skip-nav
 

Autoflåde

Virksomhedens flåde af køretøjer, er for mange et uundværligt redskab i hverdagen. AIG kan hjælpe med forsikring af flåden af køretøjer.

AIG har over mange år specialiseret sig i forsikringsløsninger til virksomheder med en flåde af køretøjer. Vi tilbyder traditionelle fastpræmieprogrammer, samt forskellige former for risk management-løsninger.

 

Med en risk management-tilgang på flådeprogrammer, kan virksomheden i stor udstrækning selv være med til at høste fordelene ved skadeforebyggende arbejde.

Store flåder vil have et skadebillede, der fra år til år er relativt ens. De tiltag, der iværksættes for at reducere antallet af skader, kan direkte aflæses i skadebilledet fremadrettet, og den benefit kommer ikke kun forsikringsselskabet til gode, men også virksomheden.

AIGs flådeprogrammer tegnes som én master-police, med henblik på at optimere administration og service.

De risk management-løsning AIG tilbyder er high deductible-programmer eller loss sensitive-programmer. Strukturen i disse løsninger, har ofte en positiv indvirkning på virksomhedens cash flow.

 

AIG er i dag en vigtig partner for danske virksomheder, både nationale og internationale, hvilket er kendetegnet ved:

  • Dedikerede og erfarne underwritere lokalt og internationalt, der forstå den enkelte virksomheds udfordringer, og kan hjælp med at disse afdækkes korrekt
  • Direkte adgang til underwriteren
  • En hurtig og fleksibel tilgang
  • Lokal beslutningskompetence
  • Mulighed for elektronisk overførelse af biler til CRM

 

Det er vores mål at yde den bedste service, når skaden sker. Derfor beder vi om, at skaden anmeldes til os med det samme.

Ansvarsforsikring dækker tingskader og personskader forvoldt af dit køretøj på tredjemand. Kaskoforsikringen dækker alle skader på egen bil, med mindre det er undtaget i policen eller forsikringsvilkårerne.

Anmeldelsesblanketten udfyldes så udførligt som muligt.

Det er vigtigt, at du udfylder policenummer, eventuelt certifikat nummer, samt dit registreringsnummer.

Anmeldelse sendes til:

AIG 
Osvald Helmuths Vej 4
DK-2000 Frederiksberg

- eller via e-mail.

I følgende tilfælde kan skadeanmeldelse undværes:

- Skader under 20.000 kr., men kun de tilfælde hvor der ikke er nogen ansvarlig tredjepart 
- Skader på bilens glas, herunder forrude, siderude, lygter og spejle.

Alle skader der behandles via din forsikring skal takseres af en taksator fra Taksatorringen.

Hvis du har brug for hjælp ved anmeldelse af skaden, er du velkommen til at kontakte vores skadeafdeling på tlf. (+45) 91 37 53 00.