksomheder.

Kollektiv ulykke

AIG's kollektiv ulykkesforsikring dækker fra 5% varigt mén og efter den nye ulykkesdefinition; ”en pludselig hændelse, der forårsager personskade”.

Miljøansvar

Vores miljøansvarsprodukt, EnviroPro, tilbyder en bred og innovativ dækning, og er blevet udviklet for at imødekomme de ændringer, som implementeringen af Miljøansvarsdirektivet (2004/35/EF) har medført.

Property Performance

Property Performance er AIG’s high-end property- og driftstabsforsikring til store og mellemstore virksomheder med fokus på risikostyring.

Erhverv- og produktansvar

AIG's erhverv- og produktansvarsforsikring yder finansiel beskyttelse for krav rejst mod virksomheden, som følge af skade på tredjemands person eller ting.

Konstruktion og entreprise

AIG tilbyder at tegne konstruktion- og entrepriseforsikringer for bygge- og anlægsprojekter i Danmark og udlandet.

Professionelt ansvar

Selv de mest påpasselige virksomheder kan blive mødt med krav om betaling af økonomisk tab som følge af fejl eller forsømmelser foretaget i forbindelse med leveringen af virksomhedens professionelle services eller rådgivning.