Vi følger situationen omkring udbruddet af COVID-19 (Tidligere Corona) Virus i Hubei provinsen i Kina nøje og anbefaler vores kunder at holde sig opdateret på følgende hjemmesider: Sundhedsstyrelsen og Udenrigsministeriets rejsevejledning. Hvis du har planlagt en rejse til Kina, anbefaler vi at du tager kontakt med dit rejsebureau eller anden rejsearrangør for vejledning om hvad du skal gøre eller tag kontakt med os på +45 91 37 53 00 . 

skip-nav
 

Bygge og anlæg

All risks og driftstab

Vi tilbyder både standardprodukter og skræddersyede forsikringsløsninger til en bred vifte af kunder – såvel nationale som multinationale virksomheder.

Kollektiv ulykke

AIG's kollektiv ulykkesforsikring dækker fra 5% varigt mén og efter den nye ulykkesdefinition; ”en pludselig hændelse, der forårsager personskade”.

Miljøansvar

Vores miljøansvarsprodukt, EnviroPro, tilbyder en bred og innovativ dækning, og er blevet udviklet for at imødekomme de ændringer, som implementeringen af Miljøansvarsdirektivet (2004/35/EF) har medført.

Property Performance

Property Performance er AIG’s high-end property- og driftstabsforsikring til store og mellemstore virksomheder med fokus på risikostyring.

Erhverv- og produktansvar

AIG's erhverv- og produktansvarsforsikring yder finansiel beskyttelse for krav rejst mod virksomheden, som følge af skade på tredjemands person eller ting.

Konstruktion og entreprise

AIG tilbyder at tegne konstruktion- og entrepriseforsikringer for bygge- og anlægsprojekter i Danmark og udlandet.

Professionelt ansvar

Selv de mest påpasselige virksomheder kan blive mødt med krav om betaling af økonomisk tab som følge af fejl eller forsømmelser foretaget i forbindelse med leveringen af virksomhedens professionelle services eller rådgivning.